Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 januari 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 januari 2012

Dag:
Tisdag den 24 januari 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
LSF Kansli

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom

   

  Förteckning

 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

   

  Anmälan av beslut

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

   

  Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansieringLS 1112-1684Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
 2. 6.
  Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1112-1683Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
 3. 7.
  Yttrande över delbetänkandet På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73)LS 1111-1566Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Yttrande över promemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning för mervärdesskatt (Ds 2011:41)LS 1112-1647Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 9.
  Ansökan till Rikssjukvårdsnämnden om att bedriva rikssjukvård inom områdena barnglaukom och barnkatarakt samt intrauterina behandlingarLS 1109-1156Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 10.
  Tilldelningsbeslut i ärende om upphandling av beställningssystem för läkemedelsförsörjning inom Stockholms läns landsting LS 1012-1101

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och
  sekretesslagen.

   

 2. 11.
  Tilldelningsbeslut i ärende om upphandling av framtida läkemedelsförsörjning inom Stockholms läns landsting LS 0903-0199

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och
  sekretesslagen.

   

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 12.
  Delrapport från måltidsutredningen om inrättande av lokalt LS 1104-0575Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 13.
  Yttrande över betänkandet Skolans dokument – insyn och LS 1110-1392Landstingsrådsberedningens skrivelse md bilagor
 2. 14.
  Ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid Berga NaturbruksgymnasiumLS 1112-1640Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 15.
  Nationell inriktning inom naturbruksprogrammet vid Berga Naturbruksgymnasium LS 1112-1692Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 16.
  Motion 2011:7 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att öka grön design i Stockholmsregionen genom exempelvis gröna tak och fasaderLS 1103-0487Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

LSF Kansli

 1. 17.
  Rättelse av styrelsens protokoll den 20 december 2011, § 296,LS 1111-1441LSF Kanslis skrivelse
 2. 18.
  Övrigt
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-01-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
LSF Kansli

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansieringLS 1112-1684

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 2. 6.
  Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1112-1683

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 3. 7.
  Yttrande över delbetänkandet På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73)LS 1111-1566

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (M), (FP), (KD), (C)
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 8.
  Yttrande över promemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning för mervärdesskatt (Ds 2011:41)LS 1112-1647

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 2. 9.
  Ansökan till Rikssjukvårdsnämnden om att bedriva rikssjukvård inom områdena barnglaukom och barnkatarakt samt intrauterina behandlingarLS 1109-1156

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 10.
  Tilldelningsbeslut i ärende om upphandling av beställningssystem för läkemedelsförsörjning inom Stockholms läns landsting LS 1012-1101
 2. 11.
  Tilldelningsbeslut i ärende om upphandling av framtida läkemedelsförsörjning inom Stockholms läns landsting LS 0903-0199

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 12.
  Delrapport från måltidsutredningen om inrättande av lokalt LS 1104-0575

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 13.
  Yttrande över betänkandet Skolans dokument – insyn och LS 1110-1392

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse md bilagor

 2. 14.
  Ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid Berga NaturbruksgymnasiumLS 1112-1640

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 3. 15.
  Nationell inriktning inom naturbruksprogrammet vid Berga Naturbruksgymnasium LS 1112-1692

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 16.
  Motion 2011:7 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att öka grön design i Stockholmsregionen genom exempelvis gröna tak och fasaderLS 1103-0487

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  (MP), (V) bifall motionen
  Reservation (MP, (V)

LSF Kansli

 1. 17.
  Rättelse av styrelsens protokoll den 20 december 2011, § 296,LS 1111-1441

   

  Beslut enligt skrivelse: LSF Kanslis skrivelse

 2. 18.
  Övrigt
 3. 19.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-01-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll