Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 augusti 2010 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 augusti 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 24 augusti 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
 4. 8.
  Samordning av verksamheterna i ALMI Företagspartner Stockholm AB och ALMI Företagspartner Sörmland ABLS 1005-0424Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  Ägardirektiv
  Kompletterande samverkansavtal
  Landstinngsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 9.
  Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra ABLS 1005-0456Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till reviderat ägardirektiv för TioHundra AB
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 6. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 21/2009 Patientjournalsystemet TakeCare - uppföljning av tidigare granskningLS 1003-0328

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 21/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 7. 11.
 8. 12.
  Resultatrapport för maj 2010 för koncernfinansieringLS 1006-0535

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2010

 9. 13.
  Resultatrapport för maj 2010 för Stockholms läns landstingLS 1006-0534Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2010
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
 10. 14.
 11. 15.
 12. 16.
 13. 17.
 14. 18.
 15. 19.
  Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s direktiv om leksakers säkerhet/Ny lag om leksakers säkerhet (Ds 2010:18)LS 1006-0525Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Promemorians lagförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 16. 20.
  Yttrande över promemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)LS 1006-0551Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 17. 21.
 18. 22.
  Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsfullmäktiges beslut den 13 april 2010 § 69, om anskaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och UppsalaLS 1005-0448

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Förslag till yttrande till förvaltningsrätten

 19. 23.
  Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsfullmäktiges beslut den 11 maj 2010 § 101, om tilläggsavtal nr 2 till Genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna – LS 1006-0552Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande
 20. 24.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 4 maj 2010 under § 94 vad gäller sekretess i ärendet om upphandling av Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusLS 1005-0464Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande m m
 21. 25.
 22. 26.
  Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias RegistretLS 1004-0389

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Bilaga till tjänsteutlåtandet (SKL:s beslut)

   

 23. 27.
  Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap LS 1006-0504Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av Transportstyrelsens utredning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 24. 28.
  Övrigt
 25. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 30.
  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 1006-0536
  Ordförandens skrivelse
  Redovisning av uppdraget som styrelseordförande i Health Runner AB
 2. 31.
  FyllnadsvalLS 1008-0615Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2010-08-19
Ansvarig redaktör: Anne-Christina Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2007LS 0806-0604

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förteckning över stiftelser
  Ekonomisk sammanställning 2007

 2. 6.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2008LS 0906-0515

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Förteckning över stiftelser
  Ekonomisk sammanställning 2008

   

 3. 7.
 4. 8.
  Samordning av verksamheterna i ALMI Företagspartner Stockholm AB och ALMI Företagspartner Sörmland ABLS 1005-0424

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  Ägardirektiv
  Kompletterande samverkansavtal
  Landstinngsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 9.
  Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra ABLS 1005-0456

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till reviderat ägardirektiv för TioHundra AB
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 6. 10.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 21/2009 Patientjournalsystemet TakeCare - uppföljning av tidigare granskningLS 1003-0328

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport 21/2009
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 11.
 8. 12.
  Resultatrapport för maj 2010 för koncernfinansieringLS 1006-0535

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2010

 9. 13.
  Resultatrapport för maj 2010 för Stockholms läns landstingLS 1006-0534

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Resultatrapport för maj 2010
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)
 10. 14.
 11. 15.
 12. 16.
 13. 17.
 14. 18.
  Delårsbokslut 2010 för Stockholms läns landstingLS 1006-0546

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Delårsbokslut för januari-juni 2010
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 15. 19.
  Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s direktiv om leksakers säkerhet/Ny lag om leksakers säkerhet (Ds 2010:18)LS 1006-0525

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Promemorians lagförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (MP)
 16. 20.
  Yttrande över promemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)LS 1006-0551

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 17. 21.
 18. 22.
  Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsfullmäktiges beslut den 13 april 2010 § 69, om anskaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och UppsalaLS 1005-0448

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Förslag till yttrande till förvaltningsrätten

 19. 23.
  Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsfullmäktiges beslut den 11 maj 2010 § 101, om tilläggsavtal nr 2 till Genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna – LS 1006-0552

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande
 20. 24.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 4 maj 2010 under § 94 vad gäller sekretess i ärendet om upphandling av Nya Karolinska Solna UniversitetssjukhusLS 1005-0464

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande m m
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)
 21. 25.
  Begäran från TioHundranämnden om utökat driftsbidragLS 1007-0595

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga, begäran från TioHundranämnden
  Förslag till beslut (S). (V) och (MP) anslöt
  (V) och (MP) anslöt
  Reservation (S), (V), (MP)

 22. 26.
  Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias RegistretLS 1004-0389

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Bilaga till tjänsteutlåtandet (SKL:s beslut)

   

 23. 27.
  Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap LS 1006-0504

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av Transportstyrelsens utredning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
 24. 28.
  Övrigt
 25. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag LS 1006-0536

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Redovisning av uppdraget som styrelseordförande i Health Runner AB
 2. 31.
  FyllnadsvalLS 1008-0615

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2010-08-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll