Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 mars med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 mars med tillägg

Dag:
Tisdag den 21 mars 2006
Tid:
10:00 - 00:00
Klockan 10.00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tillägg

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
  Årsredovisning 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. vård) LS 0601-0241 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bokslut 2005
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  Bilaga 8
  Bilaga 9
  Bilaga 10
 3. 3.
  Årsredovisning 2005 för Koncernfinansiering LS 0512-2353Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
  Bilaga A
  Bilaga B
  Bilaga C
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2005 Granskning av läget om IT-ramverket för Gemensam Vårddokumentation (GVD) inom Stockholms läns landsting LS 0512-2315Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M Förslag till beslut
 7. 7.
 8. 8.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret – Sveriges nationella benmärgsregister/stamcellsregister LS 0503-0447Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stockholm Care AB:s skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 22--23 november 2005 om uppsägning av avtal med privatpraktiserande bland annat inom psykiatrin LS 0601-0127Landstingsrådsberedningens skrivelse (Publiceras ej pga PUL)
  Tjänsteutlåtande (Publiceras ej pga PUL)
  Överklagande (Publiceras ej pga PUL)
 10. 10.
  Godkännande av ändring av Stiftelsen Barnens Dags stadgar LS 0601-0132Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stiftelsen Barnens Dags VD:s skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 11. 11.
 12. 12.
  Motion 2000:33 Jan Bergvall m.fl. (v) om rehabilitering-/kvalificerad medicinsk behandling av strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina LS 0006-0403Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande 2001-02-13
  Tjänsteutlåtande 2006-01-09
  Remissyttrande från Stockholm Care AB
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 13. 13.
  Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich-Larsson och Roland von Malmborg (mp) om åtgärder för att minska långtids-sjukskrivningar LS 0209-0378Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 14. 14.
  Motion 2004:5 av Maria Wallhager m.fl. (fp) om tandskö-terskeutbildning LS 0402-0343Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 15. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om upphandling av somatisk vårdLS 0512-2208Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 17.
  Motion 2005:14 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om stöd till anhöriga LS 0504-0669Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
 3. 18.
  Yttrande över revisorernas rapport 8/2005 Samverkan kring vård/omvårdnad av tyngre missbrukare i Kista, Vantör, Botkyrka, Järfälla och Österåker LS 0511-2097 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
 4. 19.
  Yttrande över Drogpolitiskt program för Järfälla kommun LS 0601-0058Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Drogpolitiskt program för Järfälla kommun
  Tjänsteutlåtande
 5. 20.
  Övrigt
 6. 21.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tillägg

 1. 22.
  Uppdrag om att uppta förhandlingar med Banverket om tidigareläggning av investeringar i Nynäsbanan LS 0603-0519Landstingsrådsberedningens skrivelse
 2. 23.
 3. 24.
  Inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset LS 0603-0496Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 4. 25.
  Förlikningsavtal LS 0402-0434
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsen den 21 mars

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tillägg

Finansroteln

 1. 1.
  Årsredovisning 2005 för Skadekontot LS 0601-0242
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse - årsredovisning
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 2. 2.
  Årsredovisning 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. vård) LS 0601-0241
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Bokslut 2005
  Bilaga 1
  Bilaga 2
  Bilaga 3
  Bilaga 4
  Bilaga 5
  Bilaga 6
  Bilaga 7
  Bilaga 8
  Bilaga 9
  Bilaga 10
 3. 3.
  Årsredovisning 2005 för Koncernfinansiering LS 0512-2353
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förvaltningsberättelse
  Bilaga A
  Bilaga B
  Bilaga C
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2005 Granskning av läget om IT-ramverket för Gemensam Vårddokumentation (GVD) inom Stockholms läns landsting LS 0512-2315
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  M Förslag till beslut
  M Reservation
 7. 7.
 8. 8.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret – Sveriges nationella benmärgsregister/stamcellsregister LS 0503-0447
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stockholm Care AB:s skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 9. 10.
  Godkännande av ändring av Stiftelsen Barnens Dags stadgar LS 0601-0132
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stiftelsen Barnens Dags VD:s skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 10. 11.
 11. 12.
  Motion 2000:33 Jan Bergvall m.fl. (v) om rehabilitering-/kvalificerad medicinsk behandling av strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina LS 0006-0403
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande 2001-02-13
  Tjänsteutlåtande 2006-01-09
  Remissyttrande från Stockholm Care AB
  Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  M, fp, kd Reservation

 12. 13.
  Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich-Larsson och Roland von Malmborg (mp) om åtgärder för att minska långtids-sjukskrivningar LS 0209-0378
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 13. 14.
  Motion 2004:5 av Maria Wallhager m.fl. (fp) om tandskö-terskeutbildning LS 0402-0343
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 14. 15.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om upphandling av somatisk vårdLS 0512-2208
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 2. 17.
  Motion 2005:14 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om stöd till anhöriga LS 0504-0669
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Kd Förslag till beslut
  Reservationer
 3. 18.
  Yttrande över revisorernas rapport 8/2005 Samverkan kring vård/omvårdnad av tyngre missbrukare i Kista, Vantör, Botkyrka, Järfälla och Österåker LS 0511-2097
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 4. 19.
  Yttrande över Drogpolitiskt program för Järfälla kommun LS 0601-0058
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Drogpolitiskt program för Järfälla kommun
  Tjänsteutlåtande

Tillägg

 1. 22.
  Uppdrag om att uppta förhandlingar med Banverket om tidigareläggning av investeringar i Nynäsbanan LS 0603-0519
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  M, kd Särskilt uttalande
  Fp Särskilt uttalande
 2. 23.
  Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005 LS 0510-1736
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Avtal
  Kultur och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande
  Tjänsteutlåtande
  Kd förslag till återremiss
  Reservation, Kd deltog ej vidare i beslutet
  M Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M, fp Reservationer
 3. 24.
  Inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset LS 0603-0496
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservationer
 4. 25.
  Förlikningsavtal LS 0402-0434
  Ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Ptorokoll