Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 19 november 2013


Dag:
Tisdag den 19 november 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning av behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel

  LS 1305-0743

 • 6.

  Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

  LS 1307-0923, 1307-0932

 • 7.

  Ändringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige, i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt i reglemente för landstingsråd

  LS 1303-0365, 1309-1089

 • 8.

  Budget 2014 inklusive planering samt investeringsplan 2014-2018 för Skadekonto

  LS 1308-0976

 • 9.

  Budget 2014 samt investeringsplan 2014-2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

  LS 1309-1166

 • 10.

  Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

  LS 1305-0679

 • 11.

  Delårsrapport per augusti 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning

  LS 1309-1118

 • 12.

  Delårsrapport per augusti 2013 för Skadekonto

  LS 1310-1270

 • 13.

  Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

  LS 1309-1095

 • 14.

  Delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns landsting

  LS 1306-0827

 • 15.

  Ändringar i landstingsstyrelsens delegationsordning avseende rätt att besluta i fastighetsstrategiska frågor

  LS 1310-1351

 • 16.

  2013 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010

  LS 1301-0094

 • 17.

  Upphandling av takhängda mikroskop till Nya Karolinska Solna

  LS 1309-1109

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 18.

  Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av integrationslösning och tjänster för operationssalar på Nya Karolinska Solna

  LS 1301-0081

  Endast anbudsinbjudan bifogas. Bilagor till anbudsinbjudan finns att tillgå i pärmar på LSF Kansli, Hantverkargatan 45.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 19.

  Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av utrustning till en sterilteknisk enhet med därtill hörande tjänster till Nya Karolinska Solna

  LS 1301-0082

  Endast anbudsinbjudan bifogas. Bilagor till anbudsinbjudan finns att tillgå i pärmar på LSF Kansli, Hantverkargatan 45.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 20.

  Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av Bild och Funktion till Nya Krolinska Solna

  LS 1203-0460

  Endast anbudsinbjudan bifogas. Bilagor till anbudsinbjudan finns att tillgå i pärmar på LSF Kansli, Hantverkargatan 45.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 21.

  Tilldelningsbeslut för IKT-Infrastruktur till Nya Karolinska Solna

  LS 1206-0906

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 22.

  Tilldelningsbeslut för upphandling av takhängda personlyftar till Nya karolinska Solna

  LS 1304-0614

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 23.

  Yttrande över delbetänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) och slutbetänkandet flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67)

  LS 1309-1113

 • 24.

  Yttrande över remissen Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

  LS 1309-1137

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln


Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning av behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel

  LS 1305-0743

 • 6.

  Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

  LS 1307-0923, 1307-0932

 • 7.

  Ändringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige, i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt i reglemente för landstingsråd

  LS 1303-0365, 1309-1089

 • 8.

  Budget 2014 inklusive planering samt investeringsplan 2014-2018 för Skadekonto

  LS 1308-0976

 • 9.

  Budget 2014 samt investeringsplan 2014-2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

  LS 1309-1166

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  (S), (MP), (V) deltog ej i beslutet

 • 10.

  Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

  LS 1305-0679

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  (S), (MP),(V) deltog ej i beslutet

 • 11.

  Delårsrapport per augusti 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning

  LS 1309-1118

 • 12.

  Delårsrapport per augusti 2013 för Skadekonto

  LS 1310-1270

 • 13.

  Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

  LS 1309-1095

 • 14.

  Delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns landsting

  LS 1306-0827

 • 15.

  Ändringar i landstingsstyrelsens delegationsordning avseende rätt att besluta i fastighetsstrategiska frågor

  LS 1310-1351

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP), (V) deltog i beslutet
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

 • 16.

  2013 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010

  LS 1301-0094

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V) deltog i beslutet
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 • 17.

  Upphandling av takhängda mikroskop till Nya Karolinska Solna

  LS 1309-1109

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 18.

  Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av integrationslösning och tjänster för operationssalar på Nya Karolinska Solna

  LS 1301-0081

  Endast anbudsinbjudan bifogas. Bilagor till anbudsinbjudan finns att tillgå i pärmar på LSF Kansli, Hantverkargatan 45.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 19.

  Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av utrustning till en sterilteknisk enhet med därtill hörande tjänster till Nya Karolinska Solna

  LS 1301-0082

  Endast anbudsinbjudan bifogas. Bilagor till anbudsinbjudan finns att tillgå i pärmar på LSF Kansli, Hantverkargatan 45.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 20.

  Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av Bild och Funktion till Nya Krolinska Solna

  LS 1203-0460

  Endast anbudsinbjudan bifogas. Bilagor till anbudsinbjudan finns att tillgå i pärmar på LSF Kansli, Hantverkargatan 45.

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 21.

  Tilldelningsbeslut för IKT-Infrastruktur till Nya Karolinska Solna

  LS 1206-0906

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 22.

  Tilldelningsbeslut för upphandling av takhängda personlyftar till Nya karolinska Solna

  LS 1304-0614

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 23.

  Yttrande över delbetänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) och slutbetänkandet flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67)

  LS 1309-1113

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Reservation (V), bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 • 24.

  Yttrande över remissen Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

  LS 1309-1137

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 39.

  Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2014

  LS 1311-1393

 • 40.

  Övrigt

 • 41.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden