Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 10 december 2013


Dag:
Tisdag den 10 december 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Fastställande av internkontrollplaner för åren 2013 och 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

  LS 1311-1386, 1311-1387

 • 6.

  Upphandling av system för meddelandeförmedling till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1310-1260

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 7.

  Upphandling av utrustning till cyklotron- och radiokemiverksamhet vid Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1306-0837

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 8.

  En enklare detaljplaneprocess

  LS 1310-1252

Rotel V - Produktions-,personal-och kulturroteln

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden


Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Fastställande av internkontrollplaner för åren 2013 och 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

  LS 1311-1386, 1311-1387

 • 6.

  Upphandling av system för meddelandeförmedling till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1310-1260

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 7.

  Upphandling av utrustning till cyklotron- och radiokemiverksamhet vid Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1306-0837

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

 • 8.

  En enklare detaljplaneprocess

  LS 1310-1252

Rotel V - Produktions-,personal-och kulturroteln

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden