Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 februari 2010

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 februari 2010

Dag:
Tisdag den 23 februari 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden
 2. 3.

Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
  Nytt program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning – Handikapprogram Mer än bara trösklarLS 0902-0179Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till nytt handikapprogram 2011-2015
  Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
 4. 8.
 5. 9.
 6. 10.
 7. 11.
  Mål och budget 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning-och planering för 2011-2012 inklusive investeringsplan 2010-2014 LS 1001-0034Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsstyrelsens förvaltnings Mål och budget för 2010 samt planering för 2011-2012 inklusive investeringsplan för 2010-2014
  Bidrag m m 2010
 8. 12.
  Budget 2010 samt investeringsplan 2010-2014 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 0909-0702Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Budget 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
 9. 13.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2010LS 0911-0928

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Tabellbilaga 

   

 10. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/2009 Löne-hantering i Heroma – rutiner och ansvarLS 0911-0985

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 11. 15.
 12. 16.
  FoUU-satsningar (forskning, utveckling och utbildning) inom tandvården LS 0709-0992

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Förslag till beslut (MP)

   

 13. 17.
 14. 18.
  Översyn av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, delegationsordning för landstingsstyrelse samt redogörelse för andra åtgärder för att förtydliga uppgifter och ansvarLS 0912-1004Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
  Delegationsordning för landstingsstyrelsen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 15. 19.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 20.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 1001-0095

  Ordförandens skrivelse
  Särskilt uttalande (S)

   

 2. 21.
  Övrigt
 3. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2010-02-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Anmälningsärenden

 1. 3.
  Delegationsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Budget 2010 och planering för 2011-2012 för SkadekontotLS 0911-0977

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Budget för Skadekontot 2010

 2. 6.
  Motion 2008:29 av Inger Ros och Dag Larsson (S) om den fysiska tillgängligheten inom vårdenLS 0806-0588

   

  Beslut enligt: Landsatingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Locums koncernlednings yttrande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)

 3. 7.
  Nytt program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning – Handikapprogram Mer än bara trösklarLS 0902-0179

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till nytt handikapprogram 2011-2015
  Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (V)
  Reservation (MP)

 4. 8.
  Målområden för Stockholms läns landstings miljöprogram perioden 2012-2016LS 0912-1080

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Matris målområden
  Bakgrund till förlag om målområden
  Förslag till beslut (V), (MP). (S) instämde
  Reservation (S), (V), (MP)

 5. 9.
 6. 10.
  Ändring av bolagsordning för dotterbolaget AB SLLLS 1001-0089

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring av bolagsordning §7
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 7. 11.
  Mål och budget 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning-och planering för 2011-2012 inklusive investeringsplan 2010-2014 LS 1001-0034

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsstyrelsens förvaltnings Mål och budget för 2010 samt planering för 2011-2012 inklusive investeringsplan för 2010-2014
  Bidrag m m 2010
  (S), (V), (MP) deltog ej i beslutet

 8. 12.
  Budget 2010 samt investeringsplan 2010-2014 för Nya Karolinska Solna förvaltningenLS 0909-0702

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Budget 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

 9. 13.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2010LS 0911-0928

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Tabellbilaga 
  (S), (V), (MP) deltog ej i beslutet

 10. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/2009 Löne-hantering i Heroma – rutiner och ansvarLS 0911-0985

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Rapport
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 11. 15.
  Programarbete för koncentration av specialisttandvård inom Folktandvården Stockholms län ABLS 0907-0606

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Folktandvårdens skrivelse
  Sammandrag: presentationsunderlag Projekt "Nya Eastman"
  Direktören för Utveckling och styrnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  (S), (V), (MP) särskilt uttalande i Produktionsutskottet
  (MP) deltog inte i landstingsstyelsens beslut
  Reservation (MP)

 12. 16.
  FoUU-satsningar (forskning, utveckling och utbildning) inom tandvården LS 0709-0992

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  (V)-ersättaren och (MP)-ledamoten deltog inte i landstingsstyrelsens 2:a och 3:de att-sats

   

 13. 17.
  Deltagande i klimatmanifestationen Earth hour LS 1002-0137

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

 14. 18.
  Översyn av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, delegationsordning för landstingsstyrelse samt redogörelse för andra åtgärder för att förtydliga uppgifter och ansvarLS 0912-1004

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
  Delegationsordning för landstingsstyrelsen
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)
  (MP) deltog inte i beslutet

 15. 19.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 20.
  Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 1001-0095

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Särskilt uttalande (S)
  (V)-ledamoten reserverade sig mot beslutet

 2. 21.
  Övrigt
 3. 22.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2010-02-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll