Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 januari 2008 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 januari 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 22 januari 2008
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellssalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-5 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Svar på skrivelse av Vivianne Gunnarsson och Åke Askensten (mp) om det fortsatta arbetet med projektering av Nya Karolinska SolnaLS 0709-0964Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Vivianne Gunnarsson och Åke Askensten
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
 2. 7.
  Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarnaLS 0706-0620Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:35
  Förslag till beslut (mp)
 3. 8.
 4. 9.
 5. 10.
  Sociala krav vid upphandling – uppförandekod för leverantörerLS 0710-1165

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Uppförandekod
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
   

 6. 11.
  Ledarskapsutveckling med anledning av genomfört analysarbete inom akutsjukhusenLS 0712-1385

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)

   

 7. 12.
  Upphandling av personalmat vid Karolinska Huddinge och Salem Nykvarn Södertälje (SNS)LS 0711-1309

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
  Särskilt uttalande (s), (v)

 8. 13.
 9. 14.
  Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga tandvårdenLS 0612-2102Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

 10. 15.
  Utmaning av ASiH (avancerad sjukvård i hemmet) inklusive specialiserad palliativ sjukvård i nordvästra länetLS 0707-0735Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Alliansens skrivelse
  S- och v-ledamöternas reservation
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 16.
  Förslag till ersättningssystem för barn- och ungdomspsykiatrisk vård LS 0712-1337Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S- och v-ledamöternas reservation
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 18.
  Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR LS 0703-0300Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:13
  Förslag till beslut (mp), (s), (v)
 2. 19.
  Yttrande över Patientdatautredningens slutbetänkande Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48)LS 0710-1125Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 20.
  Övrigt
 2. 21.
  Tid för nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 22.
  Yttrande över promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting (Ds 2007:42)LS 0711-1249Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammamnfattning
  Särskilt uttalande (mp)
 2. 23.
 3. 24.
  Ombyggnad för Capio S:t Göran och Stockholms läns sjukvårdsområde, hus 06, på S:t Görans sjukhusLS 0707-0725Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locumförvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 25.
 5. 26.
  Månadsbokslut för november 2007 för koncernfinansieringLS 0712-1375Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 6. 27.
  Månadsbokslut för november 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0712-1392Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för november 2007

Trafik- och planeringsroteln

 1. 28.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  Vissa fyllnadsvalLS 0712-1413Landstingsrådsberedningens skrivelse
Senast uppdaterad:
2008-01-16
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 januari 2008

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 6.
  Svar på skrivelse av Vivianne Gunnarsson och Åke Askensten (mp) om det fortsatta arbetet med projektering av Nya Karolinska SolnaLS 0709-0964

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse av Vivianne Gunnarsson och Åke Askensten
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)

 2. 7.
  Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarnaLS 0706-0620
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:35
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
 3. 8.
 4. 9.
  Förslag till ägarpolicy för Stockholms läns landstingLS 0710-1046

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Ägarpolicy
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Särskilt uttalande (mp)

 5. 10.
  Sociala krav vid upphandling – uppförandekod för leverantörerLS 0710-1165

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Uppförandekod
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 6. 11.
  Ledarskapsutveckling med anledning av genomfört analysarbete inom akutsjukhusenLS 0712-1385

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Särskilt uttalande (mp)

 7. 12.
  Upphandling av personalmat vid Karolinska Huddinge och Salem Nykvarn Södertälje (SNS)LS 0711-1309

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
  Särskilt uttalande (s), (v)

 8. 13.
  Minskad användning av HA-oljedäck och dubbdäckLS 0703-0291

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Förslag till beslut (mp), (v)
  Reservation (mp), (v). (S) instämmer

 9. 14.
  Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga tandvårdenLS 0612-2102
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse
  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
 10. 15.
  Utmaning av ASiH (avancerad sjukvård i hemmet) inklusive specialiserad palliativ sjukvård i nordvästra länetLS 0707-0735
  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Alliansens skrivelse
  S- och v-ledamöternas reservation
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 11. 16.
  Förslag till ersättningssystem för barn- och ungdomspsykiatrisk vård LS 0712-1337

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S- och v-ledamöternas reservation
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 17.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 18.
  Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR LS 0703-0300
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion 2007:13
  Förslag till beslut (mp), (s), (v)
  Reservation (mp), (s), (v)
 2. 19.
  Yttrande över Patientdatautredningens slutbetänkande Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48)LS 0710-1125
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande

Tilläggsärenden

 1. 22.
  Yttrande över promemorian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting (Ds 2007:42)LS 0711-1249

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammamnfattning
  Särskilt uttalande (mp)

 2. 23.
  Yttrande över remissen Kommunal kompetens i utveckling (SOU 2007:72)LS 0710-1160
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation (mp)
 3. 24.
  Ombyggnad för Capio S:t Göran och Stockholms läns sjukvårdsområde, hus 06, på S:t Görans sjukhusLS 0707-0725

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Locumförvaltningens tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 4. 25.
  Månadsbokslut för november 2007 samt prognos för helåret 2007LS 0712-1374

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Reservation (s), (v)
  Särskilt uttalande (mp)

 5. 26.
  Månadsbokslut för november 2007 för koncernfinansieringLS 0712-1375
  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 6. 27.
  Månadsbokslut för november 2007 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0712-1392

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för november 2007

 7. 28.
  Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor LS 0704-0413

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Färdtjänstnämndens tjänsteutlåtande
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (s), (v)
  Förslag till beslut (mp)
  Reservation till förmån för respektive förslag(s), (v), (mp)

Senast uppdaterad:
2008-01-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll