Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 november 2010 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 november 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 30 november 2010
Tid:
09:00 - 09:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren 2012-2013 samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren 2012-2015 LS 1011-0911Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Mångfald, valfrihet och trygghet - med fokus på framtiden. Mål och budget 2011 med planår 2012-2013 för Stockholms läns landsting
  Landstingsdirektörens PM
  Protokoll från revisionens budgetberedning
 2. 6.
  Fastställande om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2011 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete och PickUp projektmedel 2011LS 1001-0029, 1001-0030Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag från möte med ledningsgrupp KI/SLL
  Tjänsteutlåtande och 6 bilagor till ledningsgruppen KI/SLL
 3. 7.
 4. 8.
 5. 9.
  Tid för nästa sammanträde med lalndstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 10.
  Förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon samt utökad investeringsram för SLLS 1011-0963Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 11.
 3. 12.
  Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus ABLS 1011-0923Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Optionsavtal, finns ej elektroniskt
  Aktieöverlåtelseavtal, finns ej elektroniskt
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  (MP)-ersättarens särskilda uttalande, finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 13.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen t.o.m. 2011LS 1011-0932Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2009-09-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren 2012-2013 samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren 2012-2015 LS 1011-0911

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Mångfald, valfrihet och trygghet - med fokus på framtiden. Mål och budget 2011 med planår 2012-2013 för Stockholms läns landsting
  (ersättningsblad till sid 74 och 93)
  Landstingsdirektörens PM
  Protokoll från revisionens budgetberedning
  Förslag till beslut (S)
  Budget 2011 (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Budget 2011 (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Budget 2011 (V)
  Reservation (S)
  Reservastion (MP)
  Reservation (V)

 2. 6.
  Fastställande om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2011 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete och PickUp projektmedel 2011LS 1001-0029, 1001-0030

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag från möte med ledningsgrupp KI/SLL
  Tjänsteutlåtande och 6 bilagor till ledningsgruppen KI/SLL

 3. 7.
  Yttrande över betänkandet Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57)LS 1009-0706

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Regionplanenämndens yttrande och Regionplanekontorets tjänsteutlåtande

 4. 8.
  Övrigt
 5. 9.
  Tid för nästa sammanträde med lalndstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 10.
  Förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon samt utökad investeringsram för SLLS 1011-0963

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 2. 11.
 3. 12.
  Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus ABLS 1011-0923

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Optionsavtal, finns ej elektroniskt
  Aktieöverlåtelseavtal, finns ej elektroniskt
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  (MP)-ersättarens särskilda uttalande, finns ej elektroniskt
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

 4. 13.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen t.o.m. 2011LS 1011-0932
Senast uppdaterad:
2009-09-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll