Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 juni 2010 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 juni 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 22 juni 2010
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 5.
  Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhusLS 1003-0198

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande

  V-ledamotens reservation i produktionsutskottet

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 2. 6.
  Yttrande över betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet (SOU 2010:4)LS 1003-0274

  Landstingsrådeberedningens skrivelse

  Sammanfattning

  Författningsförslag

  Landstingsdirektörens förslag

   

 3. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2009 för landstingsstyrelsenLS 1003-0334

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Sammanfattning

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 4. 8.
  Månadsbokslut för april 2010 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 1005-0462

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Månadsbokslut för april 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning

   

 5. 9.
  Månadsbokslut för april 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landstingLS 1005-0427

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Månadsbokslut för april 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting

   

 6. 10.
 7. 11.
  Månadsbokslut för april 2010 för koncernfinansieringLS 1005-0428

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Månadsbokslut för april 2010 för koncernfinansiering

   

 8. 12.
  Yttrande över promemorian Rakel, nuläge och framtid – Kommunikation, samordning och interoperabilitet, slutrapport från arbetsgruppen Rakel LS 1004-0348

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Sammanfattning av promemorian

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 9. 13.
  Yttrande över promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6)LS 1005-0425

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Sammanfattning Ds 2010:6

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Författningsförslag

   

   

 10. 14.
  Samverkansrådet med länets handikapporganisationer –sammanställning av samverkansrådets ämnesområden 2007 - 2010LS 1002-0155

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Sammanställning av samverkansrådets ämnesområden 2007-2008

   

 11. 15.
  Uppföljning år 2009 av Stockholms läns landstings Handikappprogram 2007 – 2010LS 1005-0400

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Uppföljning år 2009 av landstingets handikapprogram 2007-2010

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 12. 16.
  Samordnad upphandling av tvätt- och textilförsörjning för Stockholms läns landsting LS 0911-0935

  Sekretessärende

   

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 17.
  Yttrande över promemorian Läkemedel och försäkringsskydd vid personskadorLS 1003-0313

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Promemorian

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

   

 2. 18.
  Yttrande över remissen Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag (Ds 2010:13)LS 1004-0391

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Samanfattning

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 19.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2009LS 1005-0452

  Ordförandens skrivelse

  Balanslista 2009-12-31

   

 2. 20.
  Övrigt
 3. 21.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 22.
 2. 23.
  Nya sammanträdestider för landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige för behandling av budget 2011 för Stockholms läns landstingLS 1006-0517

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

   

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 24.
  Yttrande över delbetänkandet Första hjälpen i psykisk hälsa (SOU 2010:31)LS 1005-0438

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Sammanfattning

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 25.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 1005-0453

  Ordförandens skrivelse

   

 2. 26.
  Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 1006-0536

  Ordförandens skrivelse

   

Senast uppdaterad:
2010-06-17
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Protokoll