Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 september 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 september 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 22 september 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 27/08 Landstingsstyrelsens uppsiktspliktLS 0903-0204Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 2. 6.
  Årsredovisning 2008 för landstingets stiftelserLS 0905-0469Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning 2008 för landstingets stiftelser
 3. 7.
  Yttrande till Näringsdepartementet med anledning av klagomål avseende försäljning av Maria Beroendeenhet,Serafen, Vallentuna, Huvudsta, S:t Eriks och Vaxholms vårdcentraler LS 0906-0548Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande från Stockholms läns landsting (finns ej elektroniskt)
  Förslag till beslut (S), (V)
 4. 8.
 5. 9.
  Motion 2008:35 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningarLS 0810-0903Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 6. 10.
  Svar på skrivelse av Ingela Nylund Watz och Dag Larsson (S) om vikten av fördjupad dialog och samverkan med kommunerna rörande förestående vaccinationsinsats mot den nya influensanLS 0908-0666Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ingela Nylund Watz och Dag Larssons skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
 7. 11.
  Yttrande över remiss inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken – Utbyggnad till fyrspår på Mälarbanan, delen Barkarby - KallhällLS 0906-0564Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Järnvägsutredning Mälarbanan
  Banverkets beslut
  Förslag till beslut (V), (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 12.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Yttrande över remissen Ingen får vara Svarte Petter - Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)LS 0906-0540

  Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Förslag till beslut (MP)

   

 2. 14.
  Yttrande över delbetänkandet Bättre samverkan – Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring (SOU 2009:49)LS 0906-0543Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Valkretsindelning för landstingsval perioden 2010-2014LS 0905-0432Förslag till valkretsindelning för perioden 2010-2014
 2. 16.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2010LS 0908-0669

  Ordförandens skrivelse
  Bilaga

 3. 17.
  Övrigt

   

  Skrivelse

 4. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 19.
  Yttrande över betänkandet Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43)LS 0906-0492Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 2. 20.
  Yttrande över promemorian Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen (Ds 2009:33)LS 0907-0633Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
 3. 21.
  Yttrande över promemorian Nya rättsmedel på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)LS 0907-0612Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 22.
  Yttrande över promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36)LS 0907-0640Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning och författningsförslag Ds 2009:36
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 23.
  Yttrande över Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län samt förslag till miljökonsekvensbeskrivning 2010-2021LS 0906-0559Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Särskilt uttalande (V), (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om översyn av behovet av handikappanpassning av LandstingshusetLS 0908-0665Muntlig information
Senast uppdaterad:
2009-09-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 27/08 Landstingsstyrelsens uppsiktspliktLS 0903-0204
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V). (MP) instämmer
  Reservation (S), (V), (MP)
 2. 6.
  Årsredovisning 2008 för landstingets stiftelserLS 0905-0469
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Årsredovisning 2008 för landstingets stiftelser
 3. 7.
  Yttrande till Näringsdepartementet med anledning av klagomål avseende försäljning av Maria Beroendeenhet,Serafen, Vallentuna, Huvudsta, S:t Eriks och Vaxholms vårdcentraler LS 0906-0548
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till yttrande från Stockholms läns landsting (finns ej elektroniskt)
  Förslag till beslut (S), (V). (MP) instämmer
  Reservation (S), (V), (MP)
 4. 8.
 5. 9.
  Motion 2008:35 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningarLS 0810-0903
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP). (S) och (V) instämmer
  Reservation (S), (V), (MP)
 6. 10.
  Svar på skrivelse av Ingela Nylund Watz och Dag Larsson (S) om vikten av fördjupad dialog och samverkan med kommunerna rörande förestående vaccinationsinsats mot den nya influensanLS 0908-0666

   

  Beslut enligt:
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ingela Nylund Watz och Dag Larssons skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S), (V)
  Reservation (S), (V)

 7. 11.
  Yttrande över remiss inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken – Utbyggnad till fyrspår på Mälarbanan, delen Barkarby - KallhällLS 0906-0564

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Järnvägsutredning Mälarbanan
  Banverkets beslut
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Reservation (V), (MP)

Trafik- och planeringsroteln

 1. 12.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 13.
  Yttrande över remissen Ingen får vara Svarte Petter - Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)LS 0906-0540

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 
  Sammanfattning
  Författningsförslag
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

   

 2. 14.
  Yttrande över delbetänkandet Bättre samverkan – Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring (SOU 2009:49)LS 0906-0543
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Valkretsindelning för landstingsval perioden 2010-2014LS 0905-0432
  Beslut enligt Valberedningens förslag
  Förslag till valkretsindelning för perioden 2010-2014
 2. 16.
  Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2010LS 0908-0669

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Bilaga

 3. 17.
  Övrigt

  Skrivelse

Tilläggsärenden

 1. 19.
  Yttrande över betänkandet Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43)LS 0906-0492
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
 2. 20.
  Yttrande över promemorian Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen (Ds 2009:33)LS 0907-0633

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

   

   

 3. 21.
  Yttrande över promemorian Nya rättsmedel på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)LS 0907-0612

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 22.
  Yttrande över promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36)LS 0907-0640

   

  Beslut enligt. Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning och författningsförslag Ds 2009:36
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 5. 23.
  Yttrande över Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län samt förslag till miljökonsekvensbeskrivning 2010-2021LS 0906-0559
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (V), (MP) 
  Särskilt uttalande (V), (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (V), (MP)
 6. 24.
  Skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om översyn av behovet av handikappanpassning av LandstingshusetLS 0908-0665
Senast uppdaterad:
2009-09-16
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll