Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 7 december 2004 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 7 december 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 07 december 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Införande av elektroniska tidskrifter och databaser för all hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget, Eira-plus LS 0411-1980Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 2.
  Nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och länets kommunerLS 0411-1993Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Nytt färdtjänstavtal
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 3.
 2. 4.
 3. 5.
 4. 6.
  Motion 2003:73 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att verka för fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms länLS 0312-3041Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 5. 7.
  Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86)LS 0409-1764Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 8.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2005LS 0411-2097Ordförandens skrivelse
 2. 9.
  Övrigt
 3. 10.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 11.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 12.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  FyllnadsvalLS 0409-1622, 1774, 0411-2180Bordlagt den 21 september, 25 oktober och 9 november 2004, § 250, 276, och 296.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 21 september, 25 oktober och 9 november 2004 som bilagor till punkterna 23, 27 och 20.

  Ordförandens skrivelse

 2. 14.
  Val till samverkansråd med handikapporganisationerna LS 0312-2997
 3. 15.
  Val till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna LS 0312-2997
 4. 16.
  Anmälan av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) LS 0411-2150Birgitta Rydbergs skrivelse
 5. 17.
  Korrigering av landstingsstyrelsens beslut om genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001)- lägesrapport 2004 LS 0406-1361Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 7 december 2004

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Införande av elektroniska tidskrifter och databaser för all hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget, Eira-plus LS 0411-1980
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 2.
  Nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och länets kommunerLS 0411-1993
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Nytt färdtjänstavtal
  Tjänsteutlåtande

  Omedelbart justerat

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 3.
 2. 4.
  Uppdragsbeskrivning för basuppdrag för husläkarverksamhetLS 0410-1926
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Basuppdrag för husläkarverksamhet
  M, Kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Förslagen om återremiss avslogs
  Reservationer
  M, fp, kd Deltog för övrigt ej i beslutet
 3. 5.
  Uppdragsbeskrivning för vård vid barnavårdscentralLS 0410-1924
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdrag för vård vid barnavårdscentral
  Ersättningsmodell för barnhälsovård (BVC)
  M, fp, kd Försklag till beslut
  Förslaget om återremiss avslogs
  Reservation
  M, fp, kd Deltog för övrigt ej i beslutet
 4. 6.
  Motion 2003:73 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att verka för fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms länLS 0312-3041
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 5. 7.
  Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86)LS 0409-1764
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M Förslag till beslut
  V, mp Tilläggsförslag (Finns ej elektroniskt)
  M, fp, kd, v, mp reserverade sig till förmån för sina respektive förslag

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 8.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2005LS 0411-2097
  Ordförandens skrivelse
  Beslut: Sekreterare Peter Freme, ersättare Klas Havrén
 2. 9.
  Övrigt
 3. 10.
  Tid för nästa sammanträde
  Nästa sammanträde äger rum den 25 januari 2005

Finansroteln

 1. 11.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 12.
  Förvärv av spåranläggning från Stiftelsen Stockholms MuseispårvägarLS 0401-0008-
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med
  tilläggsyrkande från s,v, mp att godkänna vilkorligt träffat överlåtelseavtal mellan Stiftelsen Stockholms Museispårvägar och AB Storstoclholms lokaltrafik genom beslut som vinner laga kraft
  SL Tjänsteutlåtande 2004-10-14
  SL Tjänsteutlåtande 2004-11-10
  SL Tjänsteutlåtande 2004-04-13
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2004-11-29
  Omedelbart justerat

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  FyllnadsvalLS 0409-1622, 1774, 0411-2180

  Bordlagt den 21 september, 25 oktober och 9 november 2004, § 250, 276, och 296.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 21 september, 25 oktober och 9 november 2004 som bilagor till punkterna 23, 27 och 20.

  Ordförandens skrivelse

 2. 14.
  Val till samverkansråd med handikapporganisationerna LS 0312-2997
  Beslut: Enligt ordförandens skrivelse
 3. 15.
  Val till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna LS 0312-2997
  Beslut: Enligt ordförandens skrivelse
  Val av ledamöter för oppositionen bordlades
 4. 16.
  Anmälan av skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) LS 0411-2150
  Birgitta Rydbergs skrivelse
 5. 17.
  Korrigering av landstingsstyrelsens beslut om genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001)- lägesrapport 2004 LS 0406-1361
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
  Omedelbar justering
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll