Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 29 januari 2013


Dag:
Tisdag den 29 januari 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens ordförande


Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

  Förteckningen lades till handlingarna
  Särskilt uttalande av V-ledamoten, V-ledamotens särskilda uttalande

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

  Sammanställningen lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

  Rapporten lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 • 14.

  Yttrande över departementspromemorian Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (Ds 2012:46)

  LS 1211-1514

 • 15.

  Yttrande över departementspromemorian Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring (Ds 2012:50)

  LS 1211-1507

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 • 19.

  Motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälp medel till Stockholms läns landsting

  LS 1202-0286

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  S-ledamöterna med instämmande av V-ledamoten reserverade sig till förmån för eget förslag,
  S-ledamöternas förslag till beslut

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för eget förslag,
  MP-ledamöternas förslag till beslut

 • 20.

  Motion 2011:42 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov

  LS 1112-1620

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  Muntlig reservation av MP-ledamöterna och V-ledamoten innebärande bifall till motionen

 • 21.

  Utvärdering av utbildningen vid Berga Naturbruksgymnasium gentemot skolplan läsåret 2011/2012

  LS 1107-0991

 • 22.

  Motion 2012:3 av Dag Larsson (S) och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt i diabetesvården

  LS 1202-0283

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  Muntlig reservation av S-ledamöterna och V-ledamoten innebärande bifall till motionen

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 • 23.

  Motion 2012:18 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om stärkt skydd för Stockholms gröna kilar och Nationalstadsparken – en hälsoåtgärd

  LS 1206-0855

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  Muntlig reservation av MP-ledamöterna och V-ledamoten innebärande bifall till motionen

 • 24.

  Regler för årligt miljöpris vid Stockholms läns landsting

  LS 1202-0334

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 25.

  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag

  LS 1301-0088

  Beslut enligt Ordförandens förslag

  Särskilt uttalande av V-ledamoten,
  V-ledamotens särskilda uttalande

 • 26.

  Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts

  LS 1301-0035

  LSF Kansliets skrivelse godkändes och lades till handlingarna

 • 27.

  Anmälan av förteckning över uppdrag som inte genomförts

  1301-0036

  LSF Kansliets skrivelse godkändes och lades till handlingarna

 • 28.

  Övrigt

  Inlämnad skrivelse från MP-ledamöterna angående Transitio AB

 • 29.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen