Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 december 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 december 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 06 december 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Fastställande av Regional katastrofmedicinsk plan för Stockholms läns landsting LS 0406-1149Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regional katastrofmedicinsk plan för SLL
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag LS 0511-2003Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 3.
  Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0510-1902 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp, kd Förslag till beslut
 4. 4.
  Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under namnändring) LS 0511-2027 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
  Stiftelsen Upplandsmuseets ansökan om godkännande av ansökan om permutation av Upplandsmuseets stadgarLS 0506-1038Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stadgar
 8. 8.
  Strategi för installation av kyla i landstingets fastigheterLS 0506-1157Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum-förvaltningens skrivelse
 9. 9.
 10. 10.
  Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m.fl. (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längreLS 0409-1726Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 11. 11.
  Fastställande av dokumentet Specificering av målen i Miljö Steg 4LS 0110-0588Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Specificering av målen i Miljö Steg 4
  M, fp Förslag till beslut
 12. 12.
  Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m.fl. (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsaLS 0102-0086Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Ändring av reglerna för ekonomisk kompensation till levande givare av organLS 0506-1139Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 14.
  Förslag hur befintlig data om vården kan publiceras mer öppet än i dagLS 0503-0578Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Tilläggsförslag
  M Särskilt uttalande
 3. 15.
  Befrielse från patientavgift gällande patienter med komplexa vårdbehov för besök på landstingets nya öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i Huddinge LS 0510-1738Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 16.
  Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancerLS 0305-1699Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2006LS 0511-2062Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 18.
  Övrigt
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 20.
  Förlängning av giltighetstid för principöverenskommelse om CitybananLS 0511-2073Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 21.
  Yttrande över revisorernas rapport 4/2005, Sjukvårdens/landstingets roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen – en översiktlig genomgång LS 0510-1707Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 3. 22.
  Yttrande över Justitieombudsmannens begäran om utredning över anmälan om registreringar av handlingar hos landstingetLS 0509-1685Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 23.
  Månadsbokslut för september och oktober 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård) LS 0510-1895, 0511-2061Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2005-10-26
  Kommentarer
  Tjänsteutlåtande 2005-11-24
  Kommentarer
 5. 24.
  Månadsbokslut för september och oktober 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0510-1890, 0511-2033Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2005-10-26
  Tjänsteutlåtande 2005-11-25
 6. 25.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  FyllnadsvalLS 0509-1524, 1553, 1585, 1615, 1666, 0510-1718, 0511-1964, 1965Bordlagt den 20 september 2005, § 318 , 25 oktober § 346 och den 8 november §382.

  Beslut: Ärendet Bordlades
  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 september och den 25 oktober 2005 .

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 6 december

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Fastställande av Regional katastrofmedicinsk plan för Stockholms läns landsting LS 0406-1149
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regional katastrofmedicinsk plan för SLL
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag LS 0511-2003

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga

 3. 3.
  Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0510-1902
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 4. 4.
  Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under namnändring) LS 0511-2027
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Beslutet förklarades omedelbart justerat
 5. 5.
 6. 6.
  Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005LS 0510-1736
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp, kd Förslag till återremiss
  Fp, kd Förslag till beslut att ge landstingsstyrelsens förvaltning i uppdrag att närmare belysa de ekonomiska konsekvenserna för landstinget av ett filmproduktionscenter. Dessutom bör beskrivas vad åtagandena innebär för landstinget i framtiden.

  Reservationer till förmån för respektive förslag
  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 7. 7.
  Stiftelsen Upplandsmuseets ansökan om godkännande av ansökan om permutation av Upplandsmuseets stadgarLS 0506-1038
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stadgar
 8. 8.
  Strategi för installation av kyla i landstingets fastigheterLS 0506-1157
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum-förvaltningens skrivelse
 9. 9.
 10. 10.
  Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m.fl. (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längreLS 0409-1726
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 11. 11.
  Fastställande av dokumentet Specificering av målen i Miljö Steg 4LS 0110-0588

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Specificering av målen i Miljö Steg 4

  M, fp Förslag till återremiss
  M, fp Reserverade sig mot beslutet att avslå återremissyrkander och deltog för övrigt ej i beslutet

 12. 12.
  Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m.fl. (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsaLS 0102-0086
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
  M, fp kd Tilläggs förslag till beslut
  Reservation till förmån för respektive förslag

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Ändring av reglerna för ekonomisk kompensation till levande givare av organLS 0506-1139
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 14.
  Förslag hur befintlig data om vården kan publiceras mer öppet än i dagLS 0503-0578

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Tilläggsförslag

  Reservation
  M Särskilt uttalande

 3. 15.
  Befrielse från patientavgift gällande patienter med komplexa vårdbehov för besök på landstingets nya öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i Huddinge LS 0510-1738
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Beslutet förklarades omedelbart justerat
 4. 16.
  Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancerLS 0305-1699

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2006LS 0511-2062
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 18.
  Övrigt
  Skrivelse om patientsäkerhet (Finns ej elektroniskt)
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 20.
  Förlängning av giltighetstid för principöverenskommelse om CitybananLS 0511-2073
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp, kd Särskilt uttalande
  Beslutet förklarades omedelbart justerat
 2. 21.
  Yttrande över revisorernas rapport 4/2005, Sjukvårdens/landstingets roll i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen – en översiktlig genomgång LS 0510-1707
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Fp Särskilt uttalande
 3. 22.
  Yttrande över Justitieombudsmannens begäran om utredning över anmälan om registreringar av handlingar hos landstingetLS 0509-1685
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Diariun
  Remiss från JO
  Tjänsteutlåtande
 4. 23.
  Månadsbokslut för september och oktober 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård) LS 0510-1895, 0511-2061
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2005-10-26
  Kommentarer
  Tjänsteutlåtande 2005-11-24
  Kommentarer
 5. 24.
  Månadsbokslut för september och oktober 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0510-1890, 0511-2033
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2005-10-26
  Tjänsteutlåtande 2005-11-25

  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 6. 25.
  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till ny intygsförfattningLS 0511-1987
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialstyrelsens förslag till föreskrifter
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  FyllnadsvalLS 0509-1524, 1553, 1585, 1615, 1666, 0510-1718, 0511-1964, 1965

  Bordlagt den 20 september 2005, § 318 , 25 oktober § 346 och den 8 november §382.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 september och den 25 oktober 2005 .

   

  Ordförandens skrivelse
  Beslut: att intill utgången av 2006 välja Jan Wattsgård (v) som ersättare i sjukvårdsberedning sydväst
  Karin Ekdahl Wästberg (fp) som ledamot i styrgruppen för Vårdguiden
  Kaija Olausson (mp) som ledamot i beredningen för missbruksfrågor och psykisk ohälsa och folkhälsa
  Yvonne Radestam (mp) som ledamot i sjukvårdsberedning sydost
  Måns Almqvist (v) som ledamot i landstingsstyrelsens ägarutskott fr o m den 1 januari 2006
  Brit Rundberg (v) som ersättare i landstingsstyrelsens ägarutskott fr o m den 1 januari 2006.
  Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedning nord (m), ersättare i sjukvårdsberedning nord (kd) och ledamot i Svenska Röda Korsets Stockholmsdistrikt (s).

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll