Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 april med tilläggsärenden

Landstingsstyrelsens sammanträde den 22 april med tilläggsärenden

Dag:
Tisdag den 22 april 2003
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tillägg
Trafik- och planeringsroteln

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
  Fastställande av direktiv för budget 2004 och planering för 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 LS 0303-1394Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande finns ej i elektronisk form
  (Fp) Förslag till beslut
  (Kd) Förslag till beslut
 2. 5.
  Yttrande över remissen Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behovLS 0301-0254Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Yttrande över betänkandet EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (SOU 2002:116)LS 0302-0585Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (Fp) Förslag till beslut
 4. 7.
  Årsredovisning/årsbokslut för produktionsstyrelsen 2002LS 0209-0403Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 8.
 6. 9.
  Ändring av bolagsordning avseende Västra ServiceGruppen ABLS 0303-1342Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Västraservicegruppen AB
  Bilaga
 7. 10.
  Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av stiftelsestadgarLS 0210-0424Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 11.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2002LS 0303-1389Ordförandens skrivelse kan ej presenteras elektroniskt
 2. 12.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0304-1398Ordförandens skrivelse
  Förteckning
 3. 13.
  Övrigt
 4. 14.
  Tid för nästa sammanträde

Tillägg

 1. 15.
  Utvecklad uppföljning av landstingskoncernens verksamhetLS 0304-1456Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 16.
  Medel för fortsatt internbaserad distansutbildning för sjuksköterskor med examen före 1993 års studiegångLS 0303-1118Landstingsrådsberedningens skrivelse
  landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 17.
  Kollektivavtal om tillägg och ändringar i landstingets samverkansavtalLS 0301-0008Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kollektivavtal om tillägg och ändringar
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 april

Inledning
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tillägg
Trafik- och planeringsroteln

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Inkomna ärenden
 3. 3.
  Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 4.
 2. 5.
  Yttrande över remissen Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behovLS 0301-0254
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 6.
  Yttrande över betänkandet EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (SOU 2002:116)LS 0302-0585

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation: M+fp
  Sammanfattning
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (Fp) Förslag till beslut

 4. 7.
  Årsredovisning/årsbokslut för produktionsstyrelsen 2002LS 0209-0403
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
 5. 8.
  Ändringar av bolagsordningarLS 0303-1358
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till ändring av bolagsordningar
 6. 9.
  Ändring av bolagsordning avseende Västra ServiceGruppen ABLS 0303-1342
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från Västraservicegruppen AB
  Bilaga
 7. 10.
  Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av stiftelsestadgarLS 0210-0424
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 11.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2002LS 0303-1389
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse - kan ej presenteras elektroniskt
 2. 12.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0304-1398
  Beslut: Enligt Ordförandens skrivelse
  Förteckning
 3. 13.
  Övrigt
 4. 14.
  Tid för nästa sammanträde
  Nästa sammanträde äger rum den 20 maj.

Tillägg

 1. 15.
  Utvecklad uppföljning av landstingskoncernens verksamhetLS 0304-1456
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  M+kd deltog ej i beslutet
 2. 16.
  Medel för fortsatt internbaserad distansutbildning för sjuksköterskor med examen före 1993 års studiegångLS 0303-1118
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 3. 17.
  Kollektivavtal om tillägg och ändringar i landstingets samverkansavtalLS 0301-0008
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Kollektivavtal om tillägg och ändringar
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 18.
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll