Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 december 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 4 december 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 04 december 2007
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Uppdrag att genomföra en lönekartläggning för lågavlönade medarbetare i landstingetLS 0506-1150Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 7.
  Rapport om patientsäkerhetskommitténs arbeteLS 0603-0575

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Patientsäkerhetskommitténs rapport 2:2007

 3. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2006 Styrning av den samlade fastighetsverksamheten inomStockholms läns landstingLS 0611-1916

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning (finns ej elektroniskt)
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut ((S), (v), (mp)

 4. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2006 Strukturförändringar i akutsjukhussektornLS 0703-0337Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (mp)
 5. 10.
  Ansvar för miljörelaterade aspekterLS 0706-0627Landstingsrådsberdningens skrivelse
  WÅAB:s skrivelse
 6. 11.
 7. 12.
  Anhållan om medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6LS 0707-0764

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konserthusstiftelsens skrivelse med underbilagor
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 8. 13.
  Yttrande över Stockholms stads remiss om Handlingsprogram för skydd mot olyckorLS 0709-0954

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor
  Förslag till beslut (mp)

 9. 14.
  Bidrag för Södertörns högskolaLS 0710-1159

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

   

 10. 15.
  Utmaning av förlossningsvård och genomförande av ett pilotprojekt med en komplett vårdkedja LS 0707-0739

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

 11. 16.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 16 oktober 2007 som bilaga till punkt 17.

  Bordlagt den 16 oktober 2007, 6 november och 20 november 2007, §264, 293 och 304.

   

  Ledamot (kd)
  Ersättare (kd)

 2. 18.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2008LS 0711-1250Ordförandens skrivelse
 3. 19.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen 2008LS 0711-1258Ordförandens skrivelse
 4. 20.
  Övrigt
 5. 21.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 22.
  Slutrapport avseende SMIL-projektet – effektivisering av upphandling och inköp inom Stockholms läns landstingLS 0709-0905Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 23.
  Yttrande över IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47) LS 0707-0763Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning

Trafik- och planeringsroteln

 1. 24.
  Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) LS 0710-1097Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 25.
Senast uppdaterad:
2007-11-27
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 4 december 2007

Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Uppdrag att genomföra en lönekartläggning för lågavlönade medarbetare i landstingetLS 0506-1150
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 7.
  Rapport om patientsäkerhetskommitténs arbeteLS 0603-0575

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Patientsäkerhetskommitténs rapport 2:2007

 3. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2006 Styrning av den samlade fastighetsverksamheten inomStockholms läns landstingLS 0611-1916
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning (finns ej elektroniskt)
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut ((S), (v), (mp)
  Reservation, (s), (v), (mp)
 4. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2006 Strukturförändringar i akutsjukhussektornLS 0703-0337

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (mp)

  Reservation (s), (mp)

 5. 10.
  Ansvar för miljörelaterade aspekterLS 0706-0627

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberdningens skrivelse
  WÅAB:s skrivelse

 6. 11.
  Reviderad budgetprocess för Stockholms läns landstingLS 0706-0647
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
 7. 12.
  Anhållan om medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6LS 0707-0764

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konserthusstiftelsens skrivelse med underbilagor
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 8. 13.
  Yttrande över Stockholms stads remiss om Handlingsprogram för skydd mot olyckorLS 0709-0954

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

   

 9. 14.
  Bidrag för Södertörns högskolaLS 0710-1159

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

   

 10. 15.
  Utmaning av förlossningsvård och genomförande av ett pilotprojekt med en komplett vårdkedja LS 0707-0739

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

 11. 16.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0710-1030
 2. 18.
  Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2008LS 0711-1250

  Beslut enligt:Ordförandens skrivelse

  Jan Vikenhem, Landstingsstyrelsens förvaltning utsedd

 3. 19.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen 2008LS 0711-1258
  Beslut enligt:Ordförandens skrivelse
 4. 20.
  Övrigt
 5. 21.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 22.
  Slutrapport avseende SMIL-projektet – effektivisering av upphandling och inköp inom Stockholms läns landstingLS 0709-0905

  Utgick

 2. 23.
  Yttrande över IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47) LS 0707-0763
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 3. 24.
  Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) LS 0710-1097

  Utgick

 4. 25.
Senast uppdaterad:
2007-12-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll