Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 25 oktober 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel III – Trafikroteln
Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1101-0066Förteckning
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1101-0065Förteckning med bilagor
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1101-0001Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över betänkandet Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24) LS 1107-1025Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Månadsrapport per augusti samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag LS 1109-1202

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga

  S-ledamöternas förslag

  MP-ledamöternas förslag

   

 3. 7.
  Månadsrapport per augusti 2011 för koncernfinansiering LS 1109-1203Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Projekt kring utveckling av företagande inom Stockholms läns landsting LS 1106-0914

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga

  S-ledamöternas förslag

  S-ledamöternas särskilda uttalande 

Rotel III – Trafikroteln

 1. 9.
  Motion 2011:2 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om utökning av Citybike i hela länet LS 1101-0085Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 10.
  Motion 2011:3 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wiholm (S) om att återuppta AB SL:s branschråd LS 1103-0483Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 11.
  Motion 2011:9 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förbättrad information till SL:s resenärer LS 1103-0489Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 12.
  Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) LS 1106-0916

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  MP-ledamöternas förslag

   

 2. 13.
  Motion 2011:16 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag LS 1105-0702Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 14.
  Motion 2009:28 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar LS 0910-0864

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  MP-ledamöternas förslag

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 1107-1003
 2. 16.
  Övrigt
 3. 17.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2010-11-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel III – Trafikroteln
Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1101-0066
  Förteckning lades till handlingarna
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1101-0065

  Förteckning med bilagor lades till handlingarna

  Särskilt uttalande av V-ledamoten

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1101-0001
  Sammanställning lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över betänkandet Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24) LS 1107-1025

   

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

 2. 6.
  Månadsrapport per augusti samt prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag LS 1109-1202

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  S-ledamöternas förslag med instämmande av V-ledamoten

  MP-ledamöternas förslag

   

  Reservation från S-ledamöterna med instämmande av V-ledamoten

  Reservation från MP-ledamöterna

  Särskilt uttalande från V-ledamoten

   

 3. 7.
  Månadsrapport per augusti 2011 för koncernfinansiering LS 1109-1203
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag
 4. 8.
  Projekt kring utveckling av företagande inom Stockholms läns landsting LS 1106-0914

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  S-ledamöternas förslag med instämmande av MP-ledamöterna

  V-ledamotens förslag till beslut

  S-ledamöternas särskilda uttalande

   

  S- och MP-ledamöterna deltog inte i beslutet 

  Reservation av V-ledamoten

Rotel III – Trafikroteln

 1. 9.
  Motion 2011:2 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om utökning av Citybike i hela länet LS 1101-0085

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation från MP- och V-ledamöterna innebärande bifall till motionen

 2. 10.
  Motion 2011:3 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wiholm (S) om att återuppta AB SL:s branschråd LS 1103-0483

  Bifall till Landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation från S-ledamöterna med instämmande av V-ledamöterna innebärande bifall till motionen

 3. 11.
  Motion 2011:9 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förbättrad information till SL:s resenärer LS 1103-0489

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  V- och MP-ledamöternas förslag till beslut

  Reservation från V- och MP-ledamöterna

   

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 12.
  Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) LS 1106-0916

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  S-ledamöternas förslag likalydande med S-reservationen i hälso- och sjukvårdsnämnden

  MP-ledamöternas förslag

  V-ledamotens förslag

  Reservation av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamoten

   

 2. 13.
  Motion 2011:16 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag LS 1105-0702

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  MP-ledamöternas förslag likalydande med MP-reservationen i hälso- och sjukvårdsnämnden med instämmande av S- och V-ledamöterna

  Reservation av S-, MP- och V-ledamöterna

   

 3. 14.
  Motion 2009:28 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar LS 0910-0864

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens förslag

  MP-ledamöternas förslag med instämmande av S- och V-ledamöterna

  Reservation av S-, MP- och V-ledamöterna

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 1107-1003

  Beslut enligt ordförandens förslag

  att välja Carl Johan Schiller (KD) till ledamot i Miljö- och skärgårdsberedningen

 2. 16.
 3. 17.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen är den 22 november 2011, kl 10.00
Senast uppdaterad:
2011-10-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll