Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 maj 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 maj 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 24 maj 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel V - Produktion- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1103-0481Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013-2016LS 1105-0733, 0902-0152, 0902-0153, 1101-0096, 1103-0481, 1103-0486, 1104-0574, 1104-0649

  Landstingsrådsberedningens skrivelse, reviderad
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Billaga3
  Bilaga 3A, HSN:s protokoll med M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag. S-ledamöternas reservation, MP-ledamotens särskilda uttalande, V-ledamotens särskilda yttrande
  Bilaga 3B, Karolinska Universitetssjukhusets yttrande
  Bilaga 3C, Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande
  Bilaga 3D, Produktionsutskottets protokoll med S-ledamöternas särskilda uttalande, V-ledamotens särskilda uttalande
  Bilaga 3E, Fastighets- och investeringsberedningens protokoll med S-ledamöternas särskilda uttalande
  Bilaga 3F, NKS-beredningens protokoll med S-ledamöternas särskilda uttalande
  Bilaga 3G, Minnesanteckningar vid Centrala samverkansgruppens möte med yttranden från personalorganisationerna
  Förslag till beslut (MP)
  Bilaga4
  Bilaga 4 A, Protokoll från fastighets- och investeringsberedningen samt S-ledamöternas särskilda uttalande
  Särskilt uttalande (MP)
  Bilaga 5
  Bilaga 5A, Trafiknämndens protokoll samt MP-ledamotens förslag och V-ledamotens särskilda uttalande
  Förslag till beslut (MP)
  Bilaga 6
  Förslag till beslut (MP)
  Bilaga 7
  Bilaga 7 A
  S förslag till budget 2012
  Förslag till beslut budget 2012 (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Miljöpartiets förslag till landstingsbudget
  Bilaga till Miljöpartiets budget
  Förslag till beslut (V)
  Slutgiltig budget 2012 (V)

 3. 7.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegietLS 1102-0232Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
  Månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011LS 1103-0374Landstinhgsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (V)

Rotel V - Produktion- personal- och kulturroteln

 1. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2010 – Fullt på sjukhusenLS 1102-0287Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (MP)

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/2010 – FoUU-verksamheten inom Stockholms läns landstingLS 1012-1037Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 11.
  Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landstingLS 1012-1047Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)
 2. 12.
  Inrättande av Styrgrupp företagandeLS 1105-0723Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Särskilt uttalande (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  Utseende av representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)LS 1002-0165Ordförandens skrivelse
 2. 14.
  Övrigt
 3. 15.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 16.
  Yttrande över betänkandet Förvar (SOU 2011:17)LS 1103-0418Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 17.
  Kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansieringLS 1104-0567Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 18.
  Kvartalsrapport per mars 2011 för Stockholms läns landsting och bolag LS 1104-0566Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  FyllnadsvalLS 1104-0611Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2011-05-19
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel V - Produktion- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1103-0481

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 6.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013-2016LS 1105-0733, 0902-0152, 0902-0153, 1101-0096, 1103-0481, 1103-0486, 1104-0574, 1104-0649

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse, reviderad
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 3. 7.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegietLS 1102-0232

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 4. 8.
  Månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011LS 1103-0374

   

  Beslut enligt: Landstinhgsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (S)

Rotel V - Produktion- personal- och kulturroteln

 1. 9.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2010 – Fullt på sjukhusenLS 1102-0287

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V)
  Särskilt uttalande (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (V)

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/2010 – FoUU-verksamheten inom Stockholms läns landstingLS 1012-1037

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 11.
  Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landstingLS 1012-1047

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (MP)
  Särskilt uttalande som (S) som lade i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet (TRU), (V) anslöt

 2. 12.
  Inrättande av Styrgrupp företagandeLS 1105-0723

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (V)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 13.
  Utseende av representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)LS 1002-0165

  Bordlades

 2. 14.
  Övrigt
 3. 15.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 16.
  Yttrande över betänkandet Förvar (SOU 2011:17)LS 1103-0418

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  (V) deltog ej i beslutet

 2. 17.
  Kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansieringLS 1104-0567

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 3. 18.
  Kvartalsrapport per mars 2011 för Stockholms läns landsting och bolag LS 1104-0566

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)

 4. 19.
  FyllnadsvalLS 1104-0611

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2011-05-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll