Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2006

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2006

Dag:
Tisdag den 22 augusti 2006
Tid:
10:00 - 12:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Övrigt
Tid för nästa sammanträde
Tiläggslista

Anmälningsärenden

 1. 1.
  Anmälningsärende 1
 2. 2.
  Anmälningsärende 2
 3. 3.
  Anmälningsärende 3
 4. 4.
  Anmälningsärende 4
 5. 5.
  Anmälningsärende 5

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över slutbetänkandet av upphandlingsutredningen 2004: Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28)

  LS 0604-0829

   

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

 2. 7.
  Rutiner vid fakutering och avskrivning av vårdavgifter för gömda flyktingarLS 0605-0894

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande (Finns ej elektroniskt)

 3. 8.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende spårvagnar till Nockebybanan och Tvärbanan

  LS 0605-0921

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Underbilaga (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande

 4. 9.
  Omställningsåtgärder 2006 för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje

  LS 0604-0848

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje Skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 5. 10.
  Årsredovisning 2005 för landstingets stiftelser, donationsfonder

  LS 0605-0994

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  AB SLL Internfinans skrivelse
  Årsredovisning 2005

 6. 11.
  Månadsbokslut för maj 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård)

  LS 0606-1253

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2006 

 7. 12.
  Samlad ledningsfunktion för patientsäkerhetsarbete samt inrättande av en Patientsäkerhetskommitté

   LS 0603-0576

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 8. 13.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm (m) och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms län

  LS 0301-0117

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Folktandvårdens yttrande

 9. 14.
  Kompensation för merkostnader för FoUU-verksamheten i samband med koncentrationen av rehabiliteringsmedicin till Danderyds sjukhus AB

  LS 0601-0240

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds sjukhus AB skrivelse

 10. 15.
  Omstruktureringsinvestering under 2006 vid Danderyds sjukhus i samband med övertagande av rehabiliteringsmedicinsk forskning

  LS 0512-2257

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds sjukhus AB:s skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 11. 16.
  Förslag att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Haninge respektive i Huddinge

  LS 0603-0601, LS 0605-0982

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6

 12. 17.
  Motion 2004:8 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om inrättande av centralt belägen mottagning för unga vuxna som ska tillgodose det ökade behovet av psykosocialt stöd

  LS 0402-0346

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut från oppositionen
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 13. 18.
  Motion 2005:9 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att inrätta en ungdomscentral på försök i Stockholms stad

   LS 0503-0461

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 14. 19.
  Motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid landstingets lesbiska hälsomottagning

  LS 0404-0804

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 15. 20.
  Motion 2002:9 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp för hyperaktiva barn

  LS 0209-0377

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 16. 21.
  Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom

  LS 0303-1153

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

 17. 22.
  Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus

  LS 0410-1906

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande

Övrigt

 1. 23.
  Övrigt

Tid för nästa sammanträde

 1. 24.
  Tid för nästa sammanträde

Tiläggslista

 1. 25.
  Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan

  LS 0607-1316

  Landstingsrådsberedningens skrivelse bifogas

 2. 26.
  Tilläggsanslag för neuropsykiatrisk vård för vuxna

  LS 0607-1348

  Landstingsrådsberedningens skrivelse bifogas

 3. 27.
  Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus

  LS 0607-1341

  Landstingsrådsberedningens skrivelse bifogas

 4. 28.
 5. 29.
 6. 30.

   

   

  LS 0605-1001, 0606-1240

  Ordförandens skrivelse utsänd

Senast uppdaterad:
2006-08-14
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Hans Sjögren

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2006

Dag:
Tisdag den 22 augusti 2006
Tid:
10:00 - 12:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Övrigt
Tid för nästa sammanträde
Tiläggslista

Anmälningsärenden

 1. 1.
  Anmälningsärende 1
 2. 2.
  Anmälningsärende 2
 3. 3.
  Anmälningsärende 3
 4. 4.
  Anmälningsärende 4
 5. 5.
  Anmälningsärende 5

Finansroteln

 1. 6.
  Yttrande över slutbetänkandet av upphandlingsutredningen 2004: Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28)

  LS 0604-0829

   

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M. fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 2. 7.
  Rutiner vid fakturering och avskrivning av vårdavgifter för gömda flyktingar
  LS 0605-0894
 3. 8.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende spårvagnar till Nockebybanan och Tvärbanan

  LS 0605-0921

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
  Underbilaga

 4. 9.
  Omställningsåtgärder 2006 för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje

  LS 0604-0848

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje Skrivelse
  Tjänsteutlåtande 
  M, fp Särskilt uttalande

 5. 10.
  Årsredovisning 2005 för landstingets stiftelser, donationsfonder

  LS 0605-0994

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  AB SLL Internfinans skrivelse
  Årsredovisning 2005

 6. 11.
  Månadsbokslut för maj 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård)

  LS 0606-1253

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Månadsbokslut för maj 2006 

 7. 12.
  Samlad ledningsfunktion för patientsäkerhetsarbete samt inrättande av en Patientsäkerhetskommitté

   LS 0603-0576

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 8. 13.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm (m) och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms län

  LS 0301-0117

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Folktandvårdens yttrande 
  M yrkade bifall till motionen
  Reservation (m)

 9. 14.
  Kompensation för merkostnader för FoUU-verksamheten i samband med koncentrationen av rehabiliteringsmedicin till Danderyds sjukhus AB

  LS 0601-0240

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds sjukhus AB skrivelse

 10. 15.
  Omstruktureringsinvestering under 2006 vid Danderyds sjukhus i samband med övertagande av rehabiliteringsmedicinsk forskning

  LS 0512-2257

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Danderyds sjukhus AB:s skrivelse
  Tjänsteutlåtande

 11. 16.
  Förslag att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Haninge respektive i Huddinge

  LS 0603-0601, LS 0605-0982

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6

 12. 17.
  Motion 2004:8 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om inrättande av centralt belägen mottagning för unga vuxna som ska tillgodose det ökade behovet av psykosocialt stöd

  LS 0402-0346

  Beslut: EnligtLandstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande  
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 13. 18.
  Motion 2005:9 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att inrätta en ungdomscentral på försök i Stockholms stad

   LS 0503-0461

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande     
  Fp kd Förslag till beslut

  Reservation 

   

 14. 19.
  Motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid landstingets lesbiska hälsomottagning

  LS 0404-0804

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande 
  Fp Förslag till beslut
  Reservation 

 15. 20.
  Motion 2002:9 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp för hyperaktiva barn

  LS 0209-0377

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande  
  M, fp Förslag till beslut
  Reservation

 16. 21.
  Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom

  LS 0303-1153

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande 
  Fp Förslag till beslut
  Reservation

 17. 22.
  Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus

  LS 0410-1906

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande 
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 1. 23.
  Övrigt
 1. 24.
  Tid för nästa sammanträde

Tiläggslista

 1. 25.
  Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan

  LS 0607-1316  
  Beslut: Enligt  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  M, fp, kd Särskilt uttalande

 2. 26.
 3. Tilläggsanslag för neuropsykiatrisk vård för vuxna

  LS 0607-1348  
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse 

 4. 27.
  Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus

  LS 0607-1341
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 28.

  Månadsbokslut för maj 2006 samt prognos för helåret 2006
  LS 0606-1206  
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande   
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation

 6.  

 7. 29.

  Arrangemang med anledning av RUFS våren 2007

  LS 0605-1034

  Bordlagt den 20 juni 2006, § 182. 
  Beslut: Enligt

  Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd till sammanträdet den 20 juni 2006 som bilaga till punkt 11.

 8. 30.

  Fyllnadsval

  LS 0605-1001, 0606-1240

  Ordförandens skrivelse utsänd

 9. Boel Carlsson (s) valdes som ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet

 10. Gunilla Lundberg (s) valdes som ledamot tillika ordförande i sjukvårdsberedning nordost

Senast uppdaterad:
2006-08-22
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Anna.Britt Weiss


Beslut och protokoll