Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 januari 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 25 januari 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 25 januari 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2003 LS 0404-0754Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Mätning och uppföljning av produktiviteten för verksamheten inom landstingetLS 0411-2124Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Protokollsbilaga
 3. 3.
  Disponering av 2004 års resultat inom verksamheter som drivs i intraprenadformLS 0412-2194Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 4. 4.
 5. 5.
  Bidrag på grund av negativa resultateffekter vid avbolagisering av Huddinge Universitetssjukhus ABLS 0411-2024Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
 6. 6.
  Omställningsbidrag till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0412-2213Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
  (AMN. Bilagor till skrivelsen kan fås hos registrator)
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
 7. 7.
  Omställningsbidrag till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0411-1991Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Unoversitetssjukhusets skrivelse
  (Anm. Bilagor till skrivelsen kan fås hos registrator)
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
 8. 8.
  Ägardirektiv om priser för vuxentandvårdLS 0411-2126Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 9. 9.
 10. 10.
  Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltalLS 0309-2409Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  SL:s Yttrande
 11. 11.
  Bygginvesteringar vid Danderyd sjukhus AB för akut verksamhetLS 0406-1315Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds sjukhus AB:s skrivelse
  M Särskilt uttalande
 12. 12.
  Användning av PVS-golvmattor i vård- och sjukhusmiljöerLS 0410-1816Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locums tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2005LS 0411-2021Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Redovisning av jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2005LS 0404-0863, 0864Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilagor till ärendet finns tillgängliga hos registrator
 15. 15.
 16. 16.
  Yttrande över betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen om Hjälpmedel(SOU 2004:83)LS 0410-1875Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande
  Stockholms läns sjukvårdsområdes tjänsteutlåtande (finns ej elektroniskt)
 17. 17.
 18. 18.
  Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om abonemangstandvård och mer förebyggande tandvårdLS 0402-0340Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Folktandvårdens yttrande
  Privattandläkarnas yttrande
  M Förslag till beslut

Trafik- och planeringsroteln

 1. 19.
  Yttrande över statskontorets rapport 2004:24- Bättre konkurrens med kommunala bussbolagLS 0410-1850Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M, fp, kd Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2005LS 0409-1804, 0411-2005, 2006, 2020, 2034, 2037Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Överenskommelser och avtal till ärendet finns tillgängliga hos registrator
  M, kd Särskilt uttalande
 2. 21.
 3. 22.
 4. 23.
  Yttrande över promemorian Godkännande och registrering av läkemedel(Ds 2004:48)LS 0411-2054Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
 5. 24.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om förstärkt cancersjukvårdLS 0406-1240Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
 6. 25.
  Yttrande över rapport till regeringen över utredningsuppdrag avseende sjukvårdsinrättningar för viss rättspsykiatrisk vårdLS 0410-1874Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 26.
  Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommunLS 0306-1883Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 8. 27.
  Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms länLS 0402-0342Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 9. 28.
  Motion 2004:24 av Stig Nyman m.fl. (kd) om vårdprogram för fibromyalgi-/generaliserad smärtaLS 0405-0999Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
 10. 29.
  Motion 2004:25 av Stig Nyman m.fl. (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demensjukdomLS 0405-1000Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
 11. 30.
  Motion 2003:9 av Christer G Wennerholm och Marie Ljungberg Schött (m) om utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrinLS 0301-0130Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 12. 31.
  Motion 2004:28 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om landstingets arbete mot alkohol LS 0406-1224Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
 13. 32.
  Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m.fl. (fp) om unga som super och knarkarLS 0305-1696Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 14. 33.
  Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att tillsätta en psykiatrikommissionLS 0310-2603Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 15. 34.
  Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om överföringsteam efter rättspsykiatrisk vårdLS 0310-2604

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 35.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören och bitr. landstingsdirektör att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0501-0073Ordförandens skrivelse
 2. 36.
  Bordlagt val av ledamöter till samverkansråd med handikapporganisationerna samt anmälan av ledamöter och ersättare utsedda av handikapporganisationernaLS 0312-2997Bordlagt den 7 december 2004, §315

  Ordförandens skrivelse utdelad till sammanträdet den 7 december 2004, som bilaga till punkt 19

 3. 37.
  Bordlagt val av ledamöter till beredningen för bidrag till handikapporganisationernaLS 0312-2997Bordlagt den 7 december 2004, §316

  Ordförandens skrivelse utdelad till sammanträdet den 7 december 2004, som bilaga till punkt 20

 4. 38.
  Övrigt
 5. 39.
  Tid för nästa sammanträde

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 40.
  Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av steriliseringslagenLS 0412-2400 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konsekvensbeskrivning
  Tjänsteutlåtande
 2. 41.
  Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av steriliseringslagenLS 0412-2400 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konsekvensbeskrivning
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 42.
  FyllnadsvalLS 0412-2219, 0501-0040, 0065, 0093 Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 25 januari 2005

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2003 LS 0404-0754
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 2.
  Mätning och uppföljning av produktiviteten för verksamheten inom landstingetLS 0411-2124
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Protokollsbilaga
 3. 3.
  Disponering av 2004 års resultat inom verksamheter som drivs i intraprenadformLS 0412-2194
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M och fp reserverade sig till förmån för sina respektive förslag
 4. 4.
 5. 5.
  Bidrag på grund av negativa resultateffekter vid avbolagisering av Huddinge Universitetssjukhus ABLS 0411-2024
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande(Finns ej elektroniskt)
  M, fp, kd deltog ej i beslutet
 6. 6.
  Omställningsbidrag till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0412-2213
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
  (AMN. Bilagor till skrivelsen kan fås hos registrator)
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
  M, fp, kd deltog ej i beslutet
 7. 7.
  Omställningsbidrag till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0411-1991
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Karolinska Unoversitetssjukhusets skrivelse
  (Anm. Bilagor till skrivelsen kan fås hos registrator)
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M Särskilt uttalande
  M, fp, kd deltog ej i beslutet
 8. 8.
  Ägardirektiv om priser för vuxentandvårdLS 0411-2126
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 9. 9.
 10. 10.
  Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltalLS 0309-2409
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  SL:s Yttrande
  Fp Förslag till beslut Reservation
 11. 11.
  Bygginvesteringar vid Danderyd sjukhus AB för akut verksamhetLS 0406-1315
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds sjukhus AB:s skrivelse
  M Särskilt uttalande
  Kd deltog ej i beslutet
 12. 12.
  Användning av PVS-golvmattor i vård- och sjukhusmiljöerLS 0410-1816
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locums tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2005LS 0411-2021

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 14. 14.
  Redovisning av jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2005LS 0404-0863, 0864
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilagor till ärendet finns tillgängliga hos registrator
 15. 15.
 16. 17.
 17. 18.
  Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om abonemangstandvård och mer förebyggande tandvårdLS 0402-0340
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Folktandvårdens yttrande
  Privattandläkarnas yttrande
  M Förslag till beslut

  Reservation

Trafik- och planeringsroteln

 1. 19.
  Yttrande över statskontorets rapport 2004:24- Bättre konkurrens med kommunala bussbolagLS 0410-1850
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 20.
  Överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2005LS 0409-1804, 0411-2005, 2006, 2020, 2034, 2037
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Överenskommelser och avtal till ärendet finns tillgängliga hos registrator
  M, kd Särskilt uttalande
  Fp Särskilt uttalande
  M, fp, kd deltog ej i beslutet
 2. 21.
 3. 22.
 4. 23.
  Yttrande över promemorian Godkännande och registrering av läkemedel(Ds 2004:48)LS 0411-2054
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  Fp Förslag till beslut
  Reservationer till förmån för respektive förslag
 5. 24.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om förstärkt cancersjukvårdLS 0406-1240
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
 6. 25.
  Yttrande över rapport till regeringen över utredningsuppdrag avseende sjukvårdsinrättningar för viss rättspsykiatrisk vårdLS 0410-1874
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 26.
  Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommunLS 0306-1883
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
 8. 27.
  Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms länLS 0402-0342
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer
 9. 28.
  Motion 2004:24 av Stig Nyman m.fl. (kd) om vårdprogram för fibromyalgi-/generaliserad smärtaLS 0405-0999
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer
 10. 29.
  Motion 2004:25 av Stig Nyman m.fl. (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demensjukdomLS 0405-1000
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
  Reservationer
 11. 30.
  Motion 2003:9 av Christer G Wennerholm och Marie Ljungberg Schött (m) om utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrinLS 0301-0130
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut(Finns ej elektroniskt)
  Reservationer
 12. 31.
  Motion 2004:28 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om landstingets arbete mot alkohol LS 0406-1224
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut

  Reservation

 13. 32.
  Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m.fl. (fp) om unga som super och knarkarLS 0305-1696
  Beslut:Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
  Fp, kd Förslag till Beslut
  Reservationer
 14. 33.
  Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att tillsätta en psykiatrikommissionLS 0310-2603
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer

 15. 34.
  Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om överföringsteam efter rättspsykiatrisk vårdLS 0310-2604
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 35.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören och bitr. landstingsdirektör att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0501-0073
  Beslut: Medgivande enligt Ordförandens skrivelse
  Jäviga deltog ej i beslutet
 2. 36.
  Bordlagt val av ledamöter till samverkansråd med handikapporganisationerna samt anmälan av ledamöter och ersättare utsedda av handikapporganisationernaLS 0312-2997

  Bordlagt den 7 december 2004, §315

  Ordförandens skrivelse utdelad till sammanträdet den 7 december 2004, som bilaga till punkt 19
  Beslut: Att välja följande ledamöter till samverkansrådet med handikapporganisationerna intill utgången av 2006:
  Margareta Cederfelt (m)
  Carl-Anders Ifvarsson (fp)
  Stig Nyman (kd)

  Att notera till protokollet anmälan av ledamöter och ersättare utsedda av handikapporganisationerna

  Ledamöter
  Sven Andréason
  Bengt Adamsson
  Stig Berge
  Lars Ettarp
  Christina Fleetwood
  Åke Gustafsson
  Tommy Hagström
  Olle Johansson
  Jan Lamby
  Kaj Nordqvist
  Lena Ringstedt

  Ersättare
  Margareta Åsén-Johansson
  Gunder Wåhlberg

 3. 37.
  Bordlagt val av ledamöter till beredningen för bidrag till handikapporganisationernaLS 0312-2997
  Bordlagt den 7 december 2004, §316

  Ordförandens skrivelse utdelad till sammanträdet den 7 december 2004, som bilaga till punkt 20
  Beslut: Att till ledamot i beredningen för bidrag till handikapporganisationerna intill utgången av 2006 välja Margareta Cederfält (m)

 4. 38.
  Övrigt
 5. 39.
  Tid för nästa sammanträde

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 40.
  Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av steriliseringslagenLS 0412-2400
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konsekvensbeskrivning
  Tjänsteutlåtande
 2. 41.
  Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av steriliseringslagenLS 0412-2400
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Konsekvensbeskrivning
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 42.
  FyllnadsvalLS 0412-2219, 0501-0040, 0065, 0093
  Ordförandens skrivelse

  Beslut: Bordläggning

Senast uppdaterad:
2006-07-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll