Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober med tillägg

Dag:
Tisdag den 25 oktober 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Yttrande över departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13) LS 0506-1211 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 3. 3.
  Samverkansavtal med AB SLL Internfinans för år 2006LS 0508-1384 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 4. 4.
  Rapport om utredning av AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga ekonomiska situation LS 0508-1415Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Projektrapport
  Presentationsmaterial
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 5. 5.
  Yttrande över promemorian Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökandeLS 0507-1223Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 6. 6.
  Bidrag till föreningen KIC för utveckling av kooperativt nyföretagande, lokal ekonomisk utveckling, social ekonomi och entreprenörskap LS 0503-0535Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan från KIC
  Verksamhetsplan KIC
  M Förslag till beslut
 7. 7.
  Tävlingsprogram för formgivningstävlingen för ett nytt universitetssjukhus i SolnaLS 0505-0834Beslutsunderlag delas ut vid sammanträdet pga. sekretess
 8. 8.
  Motion 2004:12 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ett regionalt resursteam för döva LS 0403-0569Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Särskilt uttalande
 9. 9.
  Motion 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i tunnelbanan LS 0405-1002Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp, kd Förslag till beslut
 10. 10.
  Bordlagt val av representant i politisk styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg LS 0508-1431Bordlagt den 20 september 2005 § 292
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens, kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge och kommunledningsförvaltningens i Botkyrka tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 11.
  Motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) servicelinjer i SödertäljeLS 0410-1911 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 12.
 2. 13.
  Motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vårdenLS 0502-0278Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 3. 14.
  Övrigt
 4. 15.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 16.
  Yttrande över laglighetsprövning av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 25 januari 2005 om samverkan med Stockholms stad LS 0509-1664 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
 2. 17.
  Fastställande av skattesats för 2006 LS 0510-1845Landstingsrådsberedningens skrivelse (Finns ej elektroniskt)
 3. 18.
  Uppdrag om inventering och förberedelser av hur landstinget kan öka kvaliteten genom tillsättande av plusjobb och utbildningsvikariatLS 0510-1845Landstingsrådsberedningens skrivelse

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  FyllnadsvalLS 0509-1524, 1553, 1585, 1615, 1666, 0510-1718, 1743Bordlagt den 20 september 2005, § 318.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 september 2005 som bilaga till punkt 36.

  Ordförandens skrivelse till sammanträdet den 25 oktober

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2005

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Yttrande över departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13) LS 0506-1211
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M Särskilt uttalande
 3. 3.
  Samverkansavtal med AB SLL Internfinans för år 2006LS 0508-1384
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 4. 4.
  Rapport om utredning av AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga ekonomiska situation LS 0508-1415
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Projektrapport
  Presentationsmaterial
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 5. 5.
  Yttrande över promemorian Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökandeLS 0507-1223
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 6. 6.
  Bidrag till föreningen KIC för utveckling av kooperativt nyföretagande, lokal ekonomisk utveckling, social ekonomi och entreprenörskap LS 0503-0535
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ansökan från KIC
  Verksamhetsplan KIC
  M Förslag till beslut

  M Reservation

 7. 7.
  Tävlingsprogram för formgivningstävlingen för ett nytt universitetssjukhus i SolnaLS 0505-0834
  Ärendet bordlades och tas upp vid ett extra sammanträde den 26 oktober. Beslutsunderlag delas ut vid sammanträdet pga. sekretess
 8. 8.
  Motion 2004:12 av Gunilla Thorsson m.fl. (fp) om ett regionalt resursteam för döva LS 0403-0569
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Särskilt uttalande
 9. 9.
  Motion 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i tunnelbanan LS 0405-1002
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp, kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Reservation
 10. 10.
  Bordlagt val av representant i politisk styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg LS 0508-1431
  Bordlagt den 20 september 2005 § 292
  Beslut: Ärendet bordlades
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens, kommunstyrelsens förvaltning i Huddinge och kommunledningsförvaltningens i Botkyrka tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 11.
  Motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) servicelinjer i SödertäljeLS 0410-1911
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M,kd och fp reservationer till förmån för sina respektive förslag

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 12.
  Ny och enhetlig ersättningsmodell för allmän psykiatrisk verksamhetLS 0507-1243

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag Medicinsk programberedning 5
  M, fp, kd Förslag till beslut

  M, fp, kd Reservation

 2. 13.
  Motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vårdenLS 0502-0278
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Reservation
 3. 14.
  Övrigt
 4. 15.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 16.
  Yttrande över laglighetsprövning av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 25 januari 2005 om samverkan med Stockholms stad LS 0509-1664
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
 2. 17.
  Fastställande av skattesats för 2006 LS 0510-1845
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M Förslag till beslut
  Fp, kd deltog ej i beslutet
 3. 18.
  Uppdrag om inventering och förberedelser av hur landstinget kan öka kvaliteten genom tillsättande av plusjobb och utbildningsvikariatLS 0510-1845
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp Särskilt uttalande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  FyllnadsvalLS 0509-1524, 1553, 1585, 1615, 1666, 0510-1718, 1743

  Beslut: Raymond Wigg (mp) valdes till ledamot i allmänna utskottet, ägarutskottet och krisledningsutskottet. Berit Gröbqvist (s) valdes till ersättare i sjukvårdsberedning sydväst
  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 september 2005 som bilaga till punkt 36.

  Ordförandens skrivelse till sammanträdet den 25 oktober

Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll