Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 november 2006

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 november 2006

Dag:
Tisdag den 21 november 2006
Tid:
10:00 - 11:00
Plats:

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-2 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 3.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting LS 0611-1842Bordlagt den 14 november 2006, § 312
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Principorganisation
 2. 4.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder LS 0611-1837Bordlagt den 14 november 2006, §313
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Arbetsordning och reglementen 
  Tjänsteutlåtande
 3. 5.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011LS 0604-0698

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2007
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4

 4. 6.
  Kompletterande ändring av bolagsordning till följd av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 för av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolagLS 0512-2326Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  Tjänsteutlåtande
 5. 7.
  Fastställande om bevillning respektive avslag på ansökningar för ALF-projektmedel år 2007 inriktat på kliniskt medicinskt samt pedagogiskt forsknings- och utvecklings-arbete och PickUp projektmedel LS 0601-0082, 0083, 0084Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 8.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen LS 0611-1845

  Bordlagt den 14 november 2006, § 316

  Landstingsdirektörens skrivelse
  Bilaga

 2. 9.
  Övrigt
 3. 10.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 11.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011LS 0604-0698

  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2007
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4

Senast uppdaterad:
2006-11-09
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 21 november 2006

Anmälningsärenden
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-2 Anmälningsärenden

Finansroteln

 1. 3.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting LS 0611-1842

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Principorganisation
  S Förslag till beslut
  V Förslag till beslut
  Mp Förslag till beslut
  Reservationer till förmån för respektive förslag

 2. 4.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder LS 0611-1837

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Arbetsordning och reglementen 
  Tjänsteutlåtande
  S Förslag till beslut
  V Förslag till beslut

  Mp Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  S, v Reservation till förmån för sina respektive förslag
  Mp Deltog ej i beslutet

 3. 5.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011LS 0604-0698
  Beslut: Bordläggning
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2007
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
 4. 6.
  Kompletterande ändring av bolagsordning till följd av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 för av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolagLS 0512-2326
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bolagsordning
  Tjänsteutlåtande
 5. 7.
  Fastställande om bevillning respektive avslag på ansökningar för ALF-projektmedel år 2007 inriktat på kliniskt medicinskt samt pedagogiskt forsknings- och utvecklings-arbete och PickUp projektmedel LS 0601-0082, 0083, 0084

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  Mp Särskilt uttalande

  Omedelbar justering

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 8.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen LS 0611-1845

  Beslut: Val av utskott

Tilläggsärenden

 1. 11.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011LS 0604-0698
  Beslut: Bordläggning
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Budget 2007
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
Senast uppdaterad:
2006-11-20
Ansvarig redaktör: Hans Sjögren
Till ansvarig redaktör


Beslut och protokoll