Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 september 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 september 2012

Dag:
Tisdag den 25 september 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108Förteckning

   

 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107Förteckning
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälartrafik MÄLAB ABLS 1206-0839Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Ändring i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i Stockholms läns landsting avseende NKS-beredningenLS 1208-1088Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 7.
  Ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting LS 1205-0730Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och TobiasregistretLS 1206-0891Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 9.
  Månadsrapport per juli 2012 för koncernfinansieringLS 1208-1052Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Månadsrapport per juli 2012 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1208-1082

  PUNKTEN UTGÅR

 7. 11.
  Månadsrapport per juli 2012 för Stockholms läns landsting LS 1208-1051

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  S-ledamöternas förslag till beslut

   

  MP-ledamöternas förslag till beslut

   

 8. 12.
  Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusetLS 1203-0460
 9. 13.
  Yttrande över betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29LS 1206-0773Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 10. 14.
  Yttrande över betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30)LS 1205-0703

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  V-ledamotens förslag till beslut

   

 11. 15.
  Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna universitetssjukhuset (NKS)LS 1206-0931Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 16.
  Motion 2011:38 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om tidssatta mål för ökad patientmakt, utökade e-tjänster i vården samt fördjupad och jämförande vårdinformationLS 1112-1616Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 17.
  Motion 2011:44 av Helen Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvårdenLS 1112-1622Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 18.
  Yttrande över Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16)LS 1207-0939Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 19.
  Svar på skrivelse av Torbjörn Rosdahl (M) om uppdrag att se över integriteten i journalsystemetLS 1206-0878Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 20.
  Motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säkerLS 1110-1331Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 21.
  Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)LS 1206-0928

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  MP-ledamöternas förslag till beslut

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Bordlagt val av ledamot i styrgrupp företagsklimatLS 1205-0701

  Bordlagd den 19 juni och 28 augusti 2012 § 114 och 155

  Ordförandens skrivelse utsänt till sammanträdet den 19 juni 2012  som bilaga till punkt 16

   

 2. 23.
  FyllnadsvalLS 1208-1080, 1209-1192Ordförandens skrivelse
 3. 24.
  Övrigt
 4. 25.
  Tid för nästa ordinarie sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-09-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108

   

  Förteckning 

   

  Förteckningen lades till handlingarna

 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107

   

  Förteckning

   

  Förteckningen lades till handlingarna.

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

   

  Sammanställning

   

  Sammanställningen lades till handlingarna.

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälartrafik MÄLAB ABLS 1206-0839

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 6.
  Ändring i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i Stockholms läns landsting avseende NKS-beredningenLS 1208-1088

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 3. 7.
  Ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting LS 1205-0730

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 4. 8.
  Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och TobiasregistretLS 1206-0891

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 9.
  Månadsrapport per juli 2012 för koncernfinansieringLS 1208-1052

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 6. 10.
  Månadsrapport per juli 2012 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1208-1082

   

  PUNKTEN UTGICK

 7. 11.
  Månadsrapport per juli 2012 för Stockholms läns landsting LS 1208-1051

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  S-ledamöternas förslag till beslut

   

  MP-ledamöternas förslag till beslut

   

  Reservation från dels S-ledamöterna och dels MP-ledamöterna till förmån för respektive partis förslag.

 8. 12.
  Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusetLS 1203-0460

  Ärendet utgick och kommer att behandlas vid extra sammanträde med landstingsstyrelsen den 2 oktober kl 09.00.

 9. 13.
  Yttrande över betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29LS 1206-0773

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 10. 14.
  Yttrande över betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30)LS 1205-0703

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  S-ledamöternas förslag till beslut

   

  MP-ledamöternas förslag till beslut

   

  V-ledamotens förslag till beslut

   

  S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för respektive partis förslag.

 11. 15.
  Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna universitetssjukhuset (NKS)LS 1206-0931

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 16.
  Motion 2011:38 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om tidssatta mål för ökad patientmakt, utökade e-tjänster i vården samt fördjupad och jämförande vårdinformationLS 1112-1616

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  Muntlig reservation från S- och V-ledamöterna innebärande bifall till motionen.

 2. 17.
  Motion 2011:44 av Helen Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvårdenLS 1112-1622

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  Muntlig reservation från MP-ledamöterna innebärande bifall till motionen.

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 18.
  Yttrande över Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16)LS 1207-0939

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens reviderade förslag

 2. 19.
  Svar på skrivelse av Torbjörn Rosdahl (M) om uppdrag att se över integriteten i journalsystemetLS 1206-0878

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 20.
  Motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säkerLS 1110-1331

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  Muntlig reservation från S-ledamöterna innebärande bifall till motionen.

   

  Muntlig reservation från V-ledamoten innebärande bifall till 1:a att-satsen i motionen.

   

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 21.
  Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)LS 1206-0928

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  MP-ledamöternas förslag till beslut

   

  MP-ledamöterna reserverade sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Bordlagt val av ledamot i styrgrupp företagsklimatLS 1205-0701

   

  Landstingsstyrelsen valde för tiden 25 september - 31 december 2012

  Anneli Rönnblom (MP) till ledamot i styrgrupp företagsklimat

 2. 23.
  FyllnadsvalLS 1208-1080, 1209-1192

   

  Beslut enligt Ordförandens skrivelse 

   

  Helene Öberg (MP) valdes för tiden 25 september - 31 december 2012 till ledamot i NKS-beredningen

  Val av ledamot för (S) i miljö- och skärgårdsberedningen bordlades.

 3. 24.
  Övrigt
 4. 25.
  Tid för nästa ordinarie sammanträde med landstingsstyrelsen

   

  Tisdagen den 16 oktober 2012, kl 10.00

Senast uppdaterad:
2012-09-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll