Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 januari 2006 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 januari 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 24 januari 2006
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Innehåll

Finansroteln
Trafik och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Investering i ny datortomograf till Norrtälje sjukhus AB LS 0510-1804 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Norrtälje sjukhus skrivelse
  Landstingsdirektörens tänsteutlåtande
 3. 3.
  Förhyrning av utökade lokaler för landstingsarkivet LS 0511-2024Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
  Yttrande över rapporten Förslag till utökad användarkrets i det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKELLS 0510-1903Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 11. 11.
  Överförande av förvaltning och dispositionsrätt av Stiftelsen Maria Edlings minne till Bräcke kommunLS 0501-0171Landstingsrådsberedningens skrivelse
 12. 12.
 13. 13.
  Månadsbokslut för november 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. vård)LS 0601-0045Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Månadsbokslut för november 2005 samt prognos för helåret 2005 LS 0512-2296Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut
 15. 15.
  Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2006 LS 0511-1984Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Kartläggning av arbetet mot hot och våld inom hälso- och sjukvårdenLS 0509-1630Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med sammanfattning av enkätsvar
 17. 17.
  Yttrande över rapporten omvårdnadsassistenters kompetens LS 0510-1852Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Socialstyrelsens rapport Omvårdnadsassistentens kompetens

Trafik och planeringsroteln

 1. 18.
  Motion 2004:15 av Åke Holmström och Michael Stjernström (kd) om åldersgräns för ungdomsrabatt på Waxholmsbolaget LS 0403-0573

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Kd Särskilt uttalande

 2. 19.
  Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarnaLS 0503-0462Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Fp och kd Förslag till beslut
 3. 20.
  Motion 2005:11 av Olov Lindquist (fp) om linjenummer inom SL-trafikenLS 0503-0463Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 4. 21.
  Motion 2002:22 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar och landstingets deltagande i projektet Sjöbussen samt skrivelse från Michael Stjernström (kd) om kollektivtrafik på vattnet LS 0202-0093, 0210-0438

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Michael Stjernströms skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (motionen) 2003-05-15
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (skrivelsen) 2003-05-15
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
  Kd Särskilt uttalande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
  Motion 2004:35 av Carl-Anders Ifvarsson m.fl. (fp) om en processorienterad styrning av sjukvården LS 0409-1728

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2005-08-08
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2005-11-02

 2. 23.
 3. 24.
  Motion 2005:15 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om att utforma vården med äldres behov i centrumLS 0504-0670

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M och kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut

 4. 25.
  Motion 2005:16 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om akutteam för äldre med vårdbehovLS 0504-0671

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut

 5. 26.
  Yttrande över revisionsrapport 5/2005 Prioriteringar i vården – översikt och förstudie LS 0510-1706

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av revisionsrapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp och kd Förslag till beslut

 6. 27.
  Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci LS 0502-0277

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 7. 28.
  Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopterLS 0505-0825

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut

 8. 29.
  Skrivelse från patientnämnden om utarbetande av vårdprogram för patienter med kroniskt trötthetssyndrom LS 0507-1233

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Patientnämndens promemoria
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  M, fp och kd Förslag till beslut

 9. 30.
  Övrigt
 10. 31.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 32.
  Uppsägning av avtal mellan Stockholms läns landsting och f.d. Norrtälje Sjukhus AB LS 0601-0087Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överlåtelseavtal
  Samarbetsavtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 33.
  Överlämnande av allmänna handlingar till TioHundra AB och av uppgiften som arkivmyndighet för TioHundra AB till Norrtälje kommun LS 0601-0085Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Stockholms läns sjukvårdsområdes tjänsteutlåtande
 3. 34.
  Ändring av bolagsordning för Norrtälje gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB, och bilaga A till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting LS 0601-0044Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordningar
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 35.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/2005 strukturförändringsarbetet i sjukvården - jämförelse med Västra Götalandsregionen och Region Skåne LS 0511-1916Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 36.
  Rättelse av fyllnadsval LS 0501-0093

   

  Ordförandens skrivelse

 2. 37.
  Bordlagt den 20 september, 25 oktober, 8 november och den 6 december 2005, § 318, 346, 382 och 419. Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 september och 25 oktober 2005 som bilagor till punkterna 36 och 24. LS 0509-1585

   

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2007-01-30
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll