Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2007 med oppositionens yttranden

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2007 med oppositionens yttranden

Dag:
Tisdag den 22 maj 2007
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellssalen, landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Hemställan om ägartillskott med anledning av konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007-2008LS 0611-1965

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Danderyds sjukhus
  Tjänsteutlåtande 
  (S), (v) Förslag till beslut

 2. 7.
  Fastställande av budgetdirektiv 2008LS 0705-0485

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010
  Tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens förslag till budgetdirektiv
  (S) Förslag till beslut
  (V) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservation till förmån för sina respektive förslag

 3. 8.
  Skrivelse av Vivianne Gunnarsson (mp) om ansökan av medlemskap i organisationen ICLEI, Local Governments for SustainabilityLS 0702-0210Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Vivianne Gunnarssons skrivelse
  (mp) Förslag till beslut
  (mp) Reservation
 4. 9.
  Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)LS 0702-0237Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
 5. 10.
  Försäljning av aktieposter i AB TransitioLS 0703-0357Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande från SL
  Tjänsteutlåtande
 6. 11.
  Månadsbokslut för januari-mars 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0704-0424Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S),(v) Förslag till beslut
 7. 12.
  Fördelning av landstingsbidrag 2007 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0612-2010Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
 8. 13.
  Månadsbokslut för mars 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0704-0434

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga

 9. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 11/06 om användningen av jämförelser i effektiviseringsarbetet vid akutsjukhusen LS 0611-1969

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut

   

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Yttrande över remissen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110) – betänkandet av Ut-redningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga (S 2005:02)LS 0702-0154

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande

 2. 16.
  Motion 2006:4 av Janne Stefanson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnorLS 0602-0386

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut

   

 3. 17.
  Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbrukLS 0511-2064

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

   

 4. 18.
  Yttrande över betänkandet ungdomar, stress och psykisk hälsa – analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77)LS 0701-0096

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Skrivelse

   

 5. 19.
  Yttrande över Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsens förslag till nationellt program för suicidpreventionLS 0702-0188

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande

   

 6. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 21/06 om det lokala akuta mottagandet av patienter med psykiska besvärLS 0702-0115

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut

Arvodesberedningen

 1. 21.
  Ändring av inkomsttak för sjukförsäkringLS 0705-0477Arvodesberedningens skrivelse
  Protokoll
  Beslut
 2. 22.
  Förslag till arvoden och ersättningar för Samordningsförbundet HaningeLS 0702-0222Arvodesberedningens skrivelse
  Protokoll
  Förslag
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör

Kort om besluten vid Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2007

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln

Finansroteln

 1. 6.
  Hemställan om ägartillskott med anledning av konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007-2008LS 0611-1965
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Danderyds sjukhus
  Tjänsteutlåtande 
  (S), (v), (mp) Förslag till återremiss
  (S), (v), (mp) Reservation
  (S), (v), (mp) deltog ej i beslutet för övrigt
 2. 7.
 3. 8.
  Skrivelse av Vivianne Gunnarsson (mp) om ansökan av medlemskap i organisationen ICLEI, Local Governments for SustainabilityLS 0702-0210

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Vivianne Gunnarssons skrivelse
  S), (v), (mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservation

 4. 9.
  Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)LS 0702-0237

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut
  (V) Förslag till beslut enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (V), (mp) Reservation till förmån för sina respektive förslag

 5. 10.
  Försäljning av aktieposter i AB TransitioLS 0703-0357

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande från SL
  Tjänsteutlåtande

 6. 11.
  Månadsbokslut för januari-mars 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0704-0424

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  (S),(v) Förslag till beslut
  (S), (v) Reservation

 7. 12.
  Fördelning av landstingsbidrag 2007 till handikapporganisationerna i Stockholms länLS 0612-2010

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga

 8. 13.
  Månadsbokslut för mars 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0704-0434
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bilaga
 9. 14.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 11/06 om användningen av jämförelser i effektiviseringsarbetet vid akutsjukhusen LS 0611-1969

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Förslag till beslut
  (Mp) Reservation

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 15.
  Yttrande över remissen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110) – betänkandet av Ut-redningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga (S 2005:02)LS 0702-0154
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (V) Förslag till beslut
  (Mp) Särskilt uttalande
  (V) Reservation
 2. 16.
  Motion 2006:4 av Janne Stefanson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnorLS 0602-0386
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (V) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (V), (Mp) Reservation till förmån för sina respektive förslag
 3. 17.
  Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbrukLS 0511-2064

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  (V) Förslag till beslut
  (V) Reservation

 4. 18.
  Yttrande över betänkandet ungdomar, stress och psykisk hälsa – analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77)LS 0701-0096
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Skrivelse
 5. 19.
  Yttrande över Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsens förslag till nationellt program för suicidpreventionLS 0702-0188

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag
  Tjänsteutlåtande
  (Mp) Särskilt uttalande

   

 6. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 21/06 om det lokala akuta mottagandet av patienter med psykiska besvärLS 0702-0115
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  (S) Förslag till beslut
  (V) Förslag till beslut
  (Mp) Förslag till beslut
  (S), (v), (mp) Reservation till förmån för sina respektive förslag
 7. 21.
  Ändring av inkomsttak för sjukförsäkringLS 0705-0477
  Beslut: Enligt Arvodesberedningens skrivelse
  Protokoll
  Beslut
 8. 22.
  Förslag till arvoden och ersättningar för Samordningsförbundet HaningeLS 0702-0222
  Beslut: Enligt Arvodesberedningens skrivelse
  Protokoll
  Förslag
Senast uppdaterad:
2007-06-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör


beslut och protokoll