Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 januari 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 januari 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 25 januari 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings-och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
  Resultatrapport för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1012-1077Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
 3. 7.
  Resultatrapport för november 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1012-1049Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
  Särskilt uttalande (MP), (S) anslöt
 4. 8.
  Resultatrapport för november 2010 för koncernfinansieringLS 1012-1057Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för koncernfinansiering
 5. 9.
  Resultatrapport för november 2010 för Stockholms läns landstingLS 1012-1056Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för Stockholms läns landsting
 6. 10.

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 11.
  Ansökan om auktorisation att bedriva obesitaskirurgi i samarbete med Bariatric Center Stockholm på uppdrag av landstinget i ÖstergötlandLS 1010-0811Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 12.
  Tilldelningsbeslut tvätt- och textilserviceLS 0911-0935

  Landstingsrådsberedningen skrivelse
  Stf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande finns ej elektroniskt

   

   

   

Rotel VI - Forsknings-och äldreroteln

 1. 13.
  Utvärdering av utbildningen vid Berga Naturbruksgymnasium gentemot skolplan läsåret 2009/2010 LS 0910-0903Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skolplan
  Naturbruksprogrammet år 3 - Utvärdering av skolplanen 2010
  Öppna svar 2010
 2. 14.
  Nationella program och inriktningar vid Berga naturbruksgymnasiumLS 1012-1002Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare till landstingets pensionärsrådLS 1012-1027

  Ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet den 21 december 2010

  Bordlagt den 21 december 2010, § 299.

  Valen gäller :

  Ledamot (MP)

  Ersättare (FP), (C), och (MP)

 2. 16.
  Bordlagt val av ledamot till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna LS 1012-1028

  Ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet den 21 december 2010.

  Bordlagt den 21 december 2010., § 301.

  Förteckning över av styrelsen den 21 december 2010 bordlagda val bifogas.

 3. 17.
  Bordlagda val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 1012-1031

  Ordförandens skrivelse den 9 december 2010 utsänd till sammanträdet den 21 december 2010.

  Bordlagt den 21 december 2010, §301.

  Förteckning över av styrelsen den 21 december 2010 bordlagda val

   

 4. 18.
  Övrigt
 5. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 20.
 2. 21.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 22.
  Entledigande av landstingsdirektör samt tillsättande av tillförordnad landstingsdirektörLS 1101-0079Ordförandens skrivelse
 2. 23.
  FyllnadsvalLS 1101-0028Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2011-01-13
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings-och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Mottagande och inrättande av Gåvofond vid Öron-, näs- och halskliniken vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1011-0988

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tillämplighetsföreskrifter
  Karolinska Universitetssjukhusets beslut
  AB Stockholms läns landstings Internfinans skrivelse
  Landstimngsdirektörens tjänsteulåtande

 2. 6.
  Resultatrapport för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1012-1077

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning

 3. 7.
  Resultatrapport för november 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 1012-1049

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
  Särskilt uttalande (MP)

 4. 8.
  Resultatrapport för november 2010 för koncernfinansieringLS 1012-1057

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för koncernfinansiering

 5. 9.
  Resultatrapport för november 2010 för Stockholms läns landstingLS 1012-1056

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för november 2010 för Stockholms läns landsting
  Förslag till beslut (S), (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 6. 10.
  Yttrande över EU-kommissionens meddelande På väg mot en inre marknadsaktLS 1011-0961

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Utrikesdepartementets remiss
  Landstinmgsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 11.
  Ansökan om auktorisation att bedriva obesitaskirurgi i samarbete med Bariatric Center Stockholm på uppdrag av landstinget i ÖstergötlandLS 1010-0811

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S), (MP)
  Reservation (V)

 2. 12.
  Tilldelningsbeslut tvätt- och textilserviceLS 0911-0935

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningen skrivelse
  Stf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande finns ej elektroniskt
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

   

   

Rotel VI - Forsknings-och äldreroteln

 1. 13.
  Utvärdering av utbildningen vid Berga Naturbruksgymnasium gentemot skolplan läsåret 2009/2010 LS 0910-0903

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skolplan
  Naturbruksprogrammet år 3 - Utvärdering av skolplanen 2010
  Öppna svar 2010

 2. 14.
  Nationella program och inriktningar vid Berga naturbruksgymnasiumLS 1012-1002

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare till landstingets pensionärsrådLS 1012-1027
 2. 16.
  Bordlagt val av ledamot till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna LS 1012-1028
 3. 17.
  Bordlagda val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 1012-1031
 4. 18.
  Övrigt
 5. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 20.
 2. 21.
  Yttrande över Socialstyrelsens Förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskapLS 1101-0015

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
  Konsekvensutredning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Remissyttrande Stockholms läns landsting

   

 3. 22.
  Entledigande av landstingsdirektör samt tillsättande av tillförordnad landstingsdirektörLS 1101-0079

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 4. 23.
  FyllnadsvalLS 1101-0028

   

  Landstingsstyrelsen beslutade

  att medge bifrielse för Ilija Batljan (S) från uppdraget som ersättare i Regionala skärgårdsrådet

   

  att medge befrielse för Eva Carlsson Paulsén (M) från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna

   

  att medge befrielse för Didar Samaletdin (FP) från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna

   

  att intill utgången av 2014 välja

   

       Staffan Holmberg (S) som ersättare i Regionala skärgårdsrådet

   

       Marie Ljungberg Schött (M) som ledamot i landstingsstyrelsens
       samverkansråd med handikapporganisationerna

   

       Hans Åberg (FP) som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med
       handikapporganisationerna.

   

   

Senast uppdaterad:
2011-01-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll