Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 september 2004 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 september 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 21 september 2004
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked LS 0312-3044Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Fp Förslag till beslut
  M, Förslag till beslut
 2. 2.
  Yttrande över Regionalt miljöhandlingsprogram 2004LS 0405-1073Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Yttrande över departementspromemorian Legitimation och skyddad yrkestitel (Ds 2004:28)LS 0406-1291Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 4. 4.
 5. 5.
  Ökat utnyttjande av MediCarriers tjänsterLS 0406-1145Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från MediCarrier AB
 6. 6.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt LS 0405-0949Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp Särskilt uttalande
 7. 7.
  Yttrande över anmälan till Riksdagens Ombudsmän (JO) om utlämnande av allmän handlingLS 0406-1337Följande skrivelser finns hos registrator
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  SLSO:s yttrande

 8. 8.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 20 april 2004 § 114 om överenskommelse och avtal med akutsjukhusen för år 2004LS 0406-1327

  Följande skrivelser finns hos registrator
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande

 9. 9.
  Inrättande av regionalt biobankscentrum (RBC) LS 0408-1571Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Uppdrag att uppta förhandlingar med S:t Görans sjukhus AB om nytt vårdavtal LS 0409-1635Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 11. 11.
  Upphävande av beslut om generellt anställningsstopp samt skrivelse om att snarast upphäva anställningsstoppet LS 0407-1393, 0406-1360Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse om att snarast upphäva anställningsstoppet
  Centrala beredningsgruppen protokollsutdrag
  Skrivelse från SKTF
  M, fp Särskilt uttalande
 12. 12.
  Yttrande över remissen Handikappolitisk samordning - organisation för strategi och genomförande (SOU 2004:54)LS 0406-1299Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av trygghetspaket för kollektivtrafikenLS 0210-0439Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Förslag till beslut
 3. 15.
  Övrigt
 4. 16.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 17.
  Yttrande över promemorian Formerna för den framtida läkemedelsreklamen (Ds 2004:13)LS 0406-1203Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 18.
  FyllnadsvalLS 0406-1146, 1307, 1314, 0408-1532, 1544, 0409-1622Bordlagt den 15 juni och 24 augusti 2004, §204 och §226

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 juni och 24 augusti 2004 som bilagor till punkt 40 och 22.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 21 september

Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked LS 0312-3044
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Fp Förslag till beslut
  M, Förslag till beslut

  Fp samt m+kd Reservationer

 2. 2.
  Yttrande över Regionalt miljöhandlingsprogram 2004LS 0405-1073
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 3. 3.
  Yttrande över departementspromemorian Legitimation och skyddad yrkestitel (Ds 2004:28)LS 0406-1291
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 4. 4.
 5. 5.
  Ökat utnyttjande av MediCarriers tjänsterLS 0406-1145
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från MediCarrier AB
 6. 6.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt LS 0405-0949
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 7. 7.
  Yttrande över anmälan till Riksdagens Ombudsmän (JO) om utlämnande av allmän handlingLS 0406-1337
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelseFöljande skrivelser finns hos registrator
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  SLSO:s yttrande
 8. 8.
  Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 20 april 2004 § 114 om överenskommelse och avtal med akutsjukhusen för år 2004LS 0406-1327
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelseFöljande skrivelser finns hos registrator
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande
 9. 9.
  Inrättande av regionalt biobankscentrum (RBC) LS 0408-1571
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  Uppdrag att uppta förhandlingar med S:t Görans sjukhus AB om nytt vårdavtal LS 0409-1635
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer
  M, fp, kd Särskilt uttalande
 11. 11.
  Upphävande av beslut om generellt anställningsstopp samt skrivelse om att snarast upphäva anställningsstoppet LS 0407-1393, 0406-1360
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse om att snarast upphäva anställningsstoppet
  Centrala beredningsgruppen protokollsutdrag
  Skrivelse från SKTF
  M, fp Särskilt uttalande
 12. 12.
  Yttrande över remissen Handikappolitisk samordning - organisation för strategi och genomförande (SOU 2004:54)LS 0406-1299
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Trafik- och planeringsroteln

 1. 13.
 2. 14.
  Motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av trygghetspaket för kollektivtrafikenLS 0210-0439

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Kd Förslag till beslut
  M, fp, kd Förslag till beslut (Tilläggsförslag) 
  Reservationer

 3. 15.
  Övrigt
 4. 16.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 17.
  Yttrande över promemorian Formerna för den framtida läkemedelsreklamen (Ds 2004:13)LS 0406-1203
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M, Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  Reservationer för respektive förslag

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 18.
  FyllnadsvalLS 0406-1146, 1307, 1314, 0408-1532, 1544, 0409-1622

  Beslut: Kommer senare

  Bordlagt den 15 juni och 24 augusti 2004, §204 och §226

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträdet den 15 juni och 24 augusti 2004 som bilagor till punkt 40 och 22.

  Ordförandens skrivelse

Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll