Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2010

Landstingsstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2010

Dag:
Tisdag den 26 oktober 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens förste vice ordförande

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden
 2. 2.

Finansroteln

 1. 5.
  Tillfällig förändring i föredragningsskyldighet för landstingsrådLS 1010-0777Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 6.
 3. 7.
 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2010 Styrningen av det lokala miljöarbetetLS 1005-0404

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 1/2010
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/2010 Effektivt lokalutnyttjande – finns tillräckliga förutsättningarLS 1005-0405

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsrevisorernas rapport 2/2010
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 6. 10.
  Månadsbokslut för augusti 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1009-0724Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för augusti 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
 7. 11.
  Månadsbokslut för augusti 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landstingLS 1009-0671Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för augusti 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting
  Förslag till beslut (MP)
 8. 12.
 9. 13.
  Månadsbokslut för augusti 2010 för koncernfinansieringLS 1009-0672

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för augusti 2010 för koncernfinansiering

   

 10. 14.
  Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsfullmäktiges beslut den 13 april 2010 § 66, om årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1007-0611

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten 
  Bilaga: Landstingsstyrelsens förslag till beslut
  Bilaga:Utdrag ur protokoll landstingsfullmäktige
  Bilaga: Utdrag ur protokoll landstingsstyrelsen

 11. 15.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorgLS 1010-0766Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över remissen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39)LS 1007-0583Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens förste vice ordförande

 1. 17.
 2. 18.
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2010-10-26
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens förste vice ordförande

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden
 2. 2.
  Delegationsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Tillfällig förändring i föredragningsskyldighet för landstingsrådLS 1010-0777

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

   

 2. 6.
  Fastställande av skattesats för 2011LS 1010-0768

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (V)
  Reservation (MP)
  (S) deltog ej i beslutet

 3. 7.
  Yttrande över slutbetänkandet Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)LS 1007-0609

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av slutbetänkande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från SKTF, Kommunal, Vårdförbundet och SACO
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 4. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2010 Styrningen av det lokala miljöarbetetLS 1005-0404

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 1/2010
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/2010 Effektivt lokalutnyttjande – finns tillräckliga förutsättningarLS 1005-0405

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Landstingsrevisorernas rapport 2/2010
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 6. 10.
  Månadsbokslut för augusti 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1009-0724

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för augusti 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning

 7. 11.
  Månadsbokslut för augusti 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landstingLS 1009-0671

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för augusti 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 8. 12.
  Månadsbokslut för augusti 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1009-0705

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Månadsbokslut för augusti 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

 9. 13.
  Månadsbokslut för augusti 2010 för koncernfinansieringLS 1009-0672

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för augusti 2010 för koncernfinansiering

 10. 14.
  Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsfullmäktiges beslut den 13 april 2010 § 66, om årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1007-0611

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten 
  Bilaga: Landstingsstyrelsens förslag till beslut
  Bilaga:Utdrag ur protokoll landstingsfullmäktige
  Bilaga: Utdrag ur protokoll landstingsstyrelsen

 11. 15.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorgLS 1010-0766
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över remissen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39)LS 1007-0583

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens förste vice ordförande

 1. 17.
  FyllnadsvalLS 1010-0780

   

  Beslut enligt:Förste vice ordförandens skrivelse, 1:a att-satsen.

  2:a att-satsen bordlades.

 2. 18.
  Övrigt
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2010-10-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll