Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 mars 2010 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 mars 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 23 mars 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
 4. 8.
  Årsredovisning 2009 för SkadekontotLS 1001-0096

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning 2009

 5. 9.
 6. 10.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budget – avrapportering årsbokslut 2009 LS 1002-0146Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilagor:
  Sammandrag av antal uppdrag
  Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2009
 7. 11.
 8. 12.
  Rapport om brandskyddet i Landstingshuset och agerandet vid extraordinära händelserLS 1002-0178

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 9. 13.
 10. 14.
  Rapport om miljöåtgärder inom landstinget för minskad klimatpåverkan - kostnadsanalysLS 0912-1034Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 15.
  Fördelning av landstingsbidrag 2010 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0905-0464Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av bidrag till handikapporganisationer i Stockholms län 2010
 12. 16.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.
 2. 18.
 3. 19.
  Avtal mellan Banverket och landstinget om tidigareläggning av nytt mötesspår i Nynäsgård på NynäsbananLS 1002-0102Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens förslag i SL
  Avtal om nytt mötesspår mellan landstinget och Banverket
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 20.
 5. 21.
  Motion 2009:17 av Lars Dahlberg och Erika Ullberg (S) om lånecyklar vid bytespunkter i SL-trafikenLS 0906-0521

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande

 6. 22.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
 2. 24.
 3. 25.
  Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoserLS 0903-0229Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 4. 26.
  Motion 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblemLS 0904-0330

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings förslag
  Förslag till beslut (MP)

 5. 27.
  Motion 2009:13 av Kerstin Pettersson m.fl. (V) om insatser för att förebygga fallolyckor bland äldreLS 0905-0429

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga:
  Dokumentation
  Förslag till beslut (MP)

   

   

 6. 28.
  Motion 2009:19 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrareLS 0906-0523

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

 7. 29.
  Yttrande över diskussionspromemorian Bättre vård och stöd för individen, om ansvar och tvång i den svenska miss-bruks- och beroendevården LS 1001-0048

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 30.
  Utseende av representant till delegation för överläggningar om ersättning för medverkan i läkarutbildning och klinisk forskningLS 1002-0195

   Ordförandens skrivelse
   Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting

 2. 31.
  Övrigt
 3. 32.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 33.

Trafik- och planeringsroteln

 1. 34.
  Genomförande av Kistagrenens spårtunnel under ny E18LS 1002-0101Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens förslag i SL inklusive avtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 35.
Senast uppdaterad:
2010-03-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
 4. 8.
  Årsredovisning 2009 för SkadekontotLS 1001-0096

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning 2009

 5. 9.
 6. 10.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budget – avrapportering årsbokslut 2009 LS 1002-0146
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilagor:
  Sammandrag av antal uppdrag
  Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2009
 7. 11.
 8. 12.
  Rapport om brandskyddet i Landstingshuset och agerandet vid extraordinära händelserLS 1002-0178

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 9. 13.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 3/2009 LS 0911-0986
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)
 10. 14.
  Rapport om miljöåtgärder inom landstinget för minskad klimatpåverkan - kostnadsanalysLS 0912-1034
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 15.
  Fördelning av landstingsbidrag 2010 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0905-0464
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Fördelning av bidrag till handikapporganisationer i Stockholms län 2010
 12. 16.
  Rapport om åtgärder och uppföljning inom kostförsörjningen för Stockholms läns landstingLS 1003-0237
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport om åtgärder och uppföljning inom kostförsörjningen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.
  Anskaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och UppsalaLS 0912-1066
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens tjänsteutlåtande i SL
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Regeringsbeslut
 2. 18.
  Landstingsrevisorernas rapport 6/2009 över Brandskyddsarbetet i kollektivtrafikenLS 0912-1083

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrevisorernas rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Reservation (V), (MP)
   

   

 3. 19.
  Avtal mellan Banverket och landstinget om tidigareläggning av nytt mötesspår i Nynäsgård på NynäsbananLS 1002-0102
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens förslag i SL
  Avtal om nytt mötesspår mellan landstinget och Banverket
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 20.
 5. 21.
  Motion 2009:17 av Lars Dahlberg och Erika Ullberg (S) om lånecyklar vid bytespunkter i SL-trafikenLS 0906-0521

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
  Bifall förslag (S), (V), (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

 6. 22.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
 2. 24.
 3. 25.
  Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoserLS 0903-0229
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bifall motionen (S), (V), (MP)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)
 4. 26.
  Motion 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblemLS 0904-0330

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings förslag
  Förslag till beslut (MP), (S), (V) anslöt
  Reservation (S),(V) (MP)

 5. 27.
  Motion 2009:13 av Kerstin Pettersson m.fl. (V) om insatser för att förebygga fallolyckor bland äldreLS 0905-0429

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bilaga:
  Dokumentation 
  (S) hänvisar till förslag i Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Förslag till beslut (MP)
  Bifall motion (V)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 6. 28.
  Motion 2009:19 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrareLS 0906-0523

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Bifall till motionen (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)

 7. 29.
  Yttrande över diskussionspromemorian Bättre vård och stöd för individen, om ansvar och tvång i den svenska miss-bruks- och beroendevården LS 1001-0048

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 30.
  Utseende av representant till delegation för överläggningar om ersättning för medverkan i läkarutbildning och klinisk forskningLS 1002-0195
  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
   Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting
 2. 31.
  Övrigt
 3. 32.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 33.
  Begäran om omprövning av Rikssjukvårdsnämndens beslut rörande hjärttransplantationer som rikssjukvårdLS 1003-0254
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Begäran om omprövning av Rikssjukvårdsnämndens beslut om tillstånd att driva hjärttransplantationer som rikssjukvård
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 2. 34.
  Genomförande av Kistagrenens spårtunnel under ny E18LS 1002-0101
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verkställande direktörens förslag i SL inklusive avtal
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 35.
Senast uppdaterad:
2010-03-23
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll