Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 november 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 november 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 06 november 2007
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 28 augusti 2007 om regler för vårdavtal och auktorisering inom mödravårdscentraler och logopedimottagningarLS 0709-0939Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagandet finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
 2. 7.
  Skolplan för landstingets gymnasie- och vuxenutbildning den 1 juli 2007 - 30 juni 2008LS 0709-0885Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skolplan för landstingets gymnasie- och vuxenutbildning
 3. 8.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2008 och planåren 2009-2010 samt investeringsbudget för 2008 och planåren 2009-2012 samt behandling av motionerLS 0705-0451, 0603-0561, 0610-1693, 0610-1694, 0702-0181, 0703-0297, 0703-0301 och 0703-0302

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Landstingsdirektörens PM

  Minnesanteckningar från Centrala samverkansgruppen
  Bilaga

  Budget 2008
  Bilaga budget 2008
  Förslag till beslut (s)
  Budget 2008 (s)
  Budget 2008 (v)
  Förslag till beslut (v)
  Budget 2008 (mp)
  Budget 2008 Tabellverket (mp)
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2006:8 om en samaordnad informationspolicy för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet i hela kollektivtrafiken samt motion 2006:20 om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken
  Motion 2006:8
  Motion 2006:20

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kort
  Motion 2006:21

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2006:6 om utredning av spårbilssystem
  Motion 2007:6
  Särskilt uttalande (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken
  Motion 2007:11

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2007:14 om landstingshuset som blivande energiföredöme
  Motion 2007:14

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken
  Motion 2007:15
  Budget 2008
  Bilaga budget 2008
  Förslag till beslut (s)
  Budget 2008 (s)
  Förslag till beslut (v)
  Budget 2008 (v)
  Budget 2008 (mp)
  Budget 2008 Tabellverket (mp)
  Förslag till beslut (mp)

 4. 9.
 5. 10.
 6. 11.
  Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive ökat aktiekapital medelst nyemission till överkurs LS 0710-1100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
 7. 12.
  Överföring av förvaltning och dispositionsrätt av Mary Zetterlinds minnesfond till Stockholms stadLS 0705-0452Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 8. 13.
  Ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsenLS 0710-1028Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delegationsordning för landstingsstyrelsen
 9. 14.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Tillägg till avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal/forskareLS 0708-0798Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tillägg till avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal och forskare
 2. 16.
  Tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvårdenLS 0708-0799Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 17.
  Bordlagd nominering av ledamot och personliga ersättare i Skärgårdshavets samarbetsrådLS 0709-1018

  Bordlagt den 16 oktober 2007, §263

   

  Ledamot  (m)
  Ersättare (fp)
  Ersättare (kd)

   

 2. 18.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030

  Bordlagt den 16 oktober 2007, §264

  Ledamot (kd)
  Ersättare (kd)

 3. 19.
  Fyllnadsval av ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen samt nominering av ledamot u beslutsgruppen för Interreg III A-SkärgårdenLS 0710-1146Ordförandens skrivelse
 4. 20.
  Övrigt
 5. 21.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 22.
  Yttrande över proposition Ersättning för kostnader för vård i annat EES-landLS 0710-1061Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till proposition
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
Senast uppdaterad:
2007-01-23
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 6 november 2007

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 28 augusti 2007 om regler för vårdavtal och auktorisering inom mödravårdscentraler och logopedimottagningarLS 0709-0939
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagandet finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
 2. 7.
  Skolplan för landstingets gymnasie- och vuxenutbildning den 1 juli 2007 - 30 juni 2008LS 0709-0885
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skolplan för landstingets gymnasie- och vuxenutbildning
 3. 8.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2008 och planåren 2009-2010 samt investeringsbudget för 2008 och planåren 2009-2012 samt behandling av motionerLS 0705-0451, 0603-0561, 0610-1693, 0610-1694, 0702-0181, 0703-0297, 0703-0301 och 0703-0302

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Landstingsdirektörens PM

  Minnesanteckningar från Centrala samverkansgruppen

  Budget 2008
  Bilaga budget 2008
  Förslag till beslut (s)
  Budget 2008 (s)
  Budget 2008 (v)
  Förslag till beslut (v)
  Budget 2008 (mp)
  Budget 2008 Tabellverket (mp)
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2006:8 om en samaordnad informationspolicy för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet i hela kollektivtrafiken samt motion 2006:20 om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken
  Motion 2006:8
  Motion 2006:20

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kort
  Motion 2006:21

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2006:6 om utredning av spårbilssystem
  Motion 2007:6
  Särskilt uttalande (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken
  Motion 2007:11

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2007:14 om landstingshuset som blivande energiföredöme
  Motion 2007:14

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 2007-10-24 med anledning av motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken
  Motion 2007:15
  Budget 2008
  Bilaga budget 2008
  Förslag till beslut (s)
  Budget 2008 (s)
  Förslag till beslut (v)
  Budget 2008 (v)
  Budget 2008 (mp)
  Budget 2008 Tabellverket (mp)
  Förslag till beslut (mp)

 4. 9.
 5. 10.
 6. 11.
  Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive ökat aktiekapital medelst nyemission till överkurs LS 0710-1100
  Ärendet utgick
 7. 12.
  Överföring av förvaltning och dispositionsrätt av Mary Zetterlinds minnesfond till Stockholms stadLS 0705-0452
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 8. 13.
  Ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsenLS 0710-1028
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Delegationsordning för landstingsstyrelsen
 9. 14.
  Tilläggsanslag till investeringsbudget för Mötesplats SL Östermalmstorg SödraLS 0705-0483
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Tillägg till avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal/forskareLS 0708-0798
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tillägg till avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal och forskare
 2. 16.
  Tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvårdenLS 0708-0799
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 17.
  Bordlagd nominering av ledamot och personliga ersättare i Skärgårdshavets samarbetsrådLS 0709-1018

   

   

  Ledamot  (m) Bordlagt
  Ersättare (fp) Bordlagt
  Ersättare (kd) Åke Holmström

 2. 18.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030

   

  Bordlagt

 3. 19.
  Fyllnadsval av ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen samt nominering av ledamot u beslutsgruppen för Interreg III A-SkärgårdenLS 0710-1146

   

  Bordlagt

 4. 20.
  Övrigt
 5. 21.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

   

  Extra sammanträde den 20 november 2007

Tilläggsärenden

 1. 22.
  Yttrande över proposition Ersättning för kostnader för vård i annat EES-landLS 0710-1061

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till proposition
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
  Reservation (s), (v) till förmån för landstingsrådsberedningens förslag

Senast uppdaterad:
2007-11-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll