Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2006 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 24 oktober 2006
Tid:
10:00 - 11:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellsalen, plan 1, Stockholm

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder 
 

Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.
 
Bilagor som ej finns i elektronisk form: 
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Delårsbokslut 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0609-1537Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Delårsbokslut 2006
 2. 7.
 3. 8.
 4. 9.
 5. 10.
  Anhållan om medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6LS 0607-1315Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Koncerthusstiftelsens skrivelse med underbilagor (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
 6. 11.
  Yttrande över Stockholms stads remiss om förslag till reviderat program - Stockholms stads program för kvinnofridLS 0606-1224Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till reviderat program
 7. 12.
 8. 13.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om kontroll av konst LS 0604-0815Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
 9. 14.
  Yttrande över betänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46) LS 0607-1311Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 10. 15.
  Utökat bidrag för fortsatt arbete med regionalt produktionscentrum för film LS 0610-1663Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kultur- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande
 11. 16.
  Utredning om bredare införande av abonnemangstandvård i Stockholms läns landstingLS 0608-1494Landstingsrådsberedningens skrivelse
 12. 17.
 13. 18.
  Åtgärder för minskad sjukfrånvaro – förslag till fördelning av resterande medel 2006LS 0604-0847Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 14. 19.
  Skrivelse från Christer G Wennerholm (m) om tystnadslöfte/lojalitetsklausul på Karolinska Universitetssjukhuset LS 0605-1044Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Christer Wennerholms skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
 15. 20.
  Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsobefrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslag till grundstöd LS 0607-1339Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 21.
  Yttrande över slutbetänkande Teckenspråk och teckenspråkiga – översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54)LS 0607-1320Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning 
  Tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Yttrande över betänkandet Forensiska institutet – ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)LS 0607-1336

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

 2. 23.
  Uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan och ersättningsmodell för specialiserad palliativ vård i sluten vårdform LS 0608-1375Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
 3. 24.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/06 Granskning av geriatriken, jämförelser mellan kliniker LS 0605-1057Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 4. 25.
  Övrigt
 5. 26.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 27.
  Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet avseende Landstingshuset i Stockholm ABLS 0607-1342Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingshuset i Stockholm AB:s tjänsteutlåtande
  Ekonomisk rapport
 2. 28.
  Uppdrag att se över behovet och de ekonomiska konsekvenserna av en utökning av antalet kliniska adjunkterLS 0405-1095Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 29.
  Fastställande av skattesats för 2007LS 0610-1638Landstingsrådsberedningens skrivelse
 4. 30.
  Byggande av parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid SödersjukhusetLS 0608-1437

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-09-18
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2006

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2006

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Delårsbokslut 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0609-1537
  Beslur: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Delårsbokslut 2006
 2. 7.
  Delårsbokslut 2006 för SkadekontotLS 0609-1538
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skadekontot delårsbokslut
  Resultaträkning
  Balansräkning
 3. 8.
 4. 9.
 5. 10.
  Anhållan om medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6LS 0607-1315
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Koncerthusstiftelsens skrivelse med underbilagor (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
 6. 11.
  Yttrande över Stockholms stads remiss om förslag till reviderat program - Stockholms stads program för kvinnofridLS 0606-1224
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till reviderat program
  Yttrande från handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län
 7. 12.
 8. 13.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om kontroll av konst LS 0604-0815
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
 9. 14.
  Yttrande över betänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46) LS 0607-1311
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 10. 15.
  Utökat bidrag för fortsatt arbete med regionalt produktionscentrum för film LS 0610-1663
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kultur- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till återremiss
  Reservation
  M, fp, kd deltog ej i beslutet

 11. 16.
  Utredning om bredare införande av abonnemangstandvård i Stockholms läns landstingLS 0608-1494
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
 12. 17.
  Ombyggnad för handkirurgen på D1:06, D1:02, A22b, D2:02 och A23bLS 0606-1279
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 13. 18.
  Åtgärder för minskad sjukfrånvaro – förslag till fördelning av resterande medel 2006LS 0604-0847
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 14. 19.
  Skrivelse från Christer G Wennerholm (m) om tystnadslöfte/lojalitetsklausul på Karolinska Universitetssjukhuset LS 0605-1044
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Christer Wennerholms skrivelse
  Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse
 15. 20.
  Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsobefrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslag till grundstöd LS 0607-1339
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 16. 21.
  Yttrande över slutbetänkande Teckenspråk och teckenspråkiga – översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54)LS 0607-1320
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning 
  Tjänsteutlåtande
  Patientnämndens yttrande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Yttrande över betänkandet Forensiska institutet – ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)LS 0607-1336
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M, kd Särskilt uttalande
 2. 23.
  Uppdragsbeskrivning, uppföljningsplan och ersättningsmodell för specialiserad palliativ vård i sluten vårdform LS 0608-1375
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
 3. 24.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/06 Granskning av geriatriken, jämförelser mellan kliniker LS 0605-1057
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 4. 26.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Tisdag den 14 november kl 10.00

Tilläggsärenden

 1. 27.
  Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet avseende Landstingshuset i Stockholm ABLS 0607-1342
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingshuset i Stockholm AB:s tjänsteutlåtande
  Ekonomisk rapport
 2. 28.
  Uppdrag att se över behovet och de ekonomiska konsekvenserna av en utökning av antalet kliniska adjunkterLS 0405-1095
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 29.
  Fastställande av skattesats för 2007LS 0610-1638
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, fp, kd Särskilt uttalande att de ej deltog i beslutet
 4. 30.
  Byggande av parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid SödersjukhusetLS 0608-1437


  Beslut:
  Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse

  Mp Förslag till beslut
  Reservation

Senast uppdaterad:
2006-10-23
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll