Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 augusti med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 augusti med tillägg

Dag:
Tisdag den 24 augusti 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Yttrande över revisorernas rapport 18/03 Koncernperspektiv 2003 om IT-området inom Stockholms läns landsting LS 0402-0372Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
  M Förslag till beslut
 2. 2.
  Motion 2003:36 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om balans i landstingets budgetLS 0304-1615Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 3. 3.
  Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpassning av LandstingshusetLS 9810-0806Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
  Årsredovisning 2003 för landstingets stiftelser (donationsfonder) Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 7.
  Ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar LS 0309-2381Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 8.
  Yttrande över departementspromemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella (Ds 2004:19)LS 0404-0832Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 3. 9.
  Förslag till övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landstingLS 0404-0819Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 10.
  Övrigt
 5. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 12.
  Förslag till koncentration av högspecialiserad vårdLS 0407-1411Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 13.
  Yttrande över betänkandet Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)LS 0405-0918Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 14.
  Yttrande över betänkandet Ny sekretesslag (SOU 2003:99LS 0403-0562Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Expertyttrande
  Tjänsteutlåtande
 4. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över promemorian om Överlämnande av ansvaret för driften av sjukhus till privata entreprenörerLS 0406-1384

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Pm angående konsekvenser för SLL:s avtalstrelationer med S:t Görans sjukhus AB

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  FyllnadsvalLS 0406-1146, 1307, 1314, 1375Bordlagt den 15 juni 2004, § 204.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 juni 2004 som bilaga till p40
  Ordförandens skrivelse

 2. 18.
  Utseende av ledamöter i styrgruppen för koncernövergripande folkhälsopolicyLS 0403-0592Ordförandens skrivelse
  Nomineringsanmodan
 3. 19.
  Nominering av ledamot i styrelsen för Karolinska InstitutetLS 0408-1506Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 augusti 2004

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Yttrande över revisorernas rapport 18/03 Koncernperspektiv 2003 om IT-området inom Stockholms läns landsting LS 0402-0372
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Sammanfattning
  M Förslag till beslut
  Reservation
 2. 2.
  Motion 2003:36 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om balans i landstingets budgetLS 0304-1615
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion

  M förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M och fp Reservation till förmån för sina respektive förslag

 3. 3.
  Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpassning av LandstingshusetLS 9810-0806
  Beslut: Enlugt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Kd Särskilt uttalande
  M och fp Reservation till förmån för sina respektive förslag
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
  Årsredovisning 2003 för landstingets stiftelser (donationsfonder)
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 7.
  Ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar LS 0309-2381
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Kd hänvisade till sitt förslag i HSU (Finns i landstingsrådsberedningens skrivelse)
  M, fp, kd Reserverade sig till förmån för sina respektive förslag
 2. 8.
  Yttrande över departementspromemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella (Ds 2004:19)LS 0404-0832
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Reserverade sig till förmån för sina respektive förslag.
 3. 9.
  Förslag till övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landstingLS 0404-0819
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 10.
  Övrigt
 5. 11.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Finansroteln

 1. 12.
  Förslag till koncentration av högspecialiserad vårdLS 0407-1411
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Yrkade återremiss
  M, fp, kd Yrkade avslag
  M, fp, kd reserverade sig till förmån för sina förslag
 2. 13.
  Yttrande över betänkandet Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)LS 0405-0918
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 14.
  Yttrande över betänkandet Ny sekretesslag (SOU 2003:99LS 0403-0562
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Expertyttrande
  Tjänsteutlåtande
 4. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Yttrande över promemorian om Överlämnande av ansvaret för driften av sjukhus till privata entreprenörerLS 0406-1384
  Beslut efter votering: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Pm angående konsekvenser för SLL:s avtalstrelationer med S:t Görans sjukhus AB
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Mp, v Förslag till beslut (Finns i landstingsrådsberedningens skrivelse)
  Mp, v Reservation
  MP, v Särskilt uttalande (Finns i landstingsrådsberedningens skrivelse)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 17.
  FyllnadsvalLS 0406-1146, 1307, 1314, 1375

  Bordlagt den 15 juni 2004, § 204.

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 juni 2004 som bilaga till p40
  Ordförandens skrivelse

  Beslut: Caisa Ekstrand valdes som ersättare i pensionärsrådet

 2. 18.
  Utseende av ledamöter i styrgruppen för koncernövergripande folkhälsopolicyLS 0403-0592
  Ordförandens skrivelse
  Nomineringsanmodan

  Beslut: Till styrgruppen för koncernövergripande folkhälsopolicy utsågs
  Inger Ros (s)
  Dag Larsson (s)
  Birgitta Sevefjord (v)(ordförande)
  Håkan Jörnehed (v)
  Bengt Cedrenius (1:e vice ordförande)(mp)
  Torbjörn Rosdahl (m) (2:e vice ordförande)
  Marie Ljungberg Schött (m)
  Cecilia Carpelan (fp)
  Jan Stefansson (kd)

 3. 19.
  Nominering av ledamot i styrelsen för Karolinska InstitutetLS 0408-1506
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-25
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll