Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2012

Dag:
Tisdag den 28 augusti 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-,personal och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108Förteckning
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107Anmälan
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland ABLS 1205-0650Landstingsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Ändringar i reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Samordningsförbund och namn på sjukvårdsutskottLS 1203-0444Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 7.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon X60B samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltågsfordon X60A o 46 stycken pendeltågsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013LS 1205-0764, 1207-0977Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Yttrande över Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)LS 1205-0754Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
 5. 9.
  Månadsrapport per maj 2012 för koncernfinansieringLS 1206-0857Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Månadsrapport per maj 2012 för Stockholms läns landstingLS 1206-0856Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 7. 11.
  Gåvofonden för dampforskning vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1205-0761Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 8. 12.
  Mottagande och inrättande av Harriet Broms gåvofond för främ-jande av BUP-patienters vårdLS 1206-0903Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Motion 2011:12 av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvårdenLS 1105-0698Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 14.
  Motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvårdLS 1112-1618Landstingsrådsberedingens skrivelse med bilagor
 3. 15.
  Motion 2011:43 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra barnsjukvårdenLS 1112-1621Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 16.
  Motion 2012:12 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för en trygg och säker ambulanssjukvårdLS 1205-0666Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel III - Trafikroteln

 1. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorerna rapport 12/2011 - kostnadskontrollen inom SLLS 1202-0319Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 18.
  Motion 2011:27 av Rolf Lindell (S) om att öppna den norra tunnelbaneuppgången vid station UniversitetetLS 1110-1332Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
 3. 19.
  Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafikenLS 1110-1334Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 20.
  Motion 2011:31 av Anna Sehlin (V) om cykeln som transportmedelLS 1110-1336Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 5. 21.
  Motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spåvägar och annan trafikinfrastrukturLS 1110-1337Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 22.
  Motion 2011:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om ibruktagande av befintliga spåranläggningar för persontrafikLS 1110-1338Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 23.
  Motion 201:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) om en strategi för utbyggd tunnelbanaLS 1111-1505Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 8. 24.
  Motion 2011:36 av Erika Ullberg m.fl. (S) om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertidLS 1111-1506Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 9. 25.
  Motion 2011:24 av Erika Ullberg m.fl. (S) om barn och unga i SL-trafikenLS 1110-1329Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (MP)
 10. 26.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms länLS 1207-0962

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Bilaga
  Bilaga
  Bilaga

  Uppdelat p g a storleken på dokumentet

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 27.
  Motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i Stockolms läns landstingLS 1106-0926Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 28.
  Motion 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. om den ojämlika vårdenLS 1106-0925Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 29.
  Motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyrLS 1112-1623Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 30.
  Motion 2011:37 av Johan Sjölander (S) om JämlikhetskommissionLS 1112-1615Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions-,personal och kulturroteln

 1. 31.
  Yttrande över ny bibliotekslag (Ds 2012:13)LS 1205-0695Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 32.
  Motion 2011:25 av Helen Hellmark Knutsson m.fl. (S) om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingarLS 1110-1330Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 33.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationerLS 1109-1161Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 34.
  Uppföljning av handikapprogrammet Mer än bara trösklar för verksamhetsåret 2011LS 1203-0382Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 35.
  Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting - slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5LS 1109-1201Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 36.
  Motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkanLS 1110-1333Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 37.
  Uppdatering av Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalierLS 1107-1016Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 38.
  Bordlagt val av ledamot i styrgrupp företagsklimatLS 1205-0701

   

  Bordlagt den 19 juni 2012 § 114

  Ordförandens skrivelse utsänt till sammanträdet den 19 juni 2012 som bilaga till punkt 16

 2. 39.
  Arvodering av uppdrag som vice ordförande i styrelsen för Södersjukhuset ABLS 1205-0672Arvodesberedningens skrivelse med bilagor
 3. 40.
  Övrigt
 4. 41.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
 5. 42.
  FyllnadsvalLS 1208-1080Ordförandens skrivelse

Rotel I - Finansroteln

 1. 43.
  Beslutsordning för tilläggsavtal till NKS-avtaletLS 1208-1086Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
Senast uppdaterad:
2012-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-,personal och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland ABLS 1205-0650

   

  Beslut enligt:Landstingsberedningens skrivelse

 2. 6.
  Ändringar i reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Samordningsförbund och namn på sjukvårdsutskottLS 1203-0444

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 7.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon X60B samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltågsfordon X60A o 46 stycken pendeltågsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013LS 1205-0764, 1207-0977

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

 4. 8.
  Yttrande över Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)LS 1205-0754

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  (V) deltog ej i beslutet

 5. 9.
  Månadsrapport per maj 2012 för koncernfinansieringLS 1206-0857

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 6. 10.
  Månadsrapport per maj 2012 för Stockholms läns landstingLS 1206-0856

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  (MP) enligt landstingsdirektörens förslag
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 7. 11.
  Gåvofonden för dampforskning vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1205-0761

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 8. 12.
  Mottagande och inrättande av Harriet Broms gåvofond för främ-jande av BUP-patienters vårdLS 1206-0903

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Motion 2011:12 av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvårdenLS 1105-0698

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (S), (V)
  Reservation (S), (V)

 2. 14.
  Motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvårdLS 1112-1618

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedingens skrivelse
  Bifall motion (S), (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 3. 15.
  Motion 2011:43 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra barnsjukvårdenLS 1112-1621

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 4. 16.
  Motion 2012:12 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för en trygg och säker ambulanssjukvårdLS 1205-0666

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (S), (V)

  (MP) deltog inte
  Reservation (S), (V)

Rotel III - Trafikroteln

 1. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorerna rapport 12/2011 - kostnadskontrollen inom SLLS 1202-0319

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande i trafiknämnden (MP)
  Reservation (S)

 2. 18.
  Motion 2011:27 av Rolf Lindell (S) om att öppna den norra tunnelbaneuppgången vid station UniversitetetLS 1110-1332

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Bifall motion (S)
  Förslag till beslut (MP), (V) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

 3. 19.
  Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafikenLS 1110-1334

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (MP)
  Reservation (MP)

 4. 20.
  Motion 2011:31 av Anna Sehlin (V) om cykeln som transportmedelLS 1110-1336

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut i trafiknämnden (MP), (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP), (V)

 5. 21.
  Motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spåvägar och annan trafikinfrastrukturLS 1110-1337

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut i trafiknämnden (MP), (V)
  Reservation (MP), (V)

 6. 22.
  Motion 2011:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om ibruktagande av befintliga spåranläggningar för persontrafikLS 1110-1338

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion i trafiknämnden (V)
  Reservation (V)

 7. 23.
  Motion 201:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) om en strategi för utbyggd tunnelbanaLS 1111-1505

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 8. 24.
  Motion 2011:36 av Erika Ullberg m.fl. (S) om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertidLS 1111-1506

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (S), (V)
  Reservation (S), (V)

 9. 25.
  Motion 2011:24 av Erika Ullberg m.fl. (S) om barn och unga i SL-trafikenLS 1110-1329

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (MP)
  Bifall motion (V)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 10. 26.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms länLS 1207-0962

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande i trafiknämnden (S)
  Särskilt uttalande i trafiknämnden (MP)
  Särskilt uttalande i trafiknämnden (V)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 27.
  Motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i Stockolms läns landstingLS 1106-0926

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (S), (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 2. 28.
  Motion 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. om den ojämlika vårdenLS 1106-0925

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (S), (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 3. 29.
  Motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyrLS 1112-1623

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (MP), (V)
  Reservation (MP), (V)

 4. 30.
  Motion 2011:37 av Johan Sjölander (S) om JämlikhetskommissionLS 1112-1615

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 

  Reservation (S), (MP), (V)

Rotel V - Produktions-,personal och kulturroteln

 1. 31.
  Yttrande över ny bibliotekslag (Ds 2012:13)LS 1205-0695

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 32.
  Motion 2011:25 av Helen Hellmark Knutsson m.fl. (S) om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingarLS 1110-1330

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bifall motion (S), (V)
  Reservation (S), (V)

 2. 33.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationerLS 1109-1161

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 34.
  Uppföljning av handikapprogrammet Mer än bara trösklar för verksamhetsåret 2011LS 1203-0382

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (V)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 35.
  Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting - slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5LS 1109-1201

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Tilläggsyrkande i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (MP)
  Särskilt uttalande i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (S), (V)
  Reservation (MP)

 2. 36.
  Motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkanLS 1110-1333

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bigall motion (MP)
  Bifall motion (V)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 3. 37.
  Uppdatering av Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalierLS 1107-1016

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Tilläggsyrkande i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (MP)
  Reservation (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 38.
  Bordlagt val av ledamot i styrgrupp företagsklimatLS 1205-0701
  Bordlagt
 2. 39.
  Arvodering av uppdrag som vice ordförande i styrelsen för Södersjukhuset ABLS 1205-0672
  Beslut enligt:Arvodesberedningens skrivelse
 3. 40.
  Övrigt
 4. 41.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
 5. 42.
  FyllnadsvalLS 1208-1080
  Utgick

Rotel I - Finansroteln

 1. 43.
  Beslutsordning för tilläggsavtal till NKS-avtaletLS 1208-1086

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Senast uppdaterad:
2012-08-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll