Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2012

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2012

Dag:
Tisdag den 22 maj 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel IV - Folkhälso-och psykiatriroteln
Rotel VIII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108Förteckning över ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107Anmälan av beslut
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001Sammanställning

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Projekt kring utveckling av företagande inom Stockholms läns landsting - resultatrapporteringLS 1111-1464Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 6.
  Förslag till sammanträdestider för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen år 2013LS 1204-0586Landstingsrådsberedningens skrivelse
 3. 7.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias RegistretLS 1203-0450Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 4. 8.
 5. 9.
  Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1203-0513Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Månadsrapport per mars 2012 för koncernfinansieringLS 1204-0574Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Månadsrapport per mars 2012 för Stockholms läns landsting LS 1204-0573Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 8. 12.
  Begäran att ta del av allt material om NKS-projektetLS 1203-0495Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso-och psykiatriroteln

 1. 13.
  Yttrande över remissen Förslag om landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet – handlingsplan 2013-2018LS 1203-0399Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VIII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 14.
  Yttrande över remissen Åtgärdsprogram för att klara miljökonsekvenserna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms länLS 1202-0262Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 1205-0659, 1205-0676Ordförandens skrivelse
 2. 16.
  Anmälan av skrivelse om uppdrag att undersöka möjligheten att få ytterligare betalt för Serafens vårdcentralLS 1204-0615Ordförandens skrivelse
 3. 17.
  Övrigt
 4. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-05-15
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel IV - Folkhälso-och psykiatriroteln
Rotel VIII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedomLS 1201-0108
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegationLS 1201-0107
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslagLS 1201-0001

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Projekt kring utveckling av företagande inom Stockholms läns landsting - resultatrapporteringLS 1111-1464

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 6.
  Förslag till sammanträdestider för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen år 2013LS 1204-0586

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 8.
  Mål och budget för år 2013 och plan för åren 2014-2015 samt investeringsbudget för år 2013 och inriktningsnivåer för planåren 2014-2017LS 1201-0055, 1112-1617, 1203-0403, 1201-0164, 0810-0904, 1109-1253,

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget (S)
  Budget (MP)
  Budget (MP), tabellverket
  Bilaga ( MP) Budget
  Bilaga (MP) Budget
  Budget (V)
  Förslag till beslut (S)
  Förslag till beslut (MP)
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)
  Reservation (V)

 4. 9.
  Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1203-0513

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 10.
  Månadsrapport per mars 2012 för koncernfinansieringLS 1204-0574

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 6. 11.
  Månadsrapport per mars 2012 för Stockholms läns landsting LS 1204-0573

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (V) anslöt
  Reservation (S), (V)

 7. 12.
  Begäran att ta del av allt material om NKS-projektetLS 1203-0495

   

  Beslut  enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S)
  Reservation (S)

Rotel IV - Folkhälso-och psykiatriroteln

 1. 13.
  Yttrande över remissen Förslag om landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet – handlingsplan 2013-2018LS 1203-0399

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VIII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 14.
  Yttrande över remissen Åtgärdsprogram för att klara miljökonsekvenserna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms länLS 1202-0262

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  Reservation (V), med hänvisning till sitt förslag i TRU

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  FyllnadsvalLS 1205-0659, 1205-0676

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 16.
  Anmälan av skrivelse om uppdrag att undersöka möjligheten att få ytterligare betalt för Serafens vårdcentralLS 1204-0615

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse
  Förslag till beslut (MP)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (MP)

 3. 17.
  Övrigt
 4. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-05-22
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll