Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 september 2013


Dag:
Tisdag den 3 september 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln


Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

  LS 1306-0888

 • 6.

  Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje

  LS 1304-0584

 • 7.

  Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län

  LS 1212-1684

 • 8.

  Månadsrapport per maj 2013 för Koncernfinansiering

  LS 1306-0825

 • 9.

  Månadsrapport per maj 2013 för Stockholms läns landsting

  LS 1306-0824

 • 10.

  Årsredovisning 2012 för landstingets stiftelser, donationsfonder

  LS 1305-0660

 • 11.

  Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms läns landsting

  LS 1306-0899

 • 12.

  Upphandling IKT till NKS

  LS 1307-0945

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Landstingsstyrelsen

  LS 1304-0564

  Beslut enligt Landstingsrådeberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  (V) instämmer i (S) förslag
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 • 14.

  Yttrande över betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34)

  LS 1305-0717

 • 15.

  Yttrande över promemorian om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

  LS 1306-0799

 • 16.

  Förberedande arbeten avseende del av strategiska fastighetsinvesteringar vid Södersjukhuset

  LS 1306-0885

 • 17.

  UTGÅTT! Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) - Påbyggnad av behandlingsbyggnad

  LS 1308-0979

  Handlingar utsändes senare

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln