Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 30 augusti 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel 1 - Finansroteln
Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso - och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel 1 - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2010 för landstingsstyrelsen LS 1104-0620Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V)
 2. 6.
  Månadsrapport per maj 2011 för koncernfinansieringLS 1106-0912Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 3. 7.
  Månadsbokslut per maj 2011 samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1106-0911Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Delårsrapport 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska SolnaförvaltningenLS 1107-1004Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Delårsrapport 2011 för koncernfinansieringLS 1107-1035Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska SolnaförvaltningenLS 1106-0968Landstingsrådsberedningen skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Delårsrapport 2011 för skadekontotLS 1106-0985Landstingsrådsberedningen skrivelse med bilagor
 8. 12.
  Delårsrapport 2011 för Stockholms läns landsting och bolag och samlad återrapportering av mål och budget till landstingsstyrelsenLS 1104-0668Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
 9. 13.
  Ändring av stadgar för Gåvofonden Svea och Sven Gustafssons utvecklingsfondLS 1105-0799Landstinhgsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 10. 14.
  Ändring av bolagsordningar i AB Storstockholms lokaltrafiks dotterbolag LS 1009-0667Landstingsrådsberedningen skrivelse med bilagor
 11. 15.
  Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms lokalltrafik och avveckling av LidingöbolagetLS 1105-0669Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 12. 16.
  Tillfälligt bidrag till ALMI Stockholm SörmlandLS 1105-0808Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 13. 17.
  Förslag till omfattning och genomförande av upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusLS 1104-0614Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 14. 18.
  Motion 2010:11 av Ilija Batljan m fl (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtalLS 1011-0894Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 15. 19.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 14 och 15 juni 2011 §§ 97 och 98 Budget för Stockholms läns landstingLS 1107-1005Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 16. 20.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 3 maj 2011 §§ 48, 64-65, 68 – 70LS 1107-1010Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 17. 21.
  Förslag på sammanträdestider för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen 2012LS 1108-1068Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga

Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen för åren 2012 – 2015LS 1106-0972Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 23.
  Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet och hälso- och sjukvårdsnämnden om inrättande av kvalitetsregistercentrum, QRC, StockholmLS 1105-0839Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel III - Trafikroteln

 1. 24.
  Motion 2010:1 av Guinilla Roxby Cromvall m fl (V) om att SL ska se cykling som en del av resanLS 1002-0138Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 25.
  Motion 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för tunnelbanan vid Farsta strand för bättre förbindelse med pendeltågetLS 1010-0799Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso - och psykiatriroteln

 1. 26.
  Förfrågningsunderlag inför upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landsting LS 1012-1101Landstingsrådsberedningens skrivelse utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare
 2. 27.
  Motion 2010:8 av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatriLS 1009-0683Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 28.
  Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarLS 1011-0895Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions-, personal och kulturroteln

 1. 29.
  Motion 2008:36 av Gizela Sladic´ och Ingela Nylund Watz (S) om att göra Stockholmsregionen till en filmregionLS 0810-0900Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 30.
  Motion 2008:37 av Gizela Sladic´m fl (S) om att utveckla kulturpolitiken för ungas behovLS 0810-0898Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 31.
  Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (MP) om inrättande av länsteaterfunktion i Stockholms länLS 0906-0524Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 32.
  Uppföljning år 2010 av Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 – 2010LS 1104-0663Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 33.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 1105-0719Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 34.
  Motion 2010:7 av Raymond Wigg m fl (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgårdLS 1006-0512Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
 2. 35.
  Övrigt
 3. 36.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 37.
  FyllnadsvalLS 1107-1003, 1108-1104Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2011-08-30
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel 1 - Finansroteln
Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso - och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel 1 - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2010 för landstingsstyrelsen LS 1104-0620

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)

 2. 6.
  Månadsrapport per maj 2011 för koncernfinansieringLS 1106-0912

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)

 3. 7.
  Månadsbokslut per maj 2011 samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1106-0911

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 4. 8.
  Delårsrapport 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska SolnaförvaltningenLS 1107-1004

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 5. 9.
  Delårsrapport 2011 för koncernfinansieringLS 1107-1035

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 6. 10.
  Delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska SolnaförvaltningenLS 1106-0968

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningen skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 7. 11.
  Delårsrapport 2011 för skadekontotLS 1106-0985

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningen skrivelse med bilagor

 8. 12.
  Delårsrapport 2011 för Stockholms läns landsting och bolag och samlad återrapportering av mål och budget till landstingsstyrelsenLS 1104-0668

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 9. 13.
  Ändring av stadgar för Gåvofonden Svea och Sven Gustafssons utvecklingsfondLS 1105-0799

   

  Beslut enligt: Landstinhgsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 10. 14.
  Ändring av bolagsordningar i AB Storstockholms lokaltrafiks dotterbolag LS 1009-0667

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningen skrivelse med bilagor

 11. 15.
  Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms lokalltrafik och avveckling av LidingöbolagetLS 1105-0669

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 12. 16.
  Tillfälligt bidrag till ALMI Stockholm SörmlandLS 1105-0808

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 13. 17.
  Förslag till omfattning och genomförande av upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusLS 1104-0614

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 14. 18.
  Motion 2010:11 av Ilija Batljan m fl (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtalLS 1011-0894

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (MP) anslöt
  Reservation (S), (MP)

   

 15. 19.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 14 och 15 juni 2011 §§ 97 och 98 Budget för Stockholms läns landstingLS 1107-1005

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 16. 20.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 3 maj 2011 §§ 48, 64-65, 68 – 70LS 1107-1010

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 17. 21.
  Förslag på sammanträdestider för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen 2012LS 1108-1068

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga

Rotel II - Hälso-och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen för åren 2012 – 2015LS 1106-0972

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 2. 23.
  Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet och hälso- och sjukvårdsnämnden om inrättande av kvalitetsregistercentrum, QRC, StockholmLS 1105-0839

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel III - Trafikroteln

 1. 24.
  Motion 2010:1 av Guinilla Roxby Cromvall m fl (V) om att SL ska se cykling som en del av resanLS 1002-0138

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 25.
  Motion 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för tunnelbanan vid Farsta strand för bättre förbindelse med pendeltågetLS 1010-0799

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso - och psykiatriroteln

 1. 26.
  Förfrågningsunderlag inför upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landsting LS 1012-1101

   

  Beslut enligt landstinsrådsberedningens skrivelse

 2. 27.
  Motion 2010:8 av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatriLS 1009-0683

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 3. 28.
  Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarLS 1011-0895

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions-, personal och kulturroteln

 1. 29.
  Motion 2008:36 av Gizela Sladic´ och Ingela Nylund Watz (S) om att göra Stockholmsregionen till en filmregionLS 0810-0900

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 30.
  Motion 2008:37 av Gizela Sladic´m fl (S) om att utveckla kulturpolitiken för ungas behovLS 0810-0898

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 3. 31.
  Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (MP) om inrättande av länsteaterfunktion i Stockholms länLS 0906-0524

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 32.
  Uppföljning år 2010 av Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 – 2010LS 1104-0663

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 33.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationerLS 1105-0719

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (MP), (V)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 34.
  Motion 2010:7 av Raymond Wigg m fl (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgårdLS 1006-0512

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 2. 35.
  Övrigt
 3. 36.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 37.
  FyllnadsvalLS 1107-1003, 1108-1104

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2011-08-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll