Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 november 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 november 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 03 november 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden
 2. 3.
  Delegationsärenden

  Delegationsbeslut

   

Finansroteln

 1. 5.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014LS 0910-0883

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)

  Bilaga 1 Tillgänglighet och säkerhet, tillväxt och framtidstro, Mål och budget 2010 för Stockholms läns landsting

  Reviderad sid 73

  Reviderad sid 77

  Reviderad sid 81

  Komplettering av investeringsplan

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens PM

  Bilaga 3 Protokoll från revisionens budgetberedning

  Kommentarer från SACO

  Vårdförbundets synpunkter

  Förslag till beslut (MP)

   

   

 2. 6.
  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings investering i Skandionklinikens anläggningLS 0909-0724

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings skrivelse

   

 3. 7.
  Uppdatering av Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0909-0796

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Finanspolicy för Stockholms läns landsting

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 4. 8.
  Yttrande över förslag till treårig handlingsplan och budget för landstingens IT-samarbete under 2010-2012LS 0909-0783

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Handlingsplan och budget för landstingets IT-samarbete

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 5. 9.
  Landstingsgemensam IT-organisation, steg 2LS 0909-0749

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Minnesanteckningar från CSG

   

 6. 10.
  Information om aktuella upphandlingar och beslut om upphandlingar genom SKL Kommentus ABLS 0909-0805

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (S)

   

Trafik- och planeringsroteln

 1. 11.
  Yttrande över remissen Nationell plan för transportsyste-met 2010-2021 samt MiljökonsekvensbeskrivningLS 0909-0713

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Kortversion av Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

  Bilaga 4 S- och MP-ledamöternas samt V-ersättarens reservation

   

Senast uppdaterad:
2009-10-29
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 3 november 2009

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln

Finansroteln

 1. 5.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014LS 0910-0883

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Tillgänglighet och säkerhet, tillväxt och framtidstro, Mål och budget 2010 för Stockholms läns landsting

  Reviderad sid 73

  Reviderad sid 77

  Reviderad sid 81

  Komplettering av investeringsplan

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens PM

  Bilaga 3 Protokoll från revisionens budgetberedning

  Kommentarer från SACO

  Vårdförbundets synpunkter

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag till beslut

  S-ledamöternas  budgetbilaga

  V-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag till beslut

  V-ledamotens budgetbilaga

  MP-ledamoten reserverade sig till förmån för förslag till beslut

  MP-ledamotens budgetbilaga

 2. 6.
  Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings investering i Skandionklinikens anläggningLS 0909-0724

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings skrivelse

  Ärendet utgick

   

 3. 7.
  Uppdatering av Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0909-0796

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Finanspolicy för Stockholms läns landsting

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 4. 8.
  Yttrande över förslag till treårig handlingsplan och budget för landstingens IT-samarbete under 2010-2012LS 0909-0783

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Handlingsplan och budget för landstingets IT-samarbete

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 5. 9.
  Landstingsgemensam IT-organisation, steg 2LS 0909-0749

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Minnesanteckningar från CSG

   

 6. 10.
  Information om aktuella upphandlingar och beslut om upphandlingar genom SKL Kommentus ABLS 0909-0805

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (S)

  Ärendet utgick

   

Trafik- och planeringsroteln

 1. 11.
  Yttrande över remissen Nationell plan för transportsyste-met 2010-2021 samt MiljökonsekvensbeskrivningLS 0909-0713

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Kortversion av Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 SL-förvaltningens tjänsteutlåtande

  Bilaga 4 S- och MP-ledamöternas samt V-ersättarens reservation

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i SL (Bilaga 4)

  MP-ledamoten anmälde följande särskilda uttalande

   

Senast uppdaterad:
2009-10-29
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll