Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 november 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 november 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 22 november 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom

   Förteckning

 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

   

  Förteckning

   

 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag LS 1001-0001

   Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting att anta Strategi för eSamhället LS 1107-0998Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Kvartalsrapport per september 2011 för koncernfinansiering LS 1110-1345Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 3. 7.
 4. 8.
  Budget 2012 inklusive planering 2013-2014 samt investeringsplan 2012-2016 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen LS 1109-1250Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Specificerade investeringsobjekt för Karolinska Universitetssjukhuset i budget 2012 LS 1110-1365Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 6. 10.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar för 2012 LS 1105-0780Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 7. 11.
  Ny informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting LS 0910-0859Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 8. 12.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 1109-1166Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 9. 13.
  Tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3 LS 1109-1260Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 10. 14.
  Ändringar i ägande och ansvar i AB Transitio LS 1105-0689

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  MP-ledamöternas särskilda uttalande

   

 11. 15.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik med anledning av ny kollektivtrafiklag LS 1110-1288

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Reviderad bilaga 2

   

 12. 16.
  Ändring i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, ändringar i reglementet för landstingsstyrelsenLS 1109-1170, 1109-1217

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

 13. 17.
  Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige LS 1110-1400Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 14. 18.
  Yttrande över promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna LS 1110-1391Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn LS 1111-1419 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 2. 20.
  Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn LS 1110-1405Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 21.
  Verksamhetsplan 2012 – Center för eHälsa i samverkan LS 1110-1357Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 22.
  Handlingsplan för Stockholms läns landstings folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012-2014 LS 1109-1185

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  MP-ledamöternas förslag till beslut

   

 3. 23.
  Hbt-policy för Stockholms läns landsting LS 1110-1297Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 24.
  Svar på skrivelse av Raymond Wigg (MP) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan 2011 LS 1103-0353Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 25.
  Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 LS 1010-0851

  Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

  Reviderad bilaga 1

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2012LS 1111-1441Ordförandens skrivelse
 2. 27.
  Förteckning över motioner som inte avgjorts LS 1111-1450LSF Adminstrations förteckning
 3. 28.
  Övrigt
 4. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
 5. 30.
  Förteckning över uppdrag som inte genomförtsLS 1111-1451LSF Administrations anmälan
Senast uppdaterad:
2011-11-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag LS 1001-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting att anta Strategi för eSamhället LS 1107-0998

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 6.
  Kvartalsrapport per september 2011 för koncernfinansiering LS 1110-1345

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 7.
  Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag LS 1110-1344

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse  

  Landstingsrådesberedningens skrivelse (reviderad, sidorna 1 - 3) 

  Reviderad bilaga 2 

  S-ledamöternas förslag till beslut

  Reservation (S)
  Reservation (V)

 4. 8.
  Budget 2012 inklusive planering 2013-2014 samt investeringsplan 2012-2016 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen LS 1109-1250

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (MP)
  (MP) och (V) deltog ej i beslutet

 5. 9.
  Specificerade investeringsobjekt för Karolinska Universitetssjukhuset i budget 2012 LS 1110-1365

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 6. 10.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar för 2012 LS 1105-0780

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (MP)
  (S) och (V) deltog ej i beslutet

 7. 11.
  Ny informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting LS 0910-0859

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 8. 12.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedelLS 1109-1166

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 9. 13.
  Tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3 LS 1109-1260

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 10. 14.
  Ändringar i ägande och ansvar i AB Transitio LS 1105-0689

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse  

  MP-ledamöternas särskilda uttalande

   

 11. 15.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik med anledning av ny kollektivtrafiklag LS 1110-1288

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reviderad bilaga 2

   

 12. 16.
  Ändring i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, ändringar i reglementet för landstingsstyrelsenLS 1109-1170, 1109-1217

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse 

 13. 17.
  Utvärdering av arbetsordning för landstingsfullmäktige LS 1110-1400

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 14. 18.
  Yttrande över promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna LS 1110-1391

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel II – Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn LS 1111-1419

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 20.
  Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn LS 1110-1405

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 21.
  Verksamhetsplan 2012 – Center för eHälsa i samverkan LS 1110-1357

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 22.
  Handlingsplan för Stockholms läns landstings folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012-2014 LS 1109-1185

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  MP-ledamöternas förslag till beslut
  Reservation (MP)
  Särskilt uttalande (S) i HSN
  Särskilt uttalande (V) i HSN

   

 3. 23.
  Hbt-policy för Stockholms läns landsting LS 1110-1297

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (S) i HSN
  Särskilt uttalande (MP), (V) i HSN

Rotel VII – Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 24.
  Svar på skrivelse av Raymond Wigg (MP) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan 2011 LS 1103-0353

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (S) i Tillväxt- och planeringsutskottet (TRU)
  Reservation (MP) i TRU
  (V) anslöt

 2. 25.
  Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 LS 1010-0851

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reviderad bilaga 1
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 26.
  Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2012LS 1111-1441

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 27.
  Förteckning över motioner som inte avgjorts LS 1111-1450
 3. 28.
  Övrigt
 4. 29.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
 5. 30.
  Förteckning över uppdrag som inte genomförtsLS 1111-1451
Senast uppdaterad:
2011-11-22
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll