Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 21 maj 2013


Dag:
Tisdag den 21 maj 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av ärenden som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Tilläggsärenden


Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av ärenden som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 • 9.

  Yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)

  LS 1303-0289

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (V), hänvisar till förslag i hälso- och sjukvårdsnämnden
  (S) deltar inte i beslutet

 • 10.

  Övriga frågor

 • 11.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden