Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2004 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2004 med tillägg

Dag:
Måndag den 25 oktober 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för år 2005LS 0407-1459Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2004-07-29
  Tjänsteutlåtande 2004-09-21
 3. 3.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0409-1680Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Finanspolicy
  Tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Samverkansavtal med AB SLL Internfinans för år 2005LS 0409-1681Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 5. 5.
  Förslag till ny utformning av landstingskoncernens årsredovisningLS 0409-1786Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp Förslag till beslut
 6. 6.
  Yttrande över remissen Samordnad upphandling (Ds 2004:37)LS 0407-1446Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 7. 7.
  Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profilLS 0409-1809Ärendet utgår
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
  Fastställande av skattesats för 2005LS 0410-1846Landstingsrådsberedningens skrivelse
 11. 11.
  Motion 2001:41 av Åke Askensten m.fl. (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnaderLS 0112-0695Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 12. 12.
  Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkorLS 0403-0568Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Folktandvårdens yttrande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Yttrande över slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik LS 0404-0862Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Skrivelse från Statens Medicinsk-Etiska Råd
  Tjänsteutlåtande
  Mp-ledamotens reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Karolinska institutets yttrande
 3. 15.
 4. 16.
 5. 17.
  Förslag till enhetliga avtal med allmänpsykiatrin i Stockholms läns landsting LS 0409-1709Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdragsbeskrivning
  Uppföljningsplan
  Protokollsutdrag
  M, fp, kd Förslag till beslut
 6. 18.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2005LS 0410-1876Ordförandens skrivelse
  Förslag till sammanträdesdagar
 7. 19.
  Övrigt
 8. 20.
  Tid för nästa sammanträde

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 21.
  Yttrande över betänkandet Samhällets insatser mot hiv/STI (SOU2004:14)LS 0406-1329Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  FyllnadsvalLS LS 0406-1146, 0408-1544, 0409-1622, 1774, 0410-1869Bordlagt den 15 juni, 24 augusti och 21 september 2004, § 204, 226 och 250.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 juni och 21 september 2004 som bilagor till punkt 40 och 23.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2004

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Nytt samverkansavtal med ALMI Företagspartner AB LS 0407-1458
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 2. 2.
  Anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för år 2005LS 0407-1459
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande 2004-07-29
  Tjänsteutlåtande 2004-09-21
 3. 3.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 0409-1680
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Finanspolicy
  Tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Samverkansavtal med AB SLL Internfinans för år 2005LS 0409-1681
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 5. 5.
  Förslag till ny utformning av landstingskoncernens årsredovisningLS 0409-1786
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp Förslag till beslut

  Reservation

 6. 6.
  Yttrande över remissen Samordnad upphandling (Ds 2004:37)LS 0407-1446
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 7. 7.
  Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profilLS 0409-1809
  Ärendet utgår
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
  Fastställande av skattesats för 2005LS 0410-1846
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fp förslag till bordläggning/avslogs
  M Förslag till beslut/avslogs
  M, fp Reservation för deras respektive förslag
  Kd Deltog för övrigt ej i beslutet
 11. 11.
  Motion 2001:41 av Åke Askensten m.fl. (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnaderLS 0112-0695

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 12. 12.
  Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkorLS 0403-0568
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Folktandvårdens yttrande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Uppdragsbeskrivning för vård vid barnmorskemottagning LS 0406-1318
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdragsbeskrivning av vård vid barnmorskemottagning
  Ersättningsmodell för barnmorskemorragningar
  M Förslag till beslut
  Fp, kd Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  Reservationer för respektive förslag
 2. 14.
  Yttrande över slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik LS 0404-0862
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Skrivelse från Statens Medicinsk-Etiska Råd
  Tjänsteutlåtande
  Mp-ledamotens reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
  Karolinska institutets yttrande

  Kd särskilt uttalande
  Lennart Rohdin (fp) deltog ej i beslutet

 3. 15.
 4. 16.
  Synpunkter på de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanernaLS 0406-1386
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Yttrande från CADP
  Yttrande från Maria Beroendecentrum
  Yttrande från LAFA
 5. 17.
  Förslag till enhetliga avtal med allmänpsykiatrin i Stockholms läns landsting LS 0409-1709
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Uppdragsbeskrivning
  Uppföljningsplan
  Protokollsutdrag
  M, fp, kd Förslag till beslut om återremiss
  Reservation mot beslutet att avslå återremissen
  M, fp, kd Deltog för övrigt ej i beslutet
 6. 18.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2005LS 0410-1876
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
  Förslag till sammanträdesdagar
 7. 19.
  Övrigt
  Anmälan om:
  M Skrivelse
  Fp Skrivelse
 8. 20.
  Tid för nästa sammanträde
  Nästa sammanträde äger rum den 9 november. (Sammanträdet den 2/11 är inställt)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 21.
  Yttrande över betänkandet Samhällets insatser mot hiv/STI (SOU2004:14)LS 0406-1329
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Reservation

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  FyllnadsvalLS LS 0406-1146, 0408-1544, 0409-1622, 1774, 0410-1869

  Bordlagt den 15 juni, 24 augusti och 21 september 2004, § 204, 226 och 250.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 juni och 21 september 2004 som bilagor till punkt 40 och 23.

   

  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse

  och att välja Henry Mähl (s) som ersättare i personalberedningen
  Anita Hagelbeck (fp) som ledamot i beredningen för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor
  Margareta Hertelius (fp) som ledamot i styrgruppen för genomförande av barnkonventionen i landstinget
  Val av ledamot

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Besut och Protokoll