Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2005 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 23 augusti 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tillägg

Finansroteln

 1. 1.
  Motion 2005:1 av Staffan Sjödén (m) om att väckta motioner, interpellationer, muntliga frågor och anföranden skall finnas tillgängliga i elektronisk formLS 0502-0276Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 2. 2.
  Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen LS 0302-0732Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av Citybanan LS 0504-0612Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse med Stockholms kommun
 4. 4.
  Anmälan av nulägesrapport – Inköp och upphandling inom Stockholms läns landsting LS 0505-0858Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Nulägesrapport - Inköp och upphandling inom Stockholms läns landsting
 5. 5.
  Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB LS 0506-1114Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specifika ägardirektiv för WÅAB
  Bolagsordning
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Samverkansavtal med Statens beredning för medicinsk utvärdering LS 0506-1117Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Fastställande av instruktion och geografiska ansvarsområden för läkemedelskommittéorganisationen LS 0506-1204 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 8. 8.
  Månadsbokslut för maj 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0506-1151Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 9. 9.
  Motion 2005:13 av Lena Huss m.fl. (fp) om effektiviteten och prissättningen inom folktandvården LS 0504-0667Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om utveckling av Bio-City vid NovumLS 0501-0127Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
 11. 11.
  Satsningsområden med stöd av Forum för kunskap och gemensam utvecklingLS 0406-1119Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer LS 0506-1172Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
  Motion 2003:72 av Maria Wallhager och John Glas (fp) om AB Storstockholms Lokaltrafik och det offentliga rummetLS 0311-2938Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL:s yttrande
 2. 14.
  Motion 1996:28 av Elwe Nilsson (m) om ett framtidsinriktat förändringsprogram för SLLS 9603-0329Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL:s Yttrande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om samordnad klottersanering LS 0404-0807 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, kd Förslag till beslut
 4. 16.
  Motion 2003:69 av Birgitta Bexelius och Caroline Åkerhielm (fp) om en opartisk utredning om rullstolstaxi LS 0310-2610Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 17.
  Motion 2003:68 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om vårdgaranti för rökavvänjningLS 0310-2609Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M Förslag till beslut
 2. 18.
  Motion 2003:42 av Andres Käärik m.fl. (fp) om att det behövs fler obduktioner inom sjukvården LS 0305-1698Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 3. 19.
  Motion 2003:78 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) och Monica Karlsson m.fl. (kd) om alkoholförebyggande insatser i primärvården LS 0312-3046Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 4. 20.
  Motion 2004:39 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att öka andelen patienter som tar sina medicinerLS 0410-1909Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Handikappföreningsrnas samarbetsorgan i Stockholms län
 5. 21.
  Motion 2002:12 av Lena Maj Anding m.fl. (mp) om en långsiktig strategi för utveckling av landstingets folkhälsoarbeteLS 0209-0380Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 6. 22.
  Förslag till fortsatt arbete med övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i landstingetLS 0505-0807Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 7. 23.
  Uppföljning och justering av ersättningsmodell för husläkaruppdrag och förslag till enhetlig ersättningsmodell för hemsjukvården för 2006 LS 0505-0828Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 1A
  Bilaga 1B
 8. 24.
  Utvärdering av remisskrav till öron- näsa halsläkare och hudläkare LS 0411-2142Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 9. 25.
  Motion 2004:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om web-plats för bättre läkemedelsanvändning LS 0412-2303Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 10. 26.
  Motion 2003:56 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun LS 0309-2405Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 11. 27.
  Övrigt
 12. 28.
  Tid för nästa sammanträde

Tillägg

 1. 29.
 2. 30.
  Månadsbokslut för maj 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård) LS 0507-1229Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Textkommemtarer
 3. 31.
 4. 32.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om disponering av 2004 års resultat inom verksamheter som drivs i intraprenadformLS 0506-1130Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
 5. 33.
  Yttrande över slutbetänkandet från Alkoholinförselutredningen Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid (SOU 2005:25) LS 0505-0910Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 6. 34.
  Fyllnadsval LS 0506-1060, 1095Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2005

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tillägg

Finansroteln

 1. 1.
  Motion 2005:1 av Staffan Sjödén (m) om att väckta motioner, interpellationer, muntliga frågor och anföranden skall finnas tillgängliga i elektronisk formLS 0502-0276
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 2. 2.
  Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen LS 0302-0732
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens förslag
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 3. 3.
  Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av Citybanan LS 0504-0612

  Beslut: Enligt  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse med Stockholms kommun
  M, fp, kd Särskilt uttalande

 4. 4.
  Anmälan av nulägesrapport – Inköp och upphandling inom Stockholms läns landsting LS 0505-0858
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Nulägesrapport - Inköp och upphandling inom Stockholms läns landsting
 5. 5.
  Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB LS 0506-1114
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specifika ägardirektiv för WÅAB
  Bolagsordning
  Tjänsteutlåtande
  Fp Särskilt uttalande
 6. 6.
  Samverkansavtal med Statens beredning för medicinsk utvärdering LS 0506-1117
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Samverkansavtal
  Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Fastställande av instruktion och geografiska ansvarsområden för läkemedelskommittéorganisationen LS 0506-1204
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 8. 8.
  Månadsbokslut för maj 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0506-1151
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 9. 9.
  Motion 2005:13 av Lena Huss m.fl. (fp) om effektiviteten och prissättningen inom folktandvården LS 0504-0667
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om utveckling av Bio-City vid NovumLS 0501-0127
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
 11. 11.
  Satsningsområden med stöd av Forum för kunskap och gemensam utvecklingLS 0406-1119
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 12. 12.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer LS 0506-1172
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Särskilt uttalande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
  Motion 2003:72 av Maria Wallhager och John Glas (fp) om AB Storstockholms Lokaltrafik och det offentliga rummetLS 0311-2938
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL:s yttrande

  Fp Förslag till beslut
  Reservation fp

 2. 14.
  Motion 1996:28 av Elwe Nilsson (m) om ett framtidsinriktat förändringsprogram för SLLS 9603-0329
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  SL:s Yttrande
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 15.
  Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om samordnad klottersanering LS 0404-0807
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, kd Förslag till beslut
  Reservation
 4. 16.
  Motion 2003:69 av Birgitta Bexelius och Caroline Åkerhielm (fp) om en opartisk utredning om rullstolstaxi LS 0310-2610
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  M, kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservationer från m, kd till förmån för sitt förslag och fp till förmån för sitt.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 17.
  Motion 2003:68 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om vårdgaranti för rökavvänjningLS 0310-2609
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservationer m och fp till förmån för sina respektive förslag
 2. 18.
  Motion 2003:42 av Andres Käärik m.fl. (fp) om att det behövs fler obduktioner inom sjukvården LS 0305-1698
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
 3. 19.
  Motion 2003:78 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) och Monica Karlsson m.fl. (kd) om alkoholförebyggande insatser i primärvården LS 0312-3046
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

  M Förslag till beslut
  Fp, kd Förslag till beslut
  Reservation M, fp, kd

 4. 20.
  Motion 2004:39 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att öka andelen patienter som tar sina medicinerLS 0410-1909
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Handikappföreningsrnas samarbetsorgan i Stockholms län 

  M Förslag till beslut
  Fp, kd Förslag till beslut
  Reservation m, fp, kd

 5. 21.
  Motion 2002:12 av Lena Maj Anding m.fl. (mp) om en långsiktig strategi för utveckling av landstingets folkhälsoarbeteLS 0209-0380
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M Särskilt uttalande
 6. 22.
  Förslag till fortsatt arbete med övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i landstingetLS 0505-0807
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 7. 23.
  Uppföljning och justering av ersättningsmodell för husläkaruppdrag och förslag till enhetlig ersättningsmodell för hemsjukvården för 2006 LS 0505-0828
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 1A
  Bilaga 1B
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 8. 24.
  Utvärdering av remisskrav till öron- näsa halsläkare och hudläkare LS 0411-2142
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 9. 25.
  Motion 2004:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om web-plats för bättre läkemedelsanvändning LS 0412-2303

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 10. 26.
  Motion 2003:56 av Anita Hagelbeck m.fl. (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun LS 0309-2405
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 11. 27.
  Övrigt
 12. 28.
  Tid för nästa sammanträde

Tillägg

 1. 29.
  Åtgärdslista på de tio viktigaste miljöåtgärderna för att öka hälsan i Stockholms län LS 0506-1184
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Slutrapport: De 10 viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra hälsan hos befolkningen i Stockholms län
  M, fp, kd Förslag till återremiss
  Reservation mot att åtrremissyrkandet avslogs
  M, fp, kd deltog för övrigt ej i beslutet
 2. 30.
  Månadsbokslut för maj 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård) LS 0507-1229
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Textkommemtarer
 3. 31.
 4. 32.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om disponering av 2004 års resultat inom verksamheter som drivs i intraprenadformLS 0506-1130
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse

  Fp Förslag till beslut
  Reservation fp

 5. 33.
  Yttrande över slutbetänkandet från Alkoholinförselutredningen Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid (SOU 2005:25) LS 0505-0910
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  V, mp Förslag till beslut
  M Förslag till beslut
  Reservation m och v,mp
 6. 34.
  Fyllnadsval LS 0506-1060, 1095
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Belsut och protokoll