Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 9 november 2004 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 9 november 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 november 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafikroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskattLS 0405-0949Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilagorna 2, 3
 6. 6.
  Motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjukvårdens behov vid högskoleutbildningarLS 0309-2402Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Södertälje sjukhus yttrande
  Norrtälje sjukhus yttrande
 7. 7.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 0312-2997Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Modell för samverkan
  M, fp, kd Förslag till beslut

Trafikroteln

 1. 8.
  Genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS 2001) - lägesrapport 2004LS 0406-1361Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Lägesrapport
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en pampanj för att minska snuskonsumtionenLS 0306-1887Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 2. 10.
  Motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrinLS 0310-2605Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 3. 11.
  Övrigt
 4. 12.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 13.
  Justering av eget kapital för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0410-1868Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 14.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 0409-1622, 1774Bordlagt den 21 september och 25 oktober 2004, § 250 och 276.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 21 september och den 25 oktober 2004 som bilagor till punkt 23 och 27.

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 9 november 2004

Finansroteln
Trafikroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2005 och plan för åren 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009 LS 0404-0822

  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  med följande ändring av två att-satser. Rätt lydelse ska vara:
  att lägsta nivån för utsmyckning på byggnadsobjekt som utgör underlag för konstnärlig utsmyckning fastställs till 3 000 000 kronor.

  att förvaltningar och bolag senast den 21 januari 2005 överlämnar nämnd/styrelse behandlade budgetar till landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med de anvisningar som koncernledningen utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag.
  Budget med bilagor
  Bilagor/tabeller
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  MBL-protokoll
  Vårdförbundets skrivelse
  SKTF Särskilt uttalande
  SKTF Landstingsavdelningens skrivelse
  LSR:s yrkande med instämmande av läkarföreningen
  DIK-förbundets skrivelse
  SACO:s Skrivelse
  SKAF:S yttrande med instämmande av SKTF
  Kd Förslag till beslut
  Kd Budgetförslag

  Fp Budgetförslag
  M Förslag till beslut
  M Budgetförslag
  M Taxor 2005
  M, fp, kd reservationer för sina respektive förslag

 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskattLS 0405-0949
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilagorna 2, 3

  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 6. 6.
  Motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjukvårdens behov vid högskoleutbildningarLS 0309-2402
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Södertälje sjukhus yttrande
  Norrtälje sjukhus yttrande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 7. 7.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 0312-2997
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Modell för samverkan
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
  M Särskilt uttalande

Trafikroteln

 1. 8.
  Genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS 2001) - lägesrapport 2004LS 0406-1361
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Lägesrapport
  Tjänsteutlåtande
  MP Särskilt uttalande (finns ej elektroniskt)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en pampanj för att minska snuskonsumtionenLS 0306-1887
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut (Samma som i HSU)
  Reservation
 2. 10.
  Motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrinLS 0310-2605
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp,kd Förslag till beslut
  Reservation
 3. 11.
  Övrigt

  Skrivelse från HSO anmäldes (finns ej elektroniskt)

 4. 12.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 13.
  Justering av eget kapital för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0410-1868
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 2. 14.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 0409-1622, 1774

  Beslut: Bordläggning
  Bordlagt den 21 september och 25 oktober 2004, § 250 och 276.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 21 september och den 25 oktober 2004 som bilagor till punkt 23 och 27.

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll