Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 11 december 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 11 december 2012 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 december 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1201-0108

  Förteckning

 2. 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1201-0107

  Förteckning

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
 4. LS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller den lokala rösträtten
 2. LS 1203-0467
 3. 6.
  Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2013
 4. LS 1209-1209
 5. 7.
  Månadsrapport per oktober 2012 för Koncernfinansiering
 6. LS 1211-1467
 7. 8.
  Månadsrapport per oktober 2012 för Stockholms läns landsting
 8. LS 1211-1466
 9. 9.
  Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland
 10. LS 1209-1261
 11. 10.
  Redovisning över uppdrag om viss utrednings- och samordnings-verksamhet av bostadsbyggande i Stockholms län
 12. LS 1206-0914
 13. 11.
  Yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens
 14. LS 1210-1317
 15. 12.
  Yttrande över betänkandet Avgift på väg och elektroniska vägtullsystem (SOU 2012:60)
 16. LS 1210-1363
 17. 13.
  Läkemedelsstrategi 2013-2017
 18. LS 1210-1333

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 14.
  Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2013
 2. LS 1204-0546

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 15.
  Motion 2011:41 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården
 2. LS 1112-1619

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 16.

  Bordlagda val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2013
  Bordlagt den 13 november, §237

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 13 november som bilaga till punkt 34

 2. 17.
  Övrigt
 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde i landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 19.
  Yttrande över promemorian Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning
 2. LS 1210-1424
 3. 20.
  Tilldelande av verksamhetsuppdrag – SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB
 4. LS 1208-1002
 5. 21.
  Fyllnadsval
 6. LS 1212-1644
Senast uppdaterad:
2012-12-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom
 2. LS 1201-0108
 3. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 4. LS 1201-0107
 5. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
 6. LS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.

  Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller den lokala rösträtten

  LS 1203-0467

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (V)
  Bifall motionen (MP)
  Reservation (MP)

 2. 6.

  Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2013

  LS 1209-1209

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 7.

  Månadsrapport per oktober 2012 för Koncernfinansiering

  LS 1211-1467

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 4. 8.

  Månadsrapport per oktober 2012 för Stockholms läns landsting

  LS 1211-1466

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 5. 9.
  Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland
 6. LS 1209-1261
 7. 10.

  Redovisning över uppdrag om viss utrednings- och samordnings-verksamhet av bostadsbyggande i Stockholms län

  LS 1206-0914

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Särskilt uttalande i TRU (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 8. 11.

  Yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens

  LS 1210-1317

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

 9. 12.

  Yttrande över betänkandet Avgift på väg och elektroniska vägtullsystem (SOU 2012:60)

  LS 1210-1363

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (MP)
  Särskilt uttalande (V)

 10. 13.

  Läkemedelsstrategi 2013-2017

  LS 1210-1333

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 14.
  Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2013
 2. LS 1204-0546

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 15.

  Motion 2011:41 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården

  LS 1112-1619

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motionen (S)
  Reservation (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 16.
  Bordlagda val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2013

  Landstingsstyrelsen beslutade enligt framlagt förslag att förrätta val i de utskott, beredningar, styrelser som upptagits i bifogade förteckning

 2. 17.
  Övrigt
 3. 18.
  Tid för nästa sammanträde i landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 19.

  Yttrande över promemorian Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

  LS 1210-1424

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 20.
  Tilldelande av verksamhetsuppdrag – SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB
 3. LS 1208-1002
 4. 21.

  Fyllnadsval

  LS 1212-1644

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2012-12-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen