Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 januari 2007 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 januari 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 23 januari 2007
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tillägggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över promemorian driftsformer för sjukhusLS 0612-2003Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning och lagförslag
  S+mp Förslag till beslut
 2. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/06 Styrning och kontroll inom IT-området – åtgärder för samordning och effektivitetLS 0611-1944Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 3. 8.
  Månadsbokslut för november 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0612-2084Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  S+v Förslag till beslut
  Reservationer
 4. 9.
  Månadsbokslut för november 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0701-0003Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 5. 10.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och landstinget för år 2007LS 0701-0015Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 6. 11.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i pensionärsrådetLS 0611-1930Bordlagt den 19 december 2007, §395
 7. 12.
  Bordlagt val av ledamot i samverkansrådet och bidragsgruppen LS 0611-1960Bordlagt den 19 december 2006, § 360
 8. 13.
  Övrigt
 9. 14.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 15.
  Bordlagt val av utskott under landstingsstyrelsen LS 0612-2018

  Bordlagt den 19 december 2006, § 372 och 16 januari 2007, § 2

  Skrivelse utsänt till sammanträdet den 19 december 2006 som bilaga till punkt 22.

  Valet gäller en ledamot i allmänna utskottet

 2. 16.
  Anmälan av månadsbokslut för september, oktober och november samt helårsprognos för 2006 för Beställare VårdLS 0603-0592Landstingsrådsberedningens skrivelse
  PM Månadsbokslut t.o.m. november
  PM Månadsbokslut t .o.m. oktober
  PM Månadsbokslut t.o.m. september
 3. 17.
  Yttrande över delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84) LS 0611-1835Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 4. 18.
  Omställningsåtgärder till den rehabiliteringsmedicinska vården vid Danderyds sjukhus ABLS 0605-1055Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds Sjukhus direktörs skrivelse
 5. 19.
  Upphandling av Vårdguiden på telefonLS 0612-2000Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 6. 20.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens be-slut den 22 augusti 2006 om rutiner vid fakturering och avskrivning av vårdavgifter för gömda flyktingar LS 0609-1578Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 21.
  Ansökan av medel hos Socialdepartementet för utveckling av det alkoholförebyggande arbetet inom landstingets primärvård LS 0612-2035Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från socialdepartementet
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 22.
  Yttrande till Vägverket över eventuell förändring av Tyn-ningöfärjan från enskild till allmänLS 0611-1839Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Vägverkets PM

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 23.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0701-0070Ordförandens skrivelse (Finns ej elektroniskt)
  Förteckning

Tilläggsärendelista 2

 1. 24.
  Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafikenLS 0701-0074Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 23 januari 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Tillägggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över promemorian driftsformer för sjukhusLS 0612-2003
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Sammanfattning och lagförslag
  S+mp Förslag till beslut
  V Förslag till beslut
  Reservationer
 2. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/06 Styrning och kontroll inom IT-området – åtgärder för samordning och effektivitetLS 0611-1944
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 3. 8.
  Månadsbokslut för november 2006 samt prognos för helåret 2006LS 0612-2084

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  S+v Förslag till beslut
  Mp Förslag till beslut
  Reservation

 4. 9.
  Månadsbokslut för november 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)LS 0701-0003
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 5. 10.
  Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och landstinget för år 2007LS 0701-0015
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
 6. 11.
  Bordlagt val av ledamot och ersättare i pensionärsrådetLS 0611-1930

  Beslut: Ordinarie: Nils Gustavsson (s)
  Ersättare: Marie Ljungberg-Schött (m), Kerstin Ljunggren (fp), Sonja Mogert (s)

  Övriga bordlades

 7. 12.
  Bordlagt val av ledamot i samverkansrådet och bidragsgruppen LS 0611-1960
  Beslut: Bordläggning
 8. 13.
  Övrigt
 9. 14.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Nästa sammanträde äger rum den 20 februari

Tillägggsärenden

 1. 15.
  Bordlagt val av utskott under landstingsstyrelsen LS 0612-2018

  Beslut: Birgitta Sevefjord (v)

  Mp adjungeras till allmänna utskottet

 2. 16.
  Anmälan av månadsbokslut för september, oktober och november samt helårsprognos för 2006 för Beställare VårdLS 0603-0592
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  PM Månadsbokslut t.o.m. november
  PM Månadsbokslut t .o.m. oktober
  PM Månadsbokslut t.o.m. september
 3. 17.
  Yttrande över delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84) LS 0611-1835

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  S, v, mp Förslag till beslut
  Reservationer
  Mp Särskilt uttalande

 4. 18.
  Omställningsåtgärder till den rehabiliteringsmedicinska vården vid Danderyds sjukhus ABLS 0605-1055
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds Sjukhus direktörs skrivelse
 5. 19.
  Upphandling av Vårdguiden på telefonLS 0612-2000

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  S, v Särskilt uttalande

 6. 20.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens be-slut den 22 augusti 2006 om rutiner vid fakturering och avskrivning av vårdavgifter för gömda flyktingar LS 0609-1578
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
  Tjänsteutlåtande
 7. 21.
  Ansökan av medel hos Socialdepartementet för utveckling av det alkoholförebyggande arbetet inom landstingets primärvård LS 0612-2035

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från socialdepartementet
  Tjänsteutlåtande
  Omedelbar justering

 8. 22.
  Yttrande till Vägverket över eventuell förändring av Tyn-ningöfärjan från enskild till allmänLS 0611-1839

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Vägverkets PM
  Mp Särskilt uttalande

 9. 23.
  Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsenLS 0701-0070
  Beslut: Antecknas till protokollet
 10. 24.
  Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafikenLS 0701-0074
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Mp Förslag till beslut
  S Förslag till beslut
  V Förslag till beslut
  Reservationer
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör


Beslut och protokoll