Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 juni 2011 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 21 juni 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 21 juni 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions,- personal,- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Årsredovisning 2010 för landstingets stiftelser/donationsfonderLS 1105-0781Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 2. 6.
  Månadsrapport per april 2011 för koncernfinansieringLS 1105-0769Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 3. 7.
  Månadsrapport per april 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1105-0768Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
  Förslag till beslut (S)
  Särskilt uttalande (S)
 4. 8.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret LS 1103-0312Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 5. 9.
  Tillskott av medel till patientnämnden år 2011LS 11053-0307Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 6. 10.
  Yttrande över laglighetsprövning a landstingsstyrelsens beslut den 15 februari 2011, § 45 om Budget 2011 inkl planering 2012-2013 samt investeringsplan 2011-2015 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska SolnaLS 1103-0371Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 7. 11.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 22 mars 2011 § 29 , § 30 och § 22 LS 1105-0688Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 8. 12.
  Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråkLS 1010-0819Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 9. 13.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt delegationsordning för landstingsstyrelsen LS 1105-0773Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 10. 14.
  Programarbete för nytt sjukhus för Södertälje Sjukhus ABLS 1102-0231Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 15.
  Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av läkemedelsförsörjningLS 0903-0199

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen

   

 2. 16.
  Upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landsting LS 1012-1101

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen

   

 3. 17.
  Anmälan om verksamhetsplan 2011 – Länssamarbetsgruppen för ANDT-prevention i Stockholms länLS 1105-0835Landstingsrådsberdningesns skrivelse med bilaga

Rotel V - Produktions,- personal,- och kulturroteln

 1. 18.
  Stadgeändringar för stiftelsen Stockholms läns museumLS 1104-0596Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 19.
  Skolplan för landstingets gymnasieutbildning den 1 juli 2011-30 juni 2015LS 1104-0661Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 20.
  Fastställande av kursutbud vid Berga naturbruksgymnasiumLS 1105-0834Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilaga
 3. 21.
  Yttrande över remissen Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)LS 1103-0474Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 22.
  Motion 2009:37 av Jan Strömdahl m fl (V) om ekologiskt fotavtryck för StockholmsregionenLS 0912-1037Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
 2. 23.
  Motion 2010:6 av Raymond Wigg m fl (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landsting LS 1006-0511Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Utseende av representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)LS 1002-0165Ordförandens skrivelse
 2. 25.
  Övrigt
 3. 26.
  Tid för nästa sammanträde i landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 27.
  Tillsättande av landstingsdirektör
Senast uppdaterad:
2011-06-16
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions,- personal,- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1-4 Anmälningsärenden

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Årsredovisning 2010 för landstingets stiftelser/donationsfonderLS 1105-0781

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 6.
  Månadsrapport per april 2011 för koncernfinansieringLS 1105-0769

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 7.
  Månadsrapport per april 2011 för Stockholms läns landsting och bolagLS 1105-0768

   

  Beslut enligtLandstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (S), (MP) och (V) anslöt
  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (MP), (V)
  Reservation (S), (MP), (V)

 4. 8.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret LS 1103-0312

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 5. 9.
  Tillskott av medel till patientnämnden år 2011LS 11053-0307

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 6. 10.
  Yttrande över laglighetsprövning a landstingsstyrelsens beslut den 15 februari 2011, § 45 om Budget 2011 inkl planering 2012-2013 samt investeringsplan 2011-2015 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska SolnaLS 1103-0371

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

 7. 11.
  Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 22 mars 2011 § 29 , § 30 och § 22 LS 1105-0688

   

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

 8. 12.
  Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråkLS 1010-0819

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 9. 13.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt delegationsordning för landstingsstyrelsen LS 1105-0773

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 10. 14.
  Programarbete för nytt sjukhus för Södertälje Sjukhus ABLS 1102-0231

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP), (V)
  Reservation (MP), (V)

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 15.
  Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av läkemedelsförsörjningLS 0903-0199
 2. 16.
  Upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns landsting LS 1012-1101
 3. 17.
  Anmälan om verksamhetsplan 2011 – Länssamarbetsgruppen för ANDT-prevention i Stockholms länLS 1105-0835

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberdningesns skrivelse

Rotel V - Produktions,- personal,- och kulturroteln

 1. 18.
  Stadgeändringar för stiftelsen Stockholms läns museumLS 1104-0596

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 19.
  Skolplan för landstingets gymnasieutbildning den 1 juli 2011-30 juni 2015LS 1104-0661

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 2. 20.
  Fastställande av kursutbud vid Berga naturbruksgymnasiumLS 1105-0834

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

 3. 21.
  Yttrande över remissen Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)LS 1103-0474

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (V)
  Reservation (V)

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

 1. 22.
  Motion 2009:37 av Jan Strömdahl m fl (V) om ekologiskt fotavtryck för StockholmsregionenLS 0912-1037

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Förslag till beslut (MP), (V)
  Reservation (MP), (V)

   

 2. 23.
  Motion 2010:6 av Raymond Wigg m fl (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landsting LS 1006-0511

   

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Reservation (MP), (V)

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 24.
  Utseende av representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)LS 1002-0165

   

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 2. 26.
  Tid för nästa sammanträde i landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 27.
  Tillsättande av landstingsdirektör
Senast uppdaterad:
2011-06-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll