Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 27 mars 2012 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 27 mars 2012 med tillägg

Dag:
Tisdag den 27 mars 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom

   

  Ärenden

 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

   

  Beslut

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

   

  Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Organisation för den fortsatta planeringen av Östra Karolinska-områdetLS 1202-0256

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 2. 6.
  Förslag på kategori A-upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2012LS 1202-0245Ladstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
 3. 7.
  Återrapportering av samordnade kategori A-upphandlingar som slutförts under år 2011LS 1202-0246Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2012LS 1203-0376Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut LS 1112-1630Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Årsbokslut 2011 för koncernfinansieringLS 1201-0102Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Årsbokslut 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen LS 1201-0205Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 8. 12.
  Årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting LS 1110-1404, 1103-0308, 1105-0671Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (V)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Yttrande över betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården LS 1201-0178

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (V)

Rotel III - Trafikroteln

 1. 14.
  Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring i bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningenLS 1112-1674Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 15.
  Yttrande över Trafikverkets remiss om transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärderLS 1202-0295Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
 3. 16.
 4. 17.
  Tid för nästa sammanträde i landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 18.
  FyllnadsvalLS 1203-0439Skrivelse
Senast uppdaterad:
2012-03-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Tilläggsärenden

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Organisation för den fortsatta planeringen av Östra Karolinska-områdetLS 1202-0256

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Reservation (S)
  Reservation (V)

 2. 6.
  Förslag på kategori A-upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2012LS 1202-0245

   

  Beslut enligt: Ladstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)
  (S) deltog ej i beslutet

 3. 7.
  Återrapportering av samordnade kategori A-upphandlingar som slutförts under år 2011LS 1202-0246

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 4. 8.
  Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2012LS 1203-0376

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 5. 9.
  Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut LS 1112-1630

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 6. 10.
  Årsbokslut 2011 för koncernfinansieringLS 1201-0102

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 7. 11.
  Årsbokslut 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen LS 1201-0205

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 8. 12.
  Årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting LS 1110-1404, 1103-0308, 1105-0671

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Yttrande över betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården LS 1201-0178

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (S)

Rotel III - Trafikroteln

 1. 14.
  Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring i bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningenLS 1112-1674

   

  Beslut enllgt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 15.
  Yttrande över Trafikverkets remiss om transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärderLS 1202-0295

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 3. 16.
  Övrigt
 4. 17.
  Tid för nästa sammanträde i landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 18.
  FyllnadsvalLS 1203-0439

   

  Beslut enligt ordförandens:Skrivelse

Senast uppdaterad:
2012-03-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll