Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 juni 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 juni 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 03 juni 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Förslag till detaljorganisation för gemensamt centrum för forskning, utbildning och utveckling LS 0803-0319

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp) enligt inlägg i Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 7.
  Yttrande över betänkandet Värna språken – Förslag till språklag (SOU 2008:26) LS 0804-0380Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 8.
  Yttrande över remissen Skyddet för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)LS 0803-0257Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 4. 9.
  Yttrande över departementsskrivelsen Ersättningssystem i samverkan – hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer (Ds 2007:51)LS 0803-0292Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
 5. 10.
  Förslag till regler och rutiner för hantering av omställningsmedel 2008 inom Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0803-0213Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regler och rutiner
  Gemensam reservation (s), (v), (mp) enligt inlägg i Landstingsrådsberedningens skrivelse
 6. 11.
  Övrigt
 7. 12.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Yttrande över revisionsrapporten Granskning av TioHundraprojektet avseende den "gränslösa" vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationenLS 0803-0284Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Särskilt uttalande (mp)
 3. 15.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 avseende Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 0803-0293Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2007
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 16.
 5. 17.
  Samordningsansvar och mångfaldsfrågor för Salem Nykvarn Södrtälje (SNS)LS 0805-0486Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 6. 18.
  Bidrag till svallvågsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH Marina System)LS 0801-0035Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 19.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 21 december 2007 om ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvårdenLS 0804-0431Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Fortsättning yttrande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
 8. 20.
  Månadsbokslut för april 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0805-0495

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)

 9. 21.
  Månadsbokslut för april 2008 för koncernfinansieringLS 0805-0496Landstingsrådsberdningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering
 10. 22.
  Månadsbokslut för april 2008 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0805-0502Landstingsrådsberdningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Yttrande över remissen Lov att välja – Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)LS 0803-0254Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (v) i HSN, se Landstingsrådsberdningens skrivelse
 2. 24.
  Ansökan från S:t Eriks Ögonsjukhus AB om tillstånd att bedriva rikssjukvård avseende ögononkologiLS 0805-0539Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 25.
  Förslag till vidareutveckling av ersättningssystemet för vuxenpsykiatrisk vårdLS 0804-0368Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Allmänna utskottets skrivelse
  Landstingsdirektörens skrivelse
Senast uppdaterad:
2008-05-29
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 3 juni 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Förslag till detaljorganisation för gemensamt centrum för forskning, utbildning och utveckling LS 0803-0319

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp) enligt inlägg i Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 7.
  Yttrande över betänkandet Värna språken – Förslag till språklag (SOU 2008:26) LS 0804-0380
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 8.
  Yttrande över remissen Skyddet för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)LS 0803-0257

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 4. 9.
  Yttrande över departementsskrivelsen Ersättningssystem i samverkan – hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer (Ds 2007:51)LS 0803-0292
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)
 5. 10.
  Förslag till regler och rutiner för hantering av omställningsmedel 2008 inom Stockholms läns sjukvårdsområdeLS 0803-0213

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regler och rutiner
  Gemensam reservation (s), (v), (mp) enligt inlägg i Landstingsrådsberedningens skrivelse

Tilläggsärenden

 1. 13.
  Hemställan om utökat driftbidrag avseende akutsjukvården utanför Norrtälje LS 0803-0229

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  TioHundraförvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 2. 14.
  Yttrande över revisionsrapporten Granskning av TioHundraprojektet avseende den "gränslösa" vården och omsorgen samt samordning och styrning av organisationenLS 0803-0284

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Särskilt uttalande (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 3. 15.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 avseende Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 0803-0293

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2007
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 16.
  Förtydligande av hanteringsordning gällande avknoppningarLS 0804-0396

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga 
  Bilaga
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 5. 17.
  Samordningsansvar och mångfaldsfrågor för Salem Nykvarn Södrtälje (SNS)LS 0805-0486

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 6. 18.
  Bidrag till svallvågsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH Marina System)LS 0801-0035

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 7. 19.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 21 december 2007 om ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvårdenLS 0804-0431

   

  Beslut enligt:  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens förslag till yttrande
  Fortsättning yttrande
  Förslag till beslut (s), (v), (mp)
  Reservation (s), (v), (mp)

 8. 20.
  Månadsbokslut för april 2008 samt prognos för helåret 2008LS 0805-0495

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)

 9. 21.
  Månadsbokslut för april 2008 för koncernfinansieringLS 0805-0496

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberdningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 10. 22.
  Månadsbokslut för april 2008 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0805-0502

  Beslut enligt: Landstingsrådsberdningens skrivelse
  Månadsbokslut för koncernfinansiering

 11. 23.
  Yttrande över remissen Lov att välja – Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)LS 0803-0254

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (s)
  Reservation (mp)
  Reservation (v) i HSN, se Landstingsrådsberdningens skrivelse

 12. 24.
  Ansökan från S:t Eriks Ögonsjukhus AB om tillstånd att bedriva rikssjukvård avseende ögononkologiLS 0805-0539

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 13. 25.
  Förslag till vidareutveckling av ersättningssystemet för vuxenpsykiatrisk vårdLS 0804-0368

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Allmänna utskottets skrivelse
  Landstingsdirektörens skrivelse

Senast uppdaterad:
2008-06-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll