Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 8 mars 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 8 mars 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 08 mars 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  Anmälningsärenden 1-4

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
  Yttrande över betänkandet Gotland – användandet av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (SOU 2010:94)LS 1012-1103Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 7.
  Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingenLS 1101-0013

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

 4. 8.
  Yttrande över betänkandet Helikoptern i samhällets tjänst (SOU 2008:129)LS 1012-1092Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 9.
 6. 10.
  Kompletterande bestämmelser om arvoden för landstingskommunala uppdragLS 1012-1018, 1101-0006Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande
 7. 11.
  Reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landstingLS 1102-0162Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Revisionsreglemente
 8. 12.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2011LS 1101-0100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 9. 13.
  Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 14 och 15 december 2010 § 211 och 212 Budget för Stockholms läns landstingLS 1101-0087Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande till förvaltningsrätten

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Yttrande över promemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (SOU 2010:41)LS 1012-1033Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Författningsförslag
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings yttrande

   

 2. 15.
  Yttrande över promemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (SOU 2010:42)LS 1012-1034

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings yttrande
  Folktandvårdens yttrande

   

 3. 16.
  Yttrande över betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)LS 1012-1067Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 17.
  Yttrande över rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården – förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utvecklingLS 1012-1082Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (V)
 5. 18.
  Yttrande över remiss Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt tillhörande konsekvensutredning LS 1101-0061Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel III - Trafikroteln

 1. 19.
  Motion 2009:16 av Lars Dahlberg (S), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)LS 0906-0520Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms lokaltrafiks yttrande
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(MP),(V)
 2. 20.
  Motion 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om att inrätta expressbussar i väntan på Spårväg SydLS 0910-0861Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  AB Storstockholms lokaltrafiks styrelses yttrande
 3. 21.
  Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafikenLS 0910-0869Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  AB Storstockholms lokaltrafiks styrelses yttrande
 4. 22.
 5. 23.
  Tillägg till beslut om förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordenLS 1102-0252Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL:s vice verkställande direktörs skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 24.
 2. 25.
  Bemyndigande av styrelserna för Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde att hantera kommande upphandling av patientkostLS 1012- 1040Landstingsrådsberedningens skrivelse
  MP-ledamotens reservation
  S-ledamöternas särskilda uttalande
  V-ersättarens särskilda uttalande
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP), (V)
 3. 26.
  Motion 2009:34 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S), Raymond Wigg m.fl (MP) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om förbättrad patientmat genom införande av HälsokökLS 0911-0995Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  MP-ledamotens reservation
  V-ersättarens särskilda uttalande
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP), (V)
 4. 27.
  Insatser med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i landstingets lokalerLS 1008-0644Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 28.
  Motion 2009:21 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om projekt med djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård LS 0906-0525Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 29.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 30.
  Utseende av ombud till Klimatkommunernas årsmöte den LS 1102-0282Ordförandens skrivelse
 2. 31.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare till landstingets pensionärsråd LS 1012-1027

  Ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträde den 21 december 2010.

  Bordlagt den 21 december 2010, § 299, 25 januari och 15 februari 2011§15 och 19.

  Valet gäller ersättare (KD)

 3. 32.
  Övrigt
 4. 33.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 34.
  Mottagande av donation till Onkologiska kliniken och inrättande av Onkologiska kliniken gåvofond, Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1101-0131Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 35.
  Mottagande av testamentariskt förordnande samt inrättande av Stiftelsen Bo och Kerstin Kihlgrens minnesfond vid Karolinska Universitetssjukhusets barnavdelningarLS 1102-0179Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 36.
  Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms länLS 1004-0336Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande
  Fördelning av landstingsbidrag 2011
 4. 37.
  Fyllnadsval
Senast uppdaterad:
2010-11-18
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  Anmälningsärenden 1-4

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
  Yttrande över betänkandet Gotland – användandet av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (SOU 2010:94)LS 1012-1103

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingenLS 1101-0013

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 4. 8.
  Yttrande över betänkandet Helikoptern i samhällets tjänst (SOU 2008:129)LS 1012-1092

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 9.
 6. 10.
  Kompletterande bestämmelser om arvoden för landstingskommunala uppdragLS 1012-1018, 1101-0006

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande

 7. 11.
  Reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landstingLS 1102-0162

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Revisionsreglemente

 8. 12.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2011LS 1101-0100

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S), (MP), (V) deltog ej i beslutet

 9. 13.
  Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 14 och 15 december 2010 § 211 och 212 Budget för Stockholms läns landstingLS 1101-0087

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande till förvaltningsrätten

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 14.
  Yttrande över promemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (SOU 2010:41)LS 1012-1033

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Författningsförslag
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings yttrande

   

 2. 15.
  Yttrande över promemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (SOU 2010:42)LS 1012-1034

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings yttrande
  Folktandvårdens yttrande

 3. 16.
  Yttrande över betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)LS 1012-1067

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 17.
  Yttrande över rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården – förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utvecklingLS 1012-1082

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (V)

 5. 18.
  Yttrande över remiss Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt tillhörande konsekvensutredning LS 1101-0061

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel III - Trafikroteln

 1. 19.
  Motion 2009:16 av Lars Dahlberg (S), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)LS 0906-0520

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms lokaltrafiks yttrande
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(MP),(V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 2. 20.
  Motion 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om att inrätta expressbussar i väntan på Spårväg SydLS 0910-0861

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  AB Storstockholms lokaltrafiks styrelses yttrande

 3. 21.
  Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafikenLS 0910-0869

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  AB Storstockholms lokaltrafiks styrelses yttrande
  (MP), (V) reserverade sig

 4. 22.
 5. 23.
  Tillägg till beslut om förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordenLS 1102-0252

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL:s vice verkställande direktörs skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 24.
 2. 25.
  Bemyndigande av styrelserna för Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde att hantera kommande upphandling av patientkostLS 1012- 1040

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  MP-ledamotens reservation
  S-ledamöternas särskilda uttalande
  V-ersättarens särskilda uttalande
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP), (V)
  Reservation (MP), (V)

 3. 26.
  Motion 2009:34 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S), Raymond Wigg m.fl (MP) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om förbättrad patientmat genom införande av HälsokökLS 0911-0995

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  MP-ledamotens reservation
  V-ersättarens särskilda uttalande
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP), (V)
  Reservation (MP), (V)

 4. 27.
  Insatser med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i landstingets lokalerLS 1008-0644

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 28.
  Motion 2009:21 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om projekt med djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård LS 0906-0525

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
  (MP) bifall till motion

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 29.
  Deltagande i Earth Hour år 2011LS 1102-0269

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 30.
  Utseende av ombud till Klimatkommunernas årsmöte den LS 1102-0282

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 31.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare till landstingets pensionärsråd LS 1012-1027
 3. 32.
  Övrigt
 4. 33.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 34.
  Mottagande av donation till Onkologiska kliniken och inrättande av Onkologiska kliniken gåvofond, Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1101-0131

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 35.
  Mottagande av testamentariskt förordnande samt inrättande av Stiftelsen Bo och Kerstin Kihlgrens minnesfond vid Karolinska Universitetssjukhusets barnavdelningarLS 1102-0179

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 36.
  Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms länLS 1004-0336

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande
  Fördelning av landstingsbidrag 2011

 4. 37.
  Fyllnadsval
Senast uppdaterad:
2011-02-03
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll