Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 8 november 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 8 november 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 08 november 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Bordlagt val av representant i politisk styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg LS 0508-1431Bordlagt den 20 september § 292 och den 25 oktober 2005, §339
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens, kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge och kommunledningsförvaltningens i Botkyrka tjänsteutlåtande
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 och prognos för 2005 LS 0506-1119Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delårsbokslut 2005
  M, fp, kd Förslag till beslut
 7. 7.
  Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete LS 0510-1724Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Avsättning för kompetens- och motivationshöjande åtgärder för år 2005 LS 0510-1723Landstingsrådsberedningens skrivelse
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
  Intern kontroll – policy och reglemente för Stockholms läns landsting och bolag LS 0508-1353Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 15. 15.
 16. 16.
  Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004LS 0502-0335Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisningarna finns tillgängliga hos registrator
  Förteckning över stiftelser
 17. 17.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0509-1518Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Finanspolicy för Stockholms läns landsting
  Tjänsteutlåtande
 18. 18.
  Ändring i avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare LS 0509-1619Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare
 19. 19.
  Landstingets bidrag 2006 till den gemensamma nämnden i Norrtälje kommun samt till Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg LS 0510-1870Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 20. 20.
  Regler avseende resultathantering och soliditet för en resultatenhet inom Stockholms läns landstings förvaltningskoncernLS 0510-1867Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
 21. 21.
  Regler avseende soliditet och principer för koncernbidrag och aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm ABLS 0510-1855Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 22. 22.
  Mottagande av donation och inrättande av Acta Oto-Laryngologicas forskningsbidrag för öron- och hörselforskningLS 0505-0911Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut
 23. 23.
  Utvärdering av landstingets samverkanssystem med anledning av FAS 05LS 0507-1248Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 24.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 25.
  Förlängning av policy med riktlinjer för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget, BUS-policynLS 0309-2318Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till förlängning med kompletteringar av BUS-policyn
  Tjänsteutlåtande
 2. 26.
 3. 27.
  Övrigt
 4. 28.
  Tid för nästa sammanträde Onsdagen den 23 nov kl 09.00

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  FyllnadsvalLS 0509-1524, 1553, 1585, 1615, 1666, 0510-1718, Bordlagt den 20 september 2005, § 318 och 25 oktober § 346.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 september 2005 och 25 oktober .

  Ordförandens skrivelse till sammanträdet den 25 oktober

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 november

Finansroteln

Finansroteln

 1. 1.
  Tävlingsprogram för formgivningstävlingen för ett nytt universitetssjukhus i Solna LS 0505-0834
  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Tävlingsprogrammet finns ej i elektronisk form

  M-, fp- och kd särskilt uttalande

 2. 2.
  Övrigt
 3. 3.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll