Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 april 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 24 april 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 24 april 2007
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstingetLS 0605-0950

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v), (mp) Förslag till beslut

 2. 7.
  Avskrivning av hyresfordran på Carema Primärvård ABLS 0602-0284Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 8.
  Månadsbokslut för februari 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0703-0350

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga

 4. 9.
  Månadsbokslut för januari - februari 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0703-0324

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut

 5. 10.
 6. 11.
  Yttrande över promemorian Legitimation för cytodiagnostikerLS 0702-0218

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

 7. 12.
  Behandling av budgetdirektiv 2008 i landstingsfullmäktigeLS 0702-0199Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (S), (v) Förslag till beslut
 8. 13.
  Kapitaltäckningsgarantier för Danderyds Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs AB för 2007LS 0703-0373

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  (S) Särskillt uttalande

 9. 14.
  Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvårdenLS 0703-0289

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut

 10. 15.
  Avsiktsförklaring om kommunal medfinansiering av CitybananLS 0703-0355Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avsiktsförklaring om Citybanan
  Tjänsteutlåtande
 11. 16.
  Yttrande över promemorian Genomförande av Kommissionens direktiv 2005/61/EGLS 0703-0331Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 12. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/06 Landstingsstyrelsens arbete med hållbarhetsredovisningLS 0702-0149

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Revisionens kommentarer och bedömning

 13. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/06 Landstingsstyrelsens styrning av arbetet med Miljö Steg 5LS 0702-0150

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport

 14. 19.
  Yttrande över remissen Naturvårdsverkets förslag om nya miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyrenLS 0702-0205Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 15. 20.
  Inbjudan till samarbete inom ramen för en ny masterutbildning i tillämpad miljövetenskap vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)LS 0612-1982

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Inbjudan
  Tjänsteutlåtande

 16. 21.
 17. 22.
 18. 23.
  Nytt system för diarie-, ärende- och dokumenthantering inom landstingsstyrelsens förvaltning samt hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningLS 0603-0674Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 19. 24.
  Försäljning av återstående aktier i Svensk Banproduktion ABLS 0611-1889(v) Förslag till beslut
 20. 25.
  Bordlagt val av ersättare i pensionärsrådet LS 0611-1930

  Bordlagt den 19 december 2006, och 23 januari, 20 februari och 20 mars 2007, § 359, 15, 46 och 81.

  Val gäller ersättare (kd)

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 26.
  Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskorLS 0404-0803Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 2. 27.
  Motion 2004:30 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om enhetlig avgift för rökavvänjningLS 0406-1226

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 3. 28.
  Yttrande över rapport Leva i Järfälla som äldre medborgare – äldrepolitik för framtidenLS 0610-1696Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 4. 29.
  Yttrande över den nationella psykiatrisamordningens betänkanden Ambition och ansvar (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)LS 0701-0011

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av SOU 2006:100
  Sammanfattning av SOU 2006:91
  Tjänsteulåtande
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 30.
  Medgivande för landstingsråd samt t.f. landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0704-0392Ordförandens skrivelse

 2. 31.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsen LS 0701-0070

  Förteckning över av styrelsen den 20 mars 2007 bordlagda val

 3. 32.
  Val av ersättare i rese- och representationsutskottetLS 0704-0394Ordförandens skrivelse
 4. 33.
  Övrigt
 5. 34.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 35.
  Förändringar av landstingsstyrelsens tjänstemannaorganisationLS 0702-0121Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 2. 36.
  Anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för år 2007LS 0703-0365Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 3. 37.
  Samverkansavtal om ALMI Företagspartner Stockholm ABLS 0610-1741Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
 4. 38.
  Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2007LS 0702-0203Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förhandlingsprotokoll
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 39.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2006LS 0704-0410Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Balanslista
 2. 40.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0704-0411Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förteckning

Tilläggsärenden 2

 1. 41.
  Utseende av landstingsdirektör för stockholms läns landstingLS 0704-0433Landstingsrådsberedningens skrivelse finns ej elektroniskt
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 april 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsen ordförande
Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstingetLS 0605-0950

   Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (S), (v), (mp) Förslag till beslut
  Reservation

 2. 7.
  Avskrivning av hyresfordran på Carema Primärvård ABLS 0602-0284
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 8.
  Månadsbokslut för februari 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0703-0350

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga

 4. 9.
  Månadsbokslut för januari - februari 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0703-0324
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S),(v)  Förslag till beslut
  (S),(v) Reservation
  (Mp) Särskilt uttalande
 5. 10.
  Ändring av bolagsordning för landstinget helägda aktiebolagLS 0702-0215

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ändring i bolagsordning
  Ändring i bolagsordning
  Tjänsteutlåtande
  (S),(v), (mp) Förslag till beslut
  (S),(v),(mp)reserverade sig

 6. 11.
  Yttrande över promemorian Legitimation för cytodiagnostikerLS 0702-0218
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 7. 12.
  Behandling av budgetdirektiv 2008 i landstingsfullmäktigeLS 0702-0199

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  (S), (v) Förslag till beslut

  (S),(v) Reservation
  Omedelbart justerat

 8. 13.
  Kapitaltäckningsgarantier för Danderyds Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs AB för 2007LS 0703-0373
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse
  (S),(v) Särskillt uttalande
 9. 14.
  Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvårdenLS 0703-0289

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut
  (V) Förslag till beslut
  (Mp)Förslag till beslut
  (S),(v),(mp) Reservation

 10. 15.
  Avsiktsförklaring om kommunal medfinansiering av CitybananLS 0703-0355

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avsiktsförklaring om Citybanan
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Tilläggsyrkande
  (Mp) Reservation
  (S) Särskilt uttalande
  (V) Särskilt uttalande
  (S) och (v) deltog inte i beslutet

   

   

 11. 16.
  Yttrande över promemorian Genomförande av Kommissionens direktiv 2005/61/EGLS 0703-0331
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 12. 17.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/06 Landstingsstyrelsens arbete med hållbarhetsredovisningLS 0702-0149
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Revisionens kommentarer och bedömning
 13. 18.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/06 Landstingsstyrelsens styrning av arbetet med Miljö Steg 5LS 0702-0150

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport

 14. 19.
  Yttrande över remissen Naturvårdsverkets förslag om nya miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)pyrenLS 0702-0205
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 15. 20.
  Inbjudan till samarbete inom ramen för en ny masterutbildning i tillämpad miljövetenskap vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)LS 0612-1982

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Inbjudan
  Tjänsteutlåtande

 16. 21.
  Motion 2004:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om hållbar tillväxt i StockholmsregionenLS 0412-2304
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  (v) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S) Förslag till beslut
  (S),(v),(mp), reservation för sina respektive förslag
 17. 22.
  Förslag till framtida kostförsörjning för patienter inom den landstingsägda vårdenLS 0603-0574
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Utredning om landstingets kostförsörjning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) reservation
  (s) och (v) Särskilt uttalande
  (Mp) deltog inte i beslutet
 18. 23.
  Nytt system för diarie-, ärende- och dokumenthantering inom landstingsstyrelsens förvaltning samt hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningLS 0603-0674
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 19. 24.
  Försäljning av återstående aktier i Svensk Banproduktion ABLS 0611-1889
 20. 25.
  Bordlagt val av ersättare i pensionärsrådet LS 0611-1930

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 26.
  Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskorLS 0404-0803
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 2. 27.
  Motion 2004:30 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om enhetlig avgift för rökavvänjningLS 0406-1226

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 3. 28.
  Yttrande över rapport Leva i Järfälla som äldre medborgare – äldrepolitik för framtidenLS 0610-1696
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  (S) och (v) Förslag till beslut, finns ej elektroniskt
  (S) och (v) Reservation
 4. 29.
  Yttrande över den nationella psykiatrisamordningens betänkanden Ambition och ansvar (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)LS 0701-0011
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning av SOU 2006:100
  Sammanfattning av SOU 2006:91
  Tjänsteulåtande
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  (S) och (v) Förslag till beslut
  (S) och (v) Reservation

Landstingsstyrelsen ordförande

 1. 30.
  Medgivande för landstingsråd samt t.f. landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0704-0392
 2. 31.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsen LS 0701-0070
 3. 32.
  Val av ersättare i rese- och representationsutskottetLS 0704-0394

  Dag Larsson (s) utsågs
  Omedelbart justerat

Tillägggsärenden

 1. 35.
  Förändringar av landstingsstyrelsens tjänstemannaorganisationLS 0702-0121
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  (Mp) Förslag till beslut 
  (Mp) Reservation
  (S),(v),(mp) Deltog ej i beslutet
 2. 36.
  Anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för år 2007LS 0703-0365
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut
  (S) Reservation
 3. 37.
  Samverkansavtal om ALMI Företagspartner Stockholm ABLS 0610-1741
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  (S) Förslag till beslut
  (S) Reservation
 4. 38.
  Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2007LS 0702-0203
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förhandlingsprotokoll
  Tjänsteutlåtande
  Omedelbart justerat
 5. 39.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2006LS 0704-0410
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Balanslista
 6. 40.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0704-0411
  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förteckning
 7. 41.
  Utseende av landstingsdirektör för stockholms läns landstingLS 0704-0433
  Mona Boström utsågs
  (S) Särskilt uttalande
  (S) Deltog ej i beslutet
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll