Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2008

Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2008

Dag:
Tisdag den 04 november 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010-2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013 samt behandling av motion 2007:39 om kapacitetsstarka tvärför-bindelser, motion 2008:1 om biljettinlösen, motion 2008:3 om trygghetsskapande åtgärder, motion 2008:6 om avgiftsfri kollektivtrafik, motion 2008:7 om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om Förbifart Stockholm byggs, motion 2008:10 om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen LS 0805-0479, 0709-0936, 0802-0153, 0802-0155, 0803-0258, 0803-0261, 0803-0266

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens PM
  Bilaga
  Bilaga
  Utdrag ur Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar
  Bilaga a
  Bilaga b
  Bilaga c
  Budget 2009, alliansen
  Budget 2009 (s)
  Budget 2009 (v)
  Budget 2009 (mp)
  Bilaga 1 (mp)
  Bilaga 2 (mp)
  Bilaga 3 (mp)
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (2007:39)
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:1)
  Motion
  Bilaga
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:3)
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S-ledamotens uttalande
  Mp-ledamotens uttalande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:6)
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:7)
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:10)
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S- och v-ledamöternas reservation 
  Förslag till beslut (mp)

   

   

 2. 6.
  Övrigt
 3. 7.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2008-10-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln

Finansroteln

 1. 5.
  Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010-2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013 samt behandling av motion 2007:39 om kapacitetsstarka tvärför-bindelser, motion 2008:1 om biljettinlösen, motion 2008:3 om trygghetsskapande åtgärder, motion 2008:6 om avgiftsfri kollektivtrafik, motion 2008:7 om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om Förbifart Stockholm byggs, motion 2008:10 om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen LS 0805-0479, 0709-0936, 0802-0153, 0802-0155, 0803-0258, 0803-0261, 0803-0266

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens PM
  Bilaga
  Bilaga
  Utdrag ur Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar
  Bilaga a
  Bilaga b
  Bilaga c
  Budget 2009 (s)
  Budget 2009 (v)
  Budget 2009 (mp)
  Bilaga 1 (mp)
  Bilaga 2 (mp)
  Bilaga 3 (mp)
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (v)
  Reservation (mp)

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (2007:39)
  Motion
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Bilaga
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (mp)

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:1)
  Motion
  Bilaga
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (mp)

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:3)
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S-ledamotens uttalande
  Mp-ledamotens uttalande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (mp)

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:6)
  Motion
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:7)
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (2008:10)
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  S- och v-ledamöternas reservation 
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

   

 2. 6.
  Övrigt
 3. 7.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2008-11-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll